Bratislava 29. 11. 2021: Iniciatíva Inakosť udelí Ceny Inakosti 2021 pre osobnosti a aktivity, ktoré pozitívne zviditeľnili LGBTI ľudí na Slovensku alebo pomohli zlepšiť ich postavenie v našej spoločnosti. Zverejňujeme nominácie za jednotlivé kategórie. Výsledky sa verejnosť dozvie 13. 12. 2021 prostredníctvom záznamu z virtuálneho odovzdávania.  

Ceny Inakosti boli po prvýkrát udelené v roku 2019 a po pandemickej prestávke sa vracajú tento rok. Protipandemické opatrenia dopadli mimoriadne ťažko na kultúrne aktivity a skomplikovali aj organizovanie komunitných akcií. Poslancom a poslankyniam však nezabránili predkladať návrhy obmedzujúce základné ľudské práva LGBTI ľudí, aké sme tu počas existencie Slovenskej republiky ešte nemali. Išlo napr. zákaz právnej zmeny pohlavia pre transrodových ľudí, či zákaz informovania o homosexualite a pod. Našťastie vzniklo aj množstvo nových prelomových iniciatív, či už v samotnej komunite, ale aj od jej podporovateľov a podporovateliek, o čom svedčí aj počet nominácií na Ceny Inakosti, ktoré práve predstavujeme. V tomto ročníku sme pridali nové kategórie cien pre komunitný rozvoj a audiovíziu. Výsledky sa verejnosť dozvie 13. 12. 2021 prostredníctvom záznamu z virtuálneho odovzdávania.

Nominácie na Ceny Inakosti 2021: 

 

Cena za pozitívne zviditeľnenie je určená pre LGBTI osobu alebo osoby, ktoré svojou činnosťou pozitívne zviditeľnili seba a tým aj komunitu. 

 1. Členovia Športového klubu Lotosové kvety za účasť na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju, kde ich dúhový tím získal cenu za najkrajšie auto;
 2. František Košarišťan, ktorý prenikol z pozície komika na sociálnych sieťach až do slovenského televízneho mainstreamu. Pre množstvo jeho fanúšikov a fanúšičiek je tvárou slovenskej LGBTI komunity;
 3. Lucia Plaváková sa ako politička a advokátka stala zdrojom overených informácií a rád o neprehľadných protipandemických opatreniach a očkovaní pre širokú verejnosť;
 4. Matej Ftáčnik za líderstvo v biznis sektore. Je technologickým podnikateľom roka 2019 a ako spoluzakladateľ a riaditeľ vedie spoločnosť zamestnávajúcu viac ako 300 ľudí. 

 

Cena za počin roka sa udeľuje za aktivitu, ktorá prispela k zlepšeniu života LGBTI ľudí. 

 1. Anna Polcková a Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava Staré Mesto za aktivity zamerané na inklúziu veriacich LGBTI ľudí: ekumenické omše pri príležitosti IDAHOT a PRIDE, linka dúhových veriacich a pravidelné stretnutia pre rodičov a blízkych LGBTI ľudí;
 2. Barbora Vašečková za viac ako 2 ročnú advokáciu v oblasti zdravotnej starostlivosti súvisiacej s tranzíciou a iniciovanie vyhlásenia odborných spoločností k snahe niektorých poslancov a poslankýň zakázať právnu zmenu pohlavia;
 3. Skupina odborníčok z pomáhajúcich profesií za verejnú výzvu Tadiaľto vedie červená čiara, ku ktorej sa pridalo ich 4000 kolegov a kolegýň, a ktorou reagovali na návrh ústavného zákona obmedzujúceho ľudské práva LGBTI ľudí;
 4. Združenie rodičov a priateľov LGBT+ ľudí za otvorený list poslancom a poslankyniam, ku ktorému sa pridalo takmer 10 000 ľudí a verejnú obhajobu práv svojich detí a priateľov.

 

Cena pre médiá je za objektívnu a nestereotypnú prezentáciu tém súvisiacich s LGBTI ľuďmi. 

 1. Michaela Žureková za sériu článkov v denníku SME, v ktorých spracovala tému transrodových ľudí;
 2. Nomantinels za podcast Teplá vlna, ktorý je zameraný na rozhovory s LGBTI ľuďmi alebo o témach s nimi súvisiacimi; 
 3. Ria Gehrerová za sériu článkov v Denníku N, v ktorých dlhodobo a systematicky sleduje vývoj v oblasti práv LGBTI ľudí a ako jediná spracovala aj tému dopadov pandémie na túto komunitu;
 4. Roman Samotný za založenie online portálu Queer Slovakia (www.queerslovakia.sk), ktorý prináša aj témy problémov komunity: osamelosť, duševné zdravie, násilie v partnerských vzťahoch, etické problémy online zoznamiek a pod. 

