Pošlite svoje 2 % láske


Prečo poslať vaše percentá láske?

Slovensko patrí medzi krajiny EÚ s najhoršou právnou ochranou LGBTI+ ľudí a ich rodín. Táto situácia nemá tendenciu sa zlepšovať. Namiesto zrovnoprávnenia sledujeme, ako čelia LGBTI+ ľudia stále novým snahám o obmedzovanie ich práv a sú naďalej vystavovaní netolerancii a útokom.

Naša komunita dnes potrebuje pomoc nás všetkých viac ako kedykoľvek predtým.

Ako vaše 2 % pomôžu LGBTI+ ľuďom?

Iniciatíva Inakosť je tu pre LGBTI+ ľudí a ich blízkych už viac ako 15 rokov. Zasadzuje sa o vytváranie férovej spoločnosti a jej poslaním je zlepšovať život LGBTI+ ľudí na Slovensku tak, aby mohli byť sami sebou, cítili sa bezpečne a boli rešpektovaní a prijatí.

Vaše 2 % z dane umožnia Inakosti:

  • poskytovať psychologické, sociálne a právne poradenstvo,
  • organizovať a spoluorganizovať spoločenské, športové a kultúrne podujatia ako Filmový festival inakosti či Dúhový PRIDE,
  • vzdelávať, viesť dôležité diskusie a zdieľať príbehy LGBTI+ ľudí a ich rodín s cieľom meniť verejnú mienku na Slovensku.

Tieto aktivity pomáhajú LGBTI+ ľuďom uniknúť z izolácie, dosiahnuť pomoc, keď ju potrebujú, rozvíjať sebauvedomenie a kolektívne povedomie a posilňujú ich na ich ceste za lepším životom. Zároveň pomáhajú budovať komunitu ľudí otvorených inakosti, ktorí vo svojich životoch pomáhajú budovať férovejšiu spoločnosť pre nás všetkých.

Údaje o Iniciatíve Inakosť na účely poukázania 2% z dane, ktoré je potrebné vyplniť do daňového priznania (fyzické a právnické osoby zvyčajne do 2.4.2024, zamestnanci do 30.4.2024):

IČO: 37 995 545
Názov: Iniciatíva Inakosť

Návod ako na to

Zhromaždili sme pre vás pár prehľadných návodov. Nájdete tu presný postup, ako môžete venovať svoje 2 % z daní.

S väčšinou úkonov vám pomôže váš zamestnávateľ. Pozor, čas však máte len do 15. 2. 2024. Pripravili sme pre vás predvyplnené tlačivo, ktoré stačí už len doplniť a vytlačiť.

NávodPredvyplnené tlačivo

Dôležité: Zamestnanci sa nemusia obávať 2% z dane darovať komukoľvek, od zamestnávateľa dostanú iba Potvrdenie o zaplatení dane. Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane zamestnávateľ nevidí a teda ani nevie, komu ste 2% dane darovali, ani obdarovaná organizácia nevie, od koho príspevky prišli, pokiaľ daňovému úradu na to nedáte súhlas. Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2023, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce. Potvrdenie spolu s Vyhlásením zasiela zamestnanec priamo na daňový úrad podľa svojho trvalého bydliska tento rok najneskôr do 30.4.2024.

Väčšinu úkonov vykonáte v rámci vášho daňového priznania. Čas máte do (v prípade riadne podaného daňového priznania) do 30. 3. 2024.

Návod

Väčšinu úkonov vykonáte v rámci daňového priznania. Čas máte do (v prípade riadne podaného daňového priznania) do 30. 3. 2024.

Návod

Ak by ste potrebovali pomôcť alebo poradiť, obráťte sa na nás cez náš kontaktný formulár.

Ďakujeme za Vašu podporu!