Združenie rodičov a priateľov LGBTI+ ľudí získalo Cenu Inakosti za otvorený list, ktorý poslali poslancom a poslankyniam a ku ktorému sa pridalo takmer 10 000 ľudí. Inakosť považuje verejnú obhajobu práv svojich detí a priateľov za počin roka, ktorý významným spôsobom pomohol dúhovej komunite. 

 

Slovenská LGBTI+ komunita zostala na jar v šoku, keď hlasovalo 44 poslancov a poslankýň za návrh zákona ĽSNS, podľa ktorého by páry rovnakého pohlavia nemali mať na Slovensku žiadne rodičovské práva a ktorý by transrodovým ľuďom zakázal právnu tranzíciu. Hoci zákon neprešiel, u mnohých vyvolal pobúrenie. Zareagovali aj rodičia a priatelia LGBTI+ komunity. Napísali otvorený list, ku ktorému sa mohli pridať aj ďalší občania. 

 

„Sme milujúci rodičia a starí rodičia LGBTI+ detí, ich blízki príbuzní a priatelia. Vaša podpora návrhu novelizácie Ústavy SR predloženého extrémistickou stranou Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko sa nás hlboko dotýka. Takáto novelizácia by mala ďalekosiahle dôsledky nielen pre náš život, ale aj pre celú spoločnosť. V dôvodovej správe k tomuto návrhu sú naše deti, naši blízki a priatelia označovaní ako devianti, pričom ich rodinné zázemie je charakterizované ako „zvrátené prostredie“. Takéto znevažovanie a nálepkovanie považujeme za neprijateľné a dôrazne proti tomu protestujeme,“ píšu v liste. 

 

Poslancom a poslankyniam pripomenuli, že zastupujú všetkých občanov a občianky našej krajiny, a preto nemôžu ktorýmkoľvek skupinám spomedzi nich úmyselne ubližovať a otvorene popierať ich ľudské práva. Takéto návrhy právnych predpisov nemajú mať miesto vo vyspelej spoločnosti, pretože popierajú ľudskosť i výsledky vedeckého poznania.

Hlavnými iniciátorkami Združenia rodičov a priateľov LGBTI+ ľudí sú Pavlína Fichta Čierna, matka transrodového syna, vysokoškolská učiteľka a vizuálna umelkyňa, Zlatica Maarová, matka lesby a stará mama, Lenka Martinčoková, matka geja, učiteľka na dôchodku. Vo svojej aktivite pokračujú ďalej. Spájajú rodičov, ako sú ony. A pravidelne sa objavujú v médiách, kde rozprávajú o svojich deťoch z LGBTI+ komunity. Sú dôležitým hlasom, ktorý pomáha tvoriť férové podmienky na život aj pre LGBTI+ ľudí. 

 

„Naše združenie vzniklo na základe toho, že sme sa ako rodičia rozhodli, že nebudeme ticho. Museli sme vytvoriť bezpečný priestor pre rodičov a blízkych ľudí. Sme podporná skupina pre nás všetkých. Potrebovali sme odkomunikovať, že sme tu aj my, rodičia, a celá téma ohľadom LGBTI+ komunity je aj o rodinách týchto ľudí,“ vyjadrila sa Zlatica Maarová.

Zoznam nominovaných nájdete tu: https://inakost.sk/nominacie-na-ceny-inakosti-2021/


 

Ceny Inakosti 2021 sú organizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za podporu ďakujeme aj Veľvyslanectvu Holandského kráľovstva v SR.