Rodina

Láska zohráva kľúčovú úlohu pre šťastný život ľudí bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu, či rodovú identitu. Gejské a lesbické páry zdieľajú rovnaké hodnoty ako ostatné páry, rovnako si cenia svoje rodiny a výpomoc svojim blízkym. Mnohé páry rovnakého pohlavia sa delia o rovnaké povinnosti ako zosobášené páry. Bez právneho uznania štátom však nedostávajú rovnaké uznanie a ochranu pre svoje rodiny ako zosobášené páry. Bez ohľadu na to, že prijali zodpovednosť za blaho svojich detí a partnerov tak po hmotnej, ako aj emocionálnej stránke, z právneho hľadiska majú prinajlepšom štatút spoločnej domácnosti. Bez práva na sobáš sú páry rovnakého pohlavia a ich deti ukrátené doslova o množstvo právnych a hmotných zodpovedností a foriem ochrany, ako aj o citový, spoločenský a duchovný rozmer, ktorý manželstvo pre mnohých má. Preto sme založili platformu Životné partnerstvo, ktorá chce uzákoniť túto formou právneho uznania spolužitia dvoch osôb.

Zlyhanie politikov môže napraviť ústavný súd

Bratislava, 17. máj 2023 – Slovensko dlhodobo nevie právne uznať páry rovnakého pohlavia a pomôcť im tak v riešení bežných životných situácií. V niektorých krajinách, kde politici neboli…


Analýza právnej úpravy situácie párov rovnakého pohlavia na Slovensku

Iniciatíva Inakosť zverejnila analýzu slovenskej legislatívy upravujúcej spolužitie párov rovnakého pohlavia a ich rodín. Súčasný právny stav na Slovensku páry rovnakého pohlavia takpovediac právne…


Projekt R.I.S.E for change: Každodenné problémy LGBTI rodín

Iniciatíva Inakosť realizovala so svojimi partnermi do konca roku 2021 spoločný projekt Zvyšovanie povedomia o inkluzívnych spoločnostiach na prijatie dúhových rodín v Európe (R.I.S.E.). Celkovým…


„Vieme, že láska je tým, čo robí rodinu,“ odkazuje občianske združenie Dúhové rodiny, ktoré získalo Cenu Inakosti

Občianske združenie Dúhové rodiny je hlasom LGBTI+ rodičov a ich detí na Slovensku. Cenu Inakosti získalo za rozvoj teplej komunity, konkrétne za komunitné aktivity pre páry rovnakého pohlavia, ktoré…


List poslancom od rodičov a priateľov LGBTI+ ľudí je počinom roka 2021

Združenie rodičov a priateľov LGBTI+ ľudí získalo Cenu Inakosti za otvorený list, ktorý poslali poslancom a poslankyniam a ku ktorému sa pridalo takmer 10 000 ľudí. Inakosť považuje verejnú obhajobu…


Projekt R.I.S.E for change: Slovensko je jednou z posledných 6 krajín EÚ, ktoré vôbec neuznávajú rodiny párov rovnakého pohlavia

Len pár sekúnd po polnoci 1. apríla 2001 primátor Amsterdamu ako prvý predstaviteľ štátu na svete oddal pár rovnakého pohlavia. V tú istú noc sa vzali ešte ďalšie štyri takéto páry a počas mesiaca…


#pribehyoprijati – Robo hovorí, prečo je hrdý na svoju mamu

  V sérii Príhehy o prijatí hovoria LGBT ľudia o svojich skúsenostiach s prijatím svojej identity sebou samými alebo svojím okolím, rodinou, priateľmi, priateľkami, v práci alebo……


#pribehyoprijati – Roman hovorí o vzťahu s mamou

  Roman Samotný z Queer Slovakia vystúpil v sérii Príhehy o prijatí, v ktorej rozprávajú LGBT ľudia o svojich skúsenostiach s prijatím svojej identity sebou samými alebo svojím okolím, rodinou,…


Právne tipy pre páry rovnakého pohlavia

Napriek neexistencii právnej úpravy je možné situácie vznikajúce v  partnerskom živote riešiť: Môžete so svojím partnerom, alebo partnerkou uzavrieť zmluvu o spolužití, v ktorej si upravíte niektoré…


Tipy na kvalitnejšie partnerské vzťahy

Vytvorenie vzťahu s niekým, do koho ste blázon, je jeden z najlepších pocitov v živote. Vytvorenie úspešného a trvalého vzťahu si však vyžaduje úsilie. Nasledujúce tipy vám pomôžu byť skvelým…


Tipy ako byť skvelým partnerom, či partnerkou

Vstup do vzťahu, ktorý tvoria dvaja partneri, alebo dve partnerky je taký istý ako do každého iného vzťahu.  Dvaja ľudia sa stretnú a vzájomne sa spoznávajú. Niektoré veci sa nikdy nezmenia, aj keď…