Nenávisť voči LGBTI+ ľuďom rastie. Nenechajme to tak!

Po teroristickom útoku na Zámockej, pri ktorom zomreli dvaja mladí ľudia, sa tak málo zmenilo k lepšiemu. LGBTI+ ľuďom stále chýba podpora pre ich práva zo strany štátu. Sú denne vystavovaní netolerancii a nenávisti. Pomôžte nám k zmene.

Aktivity, ktoré môžete podporiť

Právna pomoc

Pomáhame riešiť prípady nerovného zaobchádzania, úpravu práv partnerov a otázky týkajúce sa rodičovstva. Pomôžte LGBTI+ ľuďom zvládať rôzne právne situácie.

50 € mesačne

Zabezpečte právne konzultácie pre 12 ľudí mesačne

Individuálna terapia

Naši terapeuti pomáhajú LGBTI+ ľuďom s úzkosťou, depresiou, traumou, či s výzvami coming outu. Vaša podpora im umožňuje cestu k lepšiemu duševnému zdraviu.

30 € mesačne

Umožnite 1 človeku absolvovať kompletný cyklus terapie

Online poradenstvo

Poskytujeme bezpečný priestor pre LGBTI+ ľudí, kde sa môžu stretávať online, zdieľať svoje skúsenosti a nachádzať riešenia pod vedením skúsených poradcov.

15 € mesačne

Zabezpečte jednorazové poradenstvo pre 5 ľudí mesačne

Podporiť môžete aj naše ďalšie aktivity

Vďaka vám zabezpečíme, aby LGBTI+ ľudia mali prístup k pomoci, ktorú potrebujú.

Právna pomoc

Riešime prípady nerovného zaobchádzania či nezáujmu zo strany verejných inštitúcií. Hoci naše služby poskytujeme bezplatne, spájajú sa s nimi rôzne administratívne poplatky.

Raz 100 €

Pokryte súdny poplatok v prípade žaloby za porušenie práv

Podporná skupina

Vzájomná podpora v bezpečnom prostredí facilitovanej skupiny pomáha LGBTI+ ľuďom pri sebaprijatí, osobnom raste, ako aj s rozvíjaním sociálnych zručností a vzťahov.

Raz 50 €

Pomôžte zorganizovať stretnutie LGBTI+ podpornej skupiny

Komunita a vzdelávanie

Organizujeme rôzne podujatia, ktoré pomáhajú budovať silnú a bezpečnú komunitu, a realizujeme školenia a kampane, aby sme priblížili verejnosti príbehy LGBTI+ ľudí.

Raz 30 €

Prispejte na budovanie spoločnosti otvorenej inakosti

Podporiť môžete aj naše ďalšie aktivity

Vďaka vám zabezpečíme, aby LGBTI+ ľudia mali prístup k pomoci, ktorú potrebujú.


Vyberte si dar vyššie


Vďaka portálu Darujme.sk, ktorý je jedným z najväčších darcovských portálov na Slovensku s históriou viac ako 21 rokov, vašu transakciu bezpečne spracujeme v prostredí banky alebo platobnej služby.


Ako darca/darkyňa beriete na vedomie, že poskytujete finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.

Sme Inakosť

Naše služby poskytujeme úplne zadarmo. Týmto rozhodnutím zvyšujeme dostupnosť služieb aj pre mladých ľudí a ľudí s nízkym príjmom tak, aby sme mohli pomôcť každému. Aby sme však v tom mohli pokračovať, potrebujeme dlhodobú pomoc verejnosti. Každý podporovateľ a podporovateľka pre nás predstavuje nádej, že spoločne to môžeme zvládnuť. S vašou pravidelnou podporou zabezpečíme, aby LGBTI+ ľudia mali prístup k pomoci, ktorú potrebujú.

Hájime a podporujeme práva LGBTI+ ľudí

Aktívne obhajujeme práva LGBTl+ ľudí a presadzujeme spravodlivejšie a inkluzívnejšie zákony a politiky. Našou snahou je zabezpečiť, aby nedochádzalo k ďalšiemu obmedzovaniu práv LGBTI+ ľudí.

Zvyšujeme spoločenskú akceptáciu LGBTI+ ľudí

Robíme osvetové kampane a zviditeľňujeme príbehy LGBTI+ ľudí, pretože veríme v silu osobnej skúsenosti a príbehov. Naším cieľom je meniť spoločenskú mienku a prekonávať predsudky.

Vytvárame silnú a bezpečnú komunitu

Prevádzkujeme poradenské centrum, v ktorom LGBTI+ ľudia nájdu bezpečie, prijatie, rešpekt a môžu byť sami sebou. Organizujeme spoločenské a kultúrne podujatia, ako napríklad Dúhový PRIDE Bratislava alebo Filmový festival inakosti.

Psychologické, právne a sociálne poradenstvo

Naša inPoradňa poskytuje osobné a online poradenstvo pre LGBTI+ komunitu v Bratislave a ľudí z celého Slovenska. Pomáhame LGBTI+ ľuďom so sebaprijatím, začlenením do rodín, škôl, práce a riešime dôsledky diskriminácie či nezáujmu zo strany štátu.

Pomôžte nám pokračovať. Vaša pravidelná podpora je kľúčová pre budúcnosť našich služieb a komunity. Ak sa rozhodnete podporiť nás formou pravidelného mesačného daru, pomôžete nám spraviť naše služby udržateľnejšími a dostupnejšími. Ďakujeme.

Chcem podporiť Inakosť