Dnes 31. 3. si pripomíname Medzinárodný deň viditeľnosti transrodových ľudí. Pri tejto príležitosti sa skupina popredných odborníkov a odborníčok na Slovensku s podporou príslušných odborných organizácii rozhodla upozorniť na mimoriadne zlú situáciu a obrátiť sa na Ministerstvo zdravotníctva SR formou otvoreného listu, v ktorom: 

 

  • upozorňujú, že v súvislosti s návrhom na zmenu ústavy s cieľom zákazu právnej zmeny pohlavia sa na nich vo zvýšenej miere obracajú transrodoví ľudia a zástupcovia poradenských centier, ktorí referujú o výrazných prejavoch úzkosti i suicidálnych myšlienkach u tejto skupiny občanov SR;
  • pripomínajú, že dlhodobo chýba právna regulácia poskytovania zdravotnej starostlivosti transrodovým osobám a že chýbajúce záväzné medicínske postupy začínajú ohrozovať nielen duševné zdravie pacientov, ale ohrozujú i napĺňanie zahraničných záväzkov Slovenskej republiky;
  • informujú, že sami vypracovali návrh Odborného usmernenia MZ SR na zjednotenie medicínskych postupov pri vydávaní lekárskeho posudku pri zmene pohlavia a odovzdali ho ministerstvu už v apríli 2019 a ministerstvo ho dodnes nebolo schopné prijať;
  • súčasný stav považujú za rizikový, najmä keď hovoríme o odvrátiteľných úmrtiach, napríklad suicídiách vyvolaných ťaživou situáciou, následkoch pandémie a neriešenia zdravotných problémov populácie. Téma nedostupnosti zdravotnej starostlivosti platí pre transrodových ľudí dvojnásobne, nakoľko na Slovensku poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobám so záujmom o tranzíciu nie je možné, podobne sú obmedzené aj možnosti dostať sa k zdravotnej starostlivosti v zahraničí, kde ju občania SR tradične vyhľadávali; 
  • z vyššie uvedených dôvodov žiadajú prijať Odborné usmernenie MZ SR na zjednotenie medicínskych postupov pri vydávaní lekárskeho posudku pri zmene pohlavia, pretože bez tejto legislatívnej úpravy nevedia v súčasnosti poskytovať adekvátnu zdravotnú starostlivosť v tejto oblasti.

 

Celý list je prístupný tu: http://inin.sk/seD

 

List napísali: 

 

MUDr. Barbora Vašečková, PhD. (psychiatrička, predsedníčka Sexuologickej sekcie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS a členka výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS),

MUDr. Oľga Jamborová (psychiatrička, sexuologička, členka výboru Slovenskej sexuologickej spoločnosti SLS),

PhDr. Katarína Jandová, PhD. (klinická psychologička, hlavná odborníčka MZ SR pre psychológiu, členka výboru Slovenskej sexuologickej spoločnosti SLS),

MUDr. Iveta Kalafutová (endokrinologička s dlhoročnou praxou v poskytovaní zdravotnej starostlivosti transrodovým ľuďom),

MUDr. Igor Bartl (urológ, sexuológ, prezident Slovenskej sexuologickej spoločnosti SLS),

Mgr. Christián Havlíček (poradca a komunitný pracovník inPoradňa, Iniciatíva Inakosť),

PhDr. Robert Mathé, PhD. (klinický psychológ a súdny znalec, vedecký tajomník Slovenskej sexuologickej spoločnosti SLS),

MUDr. Michal Patarák, PhD. (psychiater, člen výboru Sexuologickej sekcie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS a výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS).

 

S podporou výborov Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS, Slovenskej sexuologickej spoločnosti SLS a Sexuologickej sekcie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS.