Zdravie

Všetci ľudia majú právo na najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň fyzického a duševného zdravia, bez diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie či rodovej identity. Sexuálne a reprodukčné zdravie je základným aspektom tohto práva. Naším cieľom je aby zdravotnícke zariadenia, tovary a služby boli dostupné pre všetkých ľudí a teda reagovali aj na špecifické potreby transrodových ľudí. Právne uznanie rodovej identity nesmie byť podmienené odňatím reprodukčných orgánov. Svojou činnosťou podporujeme programy a služby sexuálneho a reprodukčného zdravia, vzdelávania, prevencie, starostlivosti a liečby.

Ľudské práva a odbornosť nesmú ustupovať prezidentským ambíciám

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková zrušila Štandardný postup pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom. Takýto krok nemá v histórii…


Vyhlásenie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť k návrhu zákona zakazujúcom právnu tranzíciu transrodových ľudí

Podpredseda Výboru pre práva LGBTI osôb Martin Macko navrhol vyhlásenie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť k návrhu novely zákona o rodnom čísle, ktorý je aktuálne…


Zrušením usmernenia MZ SR k tranzíciam pôjde Heger proti odbornej verejnosti aj sľubom chrániť menšiny na Slovensku

Bratislava, 18. apríl 2023 – Od bezprecedentného teroristického útoku na slovenskú LGBTI+ komunitu uplynulo pol roka. Vláde Eduarda Hegera sa za ten čas podarilo naplniť len jedinú požiadavku…


Stanovisko k posunutiu zákazu právnej zmeny pohlavia do druhého čítania

Stanovisko k posunutiu zákazu právnej zmeny pohlavia do druhého čítania Parlament dnes väčšinou 87 hlasov posunul do druhého čítania návrh poslankýň Andrejuvovej, Hudecovej a Záborskej a poslanca…


Stanovisko k štandardnému postupu pre diagnostiku a zdravotnú starostlivosť o transrodových ľudí

Stanovisko k štandardnému postupu pre diagnostiku a zdravotnú starostlivosť o transrodových ľudí Minister zdravotníctva podpísal dlhodobo chýbajúci štandardný postup pre diagnostiku a zdravotnú…


Stanovisko poradenských centier k snahám o opätovné zavedenie nútených kastrácií transrodových ľudí na Slovensku

inPoradňa v Bratislave a PRIZMA Košice sú poradenské centrá, ktoré poskytujú psychologické, sociálne a právne poradenstvo pre LGBTI+ ľudí a majú tak priamu skúsenosť s aktuálnymi problémami…


Ministerstvo zdravotníctva prijalo prelomové usmernenie k právnej zmene pohlavia

Slovensko bolo až doteraz jednou z posledných európskych krajín, ktoré vyžadovali od transrodových ľudí pri právnej zmene pohlavia (a teda zmene ich mena a rodného čísla) podstúpenie kastračného…


Situácia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti transrodovým ľuďom je kritická

Dnes 31. 3. si pripomíname Medzinárodný deň viditeľnosti transrodových ľudí. Pri tejto príležitosti sa skupina popredných odborníkov a odborníčok na Slovensku s podporou príslušných odborných…


Otvorený list k návrhu novely ústavy zakazujúcej právnu zmenu pohlavia

Vážená pani poslankyňa/Vážený pán poslanec, celý náš profesionálny život pracujeme s transrodovou komunitou a preto sme sa rozhodli sprostredkovať Vám reakcie transrodových ľudí po tom, ako ste…