Zdravie

Všetci ľudia majú právo na najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň fyzického a duševného zdravia, bez diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie či rodovej identity. Sexuálne a reprodukčné zdravie je základným aspektom tohto práva. Naším cieľom je aby zdravotnícke zariadenia, tovary a služby boli dostupné pre všetkých ľudí a teda reagovali aj na špecifické potreby transrodových ľudí. Právne uznanie rodovej identity nesmie byť podmienené odňatím reprodukčných orgánov. Svojou činnosťou podporujeme programy a služby sexuálneho a reprodukčného zdravia, vzdelávania, prevencie, starostlivosti a liečby.

Nothing found.