Komunita

Utváranie komunity je pre nás najmä o zmene, či už pre jednotlivcov alebo pre širšiu spoločnosť. Poskytovanie psychologického a právneho poradenstva, organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových akcií, vedenie diskusií, zdieľanie príbehov a skúseností, to sú všetko aktivity, ktorými sa my a naše členské organizácie snažíme osloviť LGBTI ľudí na Slovensku. Tieto aktivity pomáhajú LGBTI ľuďom uniknúť z izolácie, dosiahnuť pomoc, keď ju potrebujú, rozvíjať sebauvedomenie a kolektívne povedomie a posilňujú ich na ich ceste za lepším životom. Situáciu a názory komunity zisťujeme v pravidelnom Celoslovenskom LGBT prieskume. Historickú pamäť komunity oživujeme pripomínaním si odkazu Imricha Matyáša. Každoročne organizujeme Filmový festival inakosti a spoluorganizujeme Dúhový PRIDE Bratislava.  

Inakosť otvorila poradňu pre LGBTI ľudí na Slovensku

Iniciatíva Inakosť otvorila inPoradňu, ktorá poskytuje podporu a sociálne, psychologické a právne poradenstvo pre lesby, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych (LGBTI) ľudí v…


Správa z celoslovenského LGBT prieskumu 2017

Iniciatíva Inakosť zrealizovala v druhej polovici roka 2017 celoslovenský LGBT prieskum. Cieľom bolo zmapovať život a problémy lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových (LGBT) ľudí a získať čo…


Aké opatrenia podporujú LGBT ľudia?

V celoslovenskom LGBT prieskume sme sa pýtali LGBT ľudí aj na ich podporu navrhovaných opatrení v ich prospech, aké by im podľa nich pomohli a akú dôležitosť im pripisujú. Podpora legislatívnych…


#pribehyoprijati – Robo hovorí, prečo je hrdý na svoju mamu

  V sérii Príhehy o prijatí hovoria LGBT ľudia o svojich skúsenostiach s prijatím svojej identity sebou samými alebo svojím okolím, rodinou, priateľmi, priateľkami, v práci alebo……


Akým problémom čelia LGBT ľudia na Slovensku

Lesby, gejovia, bisexuálni a transrodoví ľudia, ktorí sa zapojili do celoslovenského LGBT prieskumu, považujú za najzávažnejší problém LGBT ľudí na Slovensku (81,9 % respondentov a respondentiek)…


#pribehyoprijati – Diana hovorí o vyautovaní sa v práci

  V sérii Príhehy o prijatí hovoria LGBT ľudia o svojich skúsenostiach s prijatím svojej identity sebou samými alebo svojím okolím, rodinou, priateľmi, priateľkami, v práci alebo……


Vaše 2% berieme vážne

Spolu môžeme dosiahnuť zmenu! My v Iniciatíve Inakosť sme presvedčení, že osobné príbehy majú silu meniť srdcia a postoje ľudí. Slovensko potrebuje počuť príbehy gejov, lesieb, trans a bisexuálnych…


Politické preferencie LGBT ľudí na Slovensku

Väčšina lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí, ktorí sa zapojili do celoslovenského LGBT prieskumu, označila svoje presvedčenie ako liberálne (43 %), resp. veľmi liberálne (15,5 %). 18,3 %…


#pribehyoprijati – Roman hovorí o vzťahu s mamou

  V sérii Príhehy o prijatí hovoria LGBT ľudia o svojich skúsenostiach s prijatím svojej identity sebou samými alebo svojím okolím, rodinou, priateľmi, priateľkami, v práci alebo……


Nová online výstava o Imrichovi Matyášovi

Iniciatíva Inakosť spustila online výstavu o Imrichovi Matyášovi na stránke www.matyas.sk. Výstava zachytáva život a aktivity Bratislavčana Imricha Matyáša (1896-1974), ktorý sa celých 40 rokov…


LGBTI komunita na Slovensku vo svetle štatistík

Iniciatíva Inakosť zrealizovala v roku 2017 projekt LGBTI komunita na Slovensku vo svetle štatistík. Hlavným cieľom projektu bol zber, analýza a šírenie objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných…


Celoslovenský prieskum LGBT ľudí

Na Slovensku sme v posledných desaťročiach zvyknutí neustále počúvať výzvy na celospoločenskú alebo aspoň odbornú diskusiu o postavení lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí. Na to, aby sa…


6 tipov ako povedať rodičom a blízkym, že ste gej, lesba, že ste bi, alebo trans

Buďte si istý, istá Ak si nie ste istí, či sa zdôveriť alebo nie, vezmite si radšej čas na premyslenie, ako by ste sa mali správať impulzívne. Čítajte knihy, alebo magazíny pre LGBT mladých ľudí.…