 

Cena za umenie je pre jedinečné kultúrne a umelecké spracovanie tém súvisiacich s LGBTI ľuďmi. 

 1. Claude Johann Čierny, aktérky a aktéri performance F64.2, ktorí formou umeleckej výpovede otvorene hovoria o bolestivých skúsenostiach z komunikácie s takzvanými odbornikmi počas procesu tranzície;
 2. Dorota Holubová a Michal Dudoň za projekt Neskrývaná láska, ktorý prostredníctvom fotografií podnietil sympatie voči queer komunite aj v širokej verejnosti. Ukázal, že téma lásky je spoločná pre nás všetkých a vieme sa na nej zhodnúť naprieč generáciami a identitami;
 3. Nomantinels za projekt Odtiahnutie Queer opony – 30 rokov demokracie pre LGBTI ľudí (výstava Loading Love a divadelná hra Socializmus s teplou tvárou), ktorý prispieva k vytváraniu kolektívnej pamäte domácej LGBTI komunity a prináša nové informácie a príbehy z minulosti. Vracia nás ku koreňom súčasnej spoločenskej situácie a jej dlhodobým problémom;
 4. Tomáš Procházka za divadelnú hru Requiem pre priateľa, v ktorej jedinečne zobrazil tragický príbeh aktivistu Dušana Veselovského.

 

Cena za audiovíziu za jedinečné spracovanie tém súvisiacich s LGBTI+ ľuďmi v audiovizuálnej tvorbe.

 1. Peter Bebjak a D.N.A. production za televíznu minisériu Herec, ktorá približuje 50. roky 20. storočia ako temné obdobie našich dejín, kde mal tlak komunistického režimu devastačný vplyv na životy a etické princípy mnohých ľudí, vrátane ľudí s homosexuálnou orientáciou;  
 2. Juraj Johanides a RTVS za produkciu Chvíľka poézie – Básne francúzskeho básnika Jeana Cocteaua interpretujú režisér Peter Bebjak s výtvarníkom Andrejom Dúbravským;
 3. TV Markíza za produkciu seriálu Pán Profesor, vďaka ktorému bol bežný divák v ktorejkoľvek časti krajiny konfrontovaný s príbehom uveriteľného gej hrdinu a predsudkami či násilím, ktorým čelí v školskom prostredí;
 4. Barbara Vojtašáková a Peter Podolský z Filmovej a televíznej fakulty VŠMU za originálne, citlivé a autentické štúdie (ne)konfrontácie rodičov s homosexuálnou orientáciou ich dospievajúcich detí v študentských filmoch (Denník princeznej r. B. Vojtašáková; Hľadanie spoločnej kompozície r. P. Podolský).

 

Cena za líderstvo v biznise je určená aktivite vo firemnom sektore, ktorá prispela k zlepšeniu života LGBTI ľudí, presadzovaniu ich ľudských práv, odstraňovaniu predsudkov a diskriminácie. 

 1. Absolut za kampaň Každá láska je láska, ktorou vyzývajú Slovákov a Slovenky, aby sa vykašľali na predsudky, pretože každý z nás má právo ľúbiť toho, koho chce;
 2. Dedoles za PRIDE kampaň, keď spolu s LGBTI komunitou čelili nenávistným útokom  a ich inovatívnu a prekvapivú reakciu na komentáre hejterov, keď každý komentár na sociálnej sieti premenili na 1 euro na podporu LGBTI organizácií;
 3. IKEA za kampaň Spoločne za zmenu, ktorou si pripomína Medzinárodný deň boja proti homofóbii a transfóbii;
 4. Donorské firmy a Nadácia Pontis za Fond pre podporu LGBT+ komunity, ktorý je platformou partnerov, ktorým záleží na posilňovaní LGBT+ diverzity a inklúzie v slovenskej spoločnosti, a to prostredníctvom podpory aktivít neziskových organizácií, ktoré sa téme venujú.

 

Cena za rozvoj komunity sa udeľuje pre osoby alebo organizácie, ktoré svojimi aktivitami prispeli k budovaniu LGBTI komunity na Slovensku. Cena nemá v roku 2021 nominácie a udelí sa priamo vybraným subjektom. 

 

Podujatie je organizované vďaka podpore Veľvyslanectva Holandského kráľovstva v SR a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.