Zdravie

Všetci ľudia majú právo na najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň fyzického a duševného zdravia, bez diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie či rodovej identity. Sexuálne a reprodukčné zdravie je základným aspektom tohto práva. Naším cieľom je aby zdravotnícke zariadenia, tovary a služby boli dostupné pre všetkých ľudí a teda reagovali aj na špecifické potreby transrodových ľudí. Právne uznanie rodovej identity nesmie byť podmienené odňatím reprodukčných orgánov. Svojou činnosťou podporujeme programy a služby sexuálneho a reprodukčného zdravia, vzdelávania, prevencie, starostlivosti a liečby.

Situácia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti transrodovým ľuďom je kritická

Dnes 31. 3. si pripomíname Medzinárodný deň viditeľnosti transrodových ľudí. Pri tejto príležitosti sa skupina popredných odborníkov a odborníčok na Slovensku s podporou príslušných odborných…


Otvorený list k návrhu novely ústavy zakazujúcej právnu zmenu pohlavia

Vážená pani poslankyňa/Vážený pán poslanec, celý náš profesionálny život pracujeme s transrodovou komunitou a preto sme sa rozhodli sprostredkovať Vám reakcie transrodových ľudí po tom, ako ste…