LGBTI ľudia majú úplne rovnaké problémy a radosti ako všetci ostatní na Slovensku. Chcú mať rovnakú šancu ako všetci ostatní udržať si zdravie, ísť si za šťastím, zarobiť si na živobytie, byť v bezpečí vo svojej krajine a starať sa o tých, ktorých milujú. Navyše však majú problémy spôsobené tým, že štát neuznáva ich vzťahy, rodiny a identitu a spoločnosť je zaťažená históriou odsudzovania a predsudkov. A to môžme spoločne zmeniť.


Témy, ktorým sa venujeme

Komunita

Rodina

Bezpečie


Vzdelanie

Zdravie

Rovnosť