Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková zrušila Štandardný postup pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom. Takýto krok nemá v histórii štandardných postupov obdobu. Štandardný postup bol vypracovaný na základe akútnej potreby vychádzajúcej tak z odbornej medicínskej obce, ako aj z poradenských centier, a najmä od samotných transrodových ľudí. Jej rozhodnutie zásadne ohrozuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre transrodových ľudí na Slovensku, pretože lekári a lekárky ju nebudú chcieť poskytovať v právnom vákuu.

Samotná ministerka konštatuje, že sa stotožňuje s odborným obsahom štandardného postupu a vyzdvihuje profesionalitu jeho autorského kolektívu. K jeho zrušeniu však pristúpila bez akejkoľvek konzultácie s odbornou obcou a len pár dní pred prezidentskými voľbami. Domnievame sa, že dôvody na zrušenie sú politické a súvisia so získavaním podpory koaličnej SNS pre prezidentskú kandidatúru Petra Pellegriniho. Praktické kroky predstaviteľov strany Hlas sú tak opäť v rozpore s ich deklarovaným garantovaním aktuálneho stavu v oblasti ochrany ľudských práv a európskych štandardov.

Zabezpečenie prístupu zdravotnej starostlivosti transrodových ľudí je garantované Ústavou SR, Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a tiež s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva. Lekári a lekárky majú aj bez štandardného postupu postupovať na základe najnovších súčasných poznatkov medicínskej praxe a štátne orgány musia v aktuálnej právnej situácii bez podrobnejších usmernení akceptovať pri zmene rodného čísla alebo zmene mena akékoľvek lekárske potvrdenie preukazujúce transrodovosť.

Je žiaľ pravdepodobné, že štátne orgány začnú v nasledujúcich dňoch od transrodových ľudí protiprávne vyžadovať podrobenie sa nútenej kastrácii ako podmienke na zmenu ich identity v dokladoch. Vyzývame preto transrodových ľudí, aby sa v takomto prípade obrátili na naše poradenské centrum inPoradňa.

inPoradňa je tu pre teba!

Ak sa chceš porozprávať, ak potrebuješ informácie, ktoré súvisia s tým, že si LGBTI človek, alebo potrebuješ podporu v tom, čo prežívaš. Ak informácie potrebujú tvoji blízki, či rodičia. Ak si potrebujete s partnerom alebo partnerkou právne upraviť vzťahy. Ak zažívaš diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity na trhu práce, na pracovisku, alebo v iných oblastiach a potrebuješ podporiť alebo pomôcť s jej riešením.

Prejsť na stránku inPoradne

Bez vašej pomoci a podpory to nedáme

LGBTI+ ľudia na Slovensku čelia stále novým snahám o obmedzenie ich práv a vymazanie zo slovenskej kultúry. V Iniciatíve Inakosť im budeme aj naďalej poskytovať odbornú pomoc, vytvárať bezpečný priestor a hájiť ich práva. Pomáhame im prejsť cez nepriaznivú spoločenskú a právnu situáciu, ktorej v našej krajine musia čeliť.

Podporte nás a naše aktivity