Stanovisko k štandardnému postupu pre diagnostiku a zdravotnú starostlivosť o transrodových ľudí

Minister zdravotníctva podpísal dlhodobo chýbajúci štandardný postup pre diagnostiku a zdravotnú starostlivosť o transrodových ľudí.
Žiaľ, z odbornej témy sa stáva politická a vo verejnom priestore sa objavuje množstvo neprávd a zavádzaní najmä od ľudí, ktorí štandardný postup nečítali, a netušia, čo v skutočnosti obsahuje. Zhrňme si základné fakty: 

  • štandardný postup, ako aj súvisiace usmernenie, boli vypracované na základe akútnej potreby vychádzajúcej ako z odbornej medicínskej obce (inin.sk/seD), tak aj z poradenských centier, a najmä od samotných transrodových ľudí (inin.sk/nIl), 
  • do procesu jeho prijatia bolo zapojených viac ako 50 ľudí z rôznych odborností, prešiel medzinárodným recenzným konaním a schválila ho odborná komisia pre štandardné postupy (obrázok 1 a 2), 
  • štandard stanovuje minimálne dvojročný proces tranzície (je absolútne vylúčené, aby si ktokoľvek zmenil identitu na počkanie ako tvrdia niektorí politici). V rámci tohto procesu musí transrodová osoba absolvovať minimálne 10 vyšetrení v 5 rôznych medicínskych špecializáciách, absolvovať alternatívne medicínske zákroky a/alebo ročnú hormonálnu terapiu a ročný test reálneho života v roli preferovaného rodu (obrázok 3 až 5).

Už z tohto opisu je zjavné, že nejde o zásadný posun smerom k sebaidentifikácii (kde by transrodoví ľudia rozhodovali o svojej identite úplne autonómne bez závislosti od rozhodnutí a schválení medicískych odborníkov a odborníčok, ako to je vo viacerých vyspelých demokraciách), ale skôr o zjednotenie už dávno prebiehajúcich postupov.

 

Zásadne odmietame politické zásahy do odborných postupov, ktoré nemajú obdobu pri žiadnom inom štandardnom postupe pre iné diagnózy. Od povereného ministra zdravotníctva Hegera očakávame, že sa postaví za odborné zložky ministerstva a bude brániť verejný záujem pred politickými a ideologickými zásahmi.  

 

Celý štandardný postup je zverejnený na stránke MZ SR v sekcii OPS interdisciplinárna – sexuológia: https://www.health.gov.sk/?Standardne-Postupy-V-Zdravotnictve

Platforma Ide nám o život
Iniciatíva Inakosť a poradenské centrá pre LGBTI ľudí inPoradňa a PRIZMA.