Komunita

Utváranie komunity je pre nás najmä o zmene, či už pre jednotlivcov alebo pre širšiu spoločnosť. Poskytovanie psychologického a právneho poradenstva, organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových akcií, vedenie diskusií, zdieľanie príbehov a skúseností, to sú všetko aktivity, ktorými sa my a naše členské organizácie snažíme osloviť LGBTI ľudí na Slovensku. Tieto aktivity pomáhajú LGBTI ľuďom uniknúť z izolácie, dosiahnuť pomoc, keď ju potrebujú, rozvíjať sebauvedomenie a kolektívne povedomie a posilňujú ich na ich ceste za lepším životom. Situáciu a názory komunity zisťujeme v pravidelnom Celoslovenskom LGBT prieskume. Historickú pamäť komunity oživujeme pripomínaním si odkazu Imricha Matyáša. Každoročne organizujeme Filmový festival inakosti a spoluorganizujeme Dúhový PRIDE Bratislava.  

Nominácie na Ceny Inakosti 2021

Bratislava 29. 11. 2021: Iniciatíva Inakosť udelí Ceny Inakosti 2021 pre osobnosti a aktivity, ktoré pozitívne zviditeľnili LGBTI ľudí na Slovensku alebo pomohli zlepšiť ich postavenie v našej…


Som Viktor

Viktor je 17-ročný transrodový chlapec z Košíc. Študuje na strednej škole umeleckého priemyslu. Doma podporu necíti. Má partnera, ktorý je tiež transrodový, a vzájomne…


Som Jasna

Jasna je 45-ročná transrodová žena. Žije s manželkou a deťmi na lazoch v prievidzskom okrese. Väčšiu časť svojho pracovného života strávila v elektrotechnických…


Som Lukáš

Lukáš je 26-ročný transrodový muž z Košíc. Celý život sa venuje športu, v ktorom dosiahol mnoho úspechov. Ako 15-ročný získal titul majstra sveta a niekoľko rokov…


Som Charlotte

Charlotte je 19-ročná transrodová žena zo Spišskej Novej Vsi. Vyštudovala tanec na konzervatóriu v Košiciach. Žije s rodičmi, coming-out pred nimi urobila minulý rok.…


Som Johann

Johann je osemnásťročný transrodový muž zo Žiliny. Študuje na gymnáziu v Prahe. Ako trinásťročný urobil coming-out pred mamou, krátko na to aj pred otcom a sestrou.…


Som Ben

Ben je 37-ročný transrodový muž. Pochádza zo Senca, kde má rodičov a brata. Žije v Bratislave, kde aj pracuje ako dátový analytik. Na to, že je transrodový, prišiel v…


Som Richard

Richard je 26-ročný transrodový muž. Študoval na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Pracuje ako poradca v Komunitnom a poradenskom centre…


Som Sofia

Sofia je transrodová žena, ktorá žije v Bratislave. Minulý mesiac oslávila tridsiate narodeniny. Má vyštudovanú masmediálnu a marketingovú komunikáciu, produkuje…


Som Samuel

Samuel je 20-ročný transrodový muž z Nitry. Vyštudoval gymnázium a chce sa stať učiteľom. Žije s rodičmi a súrodencom, coming-out pred rodinou urobil ako 14-ročný.…


Som Paula

Paula je 22-ročná transrodová žena z Banskej Bystrice. Študuje maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde si so spolužiakmi prenajíma byt. Coming-out…


SČÍTAJME SA. NECH S NAMI RÁTAJÚ!

Doteraz štát nemal žiadne oficiálne údaje o pároch rovnakého pohlavia a LGBTI ľuďoch vo všeobecnosti. A ako sa hovorí, čo oko nevidí, srdce netrápi. Sčítanie obyvateľov 2021 to môže zmeniť. Veríme,…


Vaše 2 % prispejú k zmene

Spolu môžeme zlepšiť život našej komunite! Utváranie komunity je pre nás najmä o zmene, či už pre jednotlivcov alebo pre širšiu spoločnosť. Vaše 2 % z daní nám umožnia poskytovať psychologické,…


Ceny Inakosti 2019

Bratislava 16. 12. 2019: Iniciatíva Inakosť odovzdala počas večernej recepcie Ceny Inakosti 2019 pre osobnosti a aktivity, ktoré pozitívne zviditeľnili LGBTI ľudí na Slovensku alebo pomohli zlepšiť…


Za farebnú kultúru

Občianske združenia Iniciatíva Inakosť, Dúhový PRIDE Bratislava a divadlo NOMANTINELS v nadväznosti na zamietnutie žiadostí o dotácie na podporu znevýhodnených skupín zverejňujú výzvu Za farebnú…


