Rodina

Láska zohráva kľúčovú úlohu pre šťastný život ľudí bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu, či rodovú identitu. Gejské a lesbické páry zdieľajú rovnaké hodnoty ako ostatné páry, rovnako si cenia svoje rodiny a výpomoc svojim blízkym. Mnohé páry rovnakého pohlavia sa delia o rovnaké povinnosti ako zosobášené páry. Bez právneho uznania štátom však nedostávajú rovnaké uznanie a ochranu pre svoje rodiny ako zosobášené páry. Bez ohľadu na to, že prijali zodpovednosť za blaho svojich detí a partnerov tak po hmotnej, ako aj emocionálnej stránke, z právneho hľadiska majú prinajlepšom štatút spoločnej domácnosti. Bez práva na sobáš sú páry rovnakého pohlavia a ich deti ukrátené doslova o množstvo právnych a hmotných zodpovedností a foriem ochrany, ako aj o citový, spoločenský a duchovný rozmer, ktorý manželstvo pre mnohých má. Preto sme založili platformu Životné partnerstvo, ktorá chce uzákoniť túto formou právneho uznania spolužitia dvoch osôb.

Projekt R.I.S.E for change: Slovensko je jednou z posledných 6 krajín EÚ, ktoré vôbec neuznávajú rodiny párov rovnakého pohlavia

Len pár sekúnd po polnoci 1. apríla 2001 primátor Amsterdamu ako prvý predstaviteľ štátu na svete oddal pár rovnakého pohlavia. V tú istú noc sa vzali ešte ďalšie štyri takéto páry a počas mesiaca…


#pribehyoprijati – Robo hovorí, prečo je hrdý na svoju mamu

  V sérii Príhehy o prijatí hovoria LGBT ľudia o svojich skúsenostiach s prijatím svojej identity sebou samými alebo svojím okolím, rodinou, priateľmi, priateľkami, v práci alebo……


#pribehyoprijati – Roman hovorí o vzťahu s mamou

  Roman Samotný z Queer Slovakia vystúpil v sérii Príhehy o prijatí, v ktorej rozprávajú LGBT ľudia o svojich skúsenostiach s prijatím svojej identity sebou samými alebo svojím okolím, rodinou,…


Právne tipy pre páry rovnakého pohlavia

Napriek neexistencii právnej úpravy je možné situácie vznikajúce v  partnerskom živote riešiť: Môžete so svojím partnerom, alebo partnerkou uzavrieť zmluvu o spolužití, v ktorej si upravíte niektoré…


Tipy na kvalitnejšie partnerské vzťahy

Vytvorenie vzťahu s niekým, do koho ste blázon, je jeden z najlepších pocitov v živote. Vytvorenie úspešného a trvalého vzťahu si však vyžaduje úsilie. Nasledujúce tipy vám pomôžu byť skvelým…


Tipy ako byť skvelým partnerom, či partnerkou

Vstup do vzťahu, ktorý tvoria dvaja partneri, alebo dve partnerky je taký istý ako do každého iného vzťahu.  Dvaja ľudia sa stretnú a vzájomne sa spoznávajú. Niektoré veci sa nikdy nezmenia, aj keď…