Vyhlásenie LGBTI organizácií k vývoju na Ministerstve kultúry SR

23. mája 2019 predložilo MK do medzirezortného pripomienkového konania úplne nový zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Ministerstvo ním chce zakotviť…


Ministerka kultúry zastavila financovanie projektov zameraných na LGBTI ľudí (Tlačová správa)

Ministerka kultúry osobne rozhodla o tom, že ani jeden z projektov predložených organizáciami zastupujúcimi LGBTI ľudí v dotačnom programe pre oblasť kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva nebude…


Odmietame zneužívanie témy práv LGBTI ľudí v predvolebných kampaniach (Spoločné vyhlásenie LGBTI organizácií na Slovensku)

Odmietame zneužívanie témy práv LGBTI ľudí v predvolebných kampaniach (Spoločné vyhlásenie LGBTI organizácií na Slovensku) Ústava SR vymedzuje základné hodnotové vymedzenie nášho štátu a hovorí, že…


Inakosť otvorila poradňu pre LGBTI ľudí na Slovensku

Iniciatíva Inakosť otvorila inPoradňu, ktorá poskytuje podporu a sociálne, psychologické a právne poradenstvo pre lesby, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych (LGBTI) ľudí v…


Správa z celoslovenského LGBT prieskumu 2017

Iniciatíva Inakosť zrealizovala v druhej polovici roka 2017 celoslovenský LGBT prieskum. Cieľom bolo zmapovať život a problémy lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových (LGBT) ľudí a získať čo…


Aké opatrenia podporujú LGBT ľudia?

V celoslovenskom LGBT prieskume sme sa pýtali LGBT ľudí aj na ich podporu navrhovaných opatrení v ich prospech, aké by im podľa nich pomohli a akú dôležitosť im pripisujú. Podpora legislatívnych…


#pribehyoprijati – Robo hovorí, prečo je hrdý na svoju mamu

  V sérii Príhehy o prijatí hovoria LGBT ľudia o svojich skúsenostiach s prijatím svojej identity sebou samými alebo svojím okolím, rodinou, priateľmi, priateľkami, v práci alebo……


Akým problémom čelia LGBT ľudia na Slovensku

Lesby, gejovia, bisexuálni a transrodoví ľudia, ktorí sa zapojili do celoslovenského LGBT prieskumu, považujú za najzávažnejší problém LGBT ľudí na Slovensku (81,9 % respondentov a respondentiek)…


#pribehyoprijati – Diana hovorí o vyautovaní sa v práci

  V sérii Príhehy o prijatí hovoria LGBT ľudia o svojich skúsenostiach s prijatím svojej identity sebou samými alebo svojím okolím, rodinou, priateľmi, priateľkami, v práci alebo……


Politické preferencie LGBT ľudí na Slovensku

Väčšina lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí, ktorí sa zapojili do celoslovenského LGBT prieskumu, označila svoje presvedčenie ako liberálne (43 %), resp. veľmi liberálne (15,5 %). 18,3 %…


#pribehyoprijati – Roman hovorí o vzťahu s mamou

  Roman Samotný z Queer Slovakia vystúpil v sérii Príhehy o prijatí, v ktorej rozprávajú LGBT ľudia o svojich skúsenostiach s prijatím svojej identity sebou samými alebo svojím okolím, rodinou,…


Nová online výstava o Imrichovi Matyášovi

Iniciatíva Inakosť spustila online výstavu o Imrichovi Matyášovi na stránke www.matyas.sk. Výstava zachytáva život a aktivity Bratislavčana Imricha Matyáša (1896-1974), ktorý sa celých 40 rokov…


LGBTI komunita na Slovensku vo svetle štatistík

Iniciatíva Inakosť zrealizovala v roku 2017 projekt LGBTI komunita na Slovensku vo svetle štatistík. Hlavným cieľom projektu bol zber, analýza a šírenie objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných…


Celoslovenský prieskum LGBT ľudí

Na Slovensku sme v posledných desaťročiach zvyknutí neustále počúvať výzvy na celospoločenskú alebo aspoň odbornú diskusiu o postavení lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí. Na to, aby sa…


6 tipov ako povedať rodičom a blízkym, že ste gej, lesba, že ste bi, alebo trans

Buďte si istý, istá Ak si nie ste istí, či sa zdôveriť alebo nie, vezmite si radšej čas na premyslenie, ako by ste sa mali správať impulzívne. Čítajte knihy, alebo magazíny pre LGBT mladých ľudí.…