Bratislava 16. 12. 2019: Iniciatíva Inakosť odovzdala počas večernej recepcie Ceny Inakosti 2019 pre osobnosti a aktivity, ktoré pozitívne zviditeľnili LGBTI ľudí na Slovensku alebo pomohli zlepšiť ich postavenie v našej spoločnosti. Ceny boli udelené v kategóriách: pozitívne zviditeľnenie, počin roka, médiá, umenie,  podnikateľský sektor a sieň slávy. 

Na Slovensku stále vo verejnom priestore prevažuje negatívny obraz LGBTI ľudí, čo sa ešte zhoršuje v predvolebnom období. Nezodpovedá to však realite, v ktorej LGBTI ľudia na Slovensku žijú. “Negativizmus nepomáha nikomu a naopak udržuje nás v neaktivite a tým bráni pozitívnej zmene”, hovorí riaditeľ Iniciatívy Inakosť Martin Macko. “Rozhodli sme sa, že každoročne oceníme ľudí, ktorí pozitívnym spôsobom zviditeľňujú seba a komunitu, ku ktorej sa hlásia. Rovnako aj osobnosti a organizácie, ktoré prispeli k zlepšeniu života LGBTI ľudí”, dodal. Prvý ročník Cien Inakosti je za rok 2019 a ocenené boli nasledovné aktivity a osobnosti: 

Cena za pozitívne zviditeľnenie je určená pre LGBTI osobu, ktorá svojou činnosťou pozitívne zviditeľnila seba a tým aj komunitu. Cenu v tejto kategórii získal Dušan Martinčok. S partnerom uzavrel manželstvo v Luxembursku a napriek tomu, že Slovensko ich zväzok neuznáva, sa rozhodli vrátiť a žiť tu. Od roku 2011 realizuje komunitný projekt Susedia na dvore, v rámci ktorého v jednom z bratislavských vnútroblokov organizuje množstvo akcií pre susedov aj cudzích ľudí. S Táňou Sedlákovou založil občianske združenie Zrejme, ktoré sa venuje medzigeneračnému dialógu.

Cena za počin roka sa udeľuje za aktivitu, ktorá prispela k zlepšeniu života LGBTI ľudí. Oceneným bol Festival transrodovej kultúry: Svet podľa Gabriela. Organizátor Waldemar Švabenský sa ním rozhodol upozorniť na kritickú situáciu transrodových ľudí a priblížiť ich životy väčšinovému publiku. Po tragickej smrti svojho transrodového syna Gabriela sa rozhodol „povýšiť Gabrielovu smrť na odkaz, ktorý bude pomáhať iným ľuďom v podobnej situácii. Nie všetci z nášho okolia s naším rozhodnutím súhlasia, ale povedali sme si, že sme ochotní tomu čeliť. Možno si niekto myslí, že to má ostať pod pokrievkou. Ale ja ľutujem, že sme s takým webom dokonca neprišli skôr. Gabriel by sa na ňom určite rád spolupodieľal. Pretože ostať ticho je zničujúce.“

Cena pre médiá je za objektívnu a nestereotypnú prezentáciu tém súvisiacich s LGBTI ľuďmi. Ocenená bola Ria Gehrerová za sériu článkov v Denníku N, v ktorých dlhodobo a systematicky sleduje vývoj v oblasti práv LGBTI ľudí. Zároveň kriticky spracováva aktivity tzv. antigender hnutia a jeho negatívne dopady na život LGBTI ľudí na Slovensku. 

Cena za umenie je pre jedinečné kultúrne a umelecké spracovanie tém súvisiacich s LGBTI ľuďmi. Cenu získala sklárka, maliarka, fotografka, performerka a autorka videí Anna Daučíková za autorskú výstavu Work in Progress: 7 situácií / 7 Situations v Slovenskej národnej galérii a súvisiace aktivity. Vo svojich prácach jasne a presne formuluje témy ako homosexualita, rodová rovnosť a hľadanie vlastnej identity. 

Cena pre podnikateľský sektor je určená aktivite vo firemnom sektore, ktorá prispela k zlepšeniu života LGBTI ľudí, presadzovaniu ich ľudských práv, odstraňovaniu predsudkov a diskriminácie. Ocenenou bola Slovenská sporiteľňa za bezprecedentnú iniciatívu a zastúpenie úlohy štátu pri podpore kultúry znevýhodnených skupín po zastavení dotácií pre LGBTI projekty na Ministerstve kultúry SR. 

Do siene slávy bol ako prvý uvedený Imrich Matyáš (www.matyas.sk), ktorý viedol desaťročia snahy o odtresnenie homosexuality v Československu, čo sa nakoniec podarilo v roku 1961.

Organizátori sa rozhodli vysloviť špeciálne uznanie pre pani prezidentku Zuzanu Čaputovú za spôsob vedenia volebnej kampane a nekompromisnú obhajobu ľudských práv a demokratických hodnôt. 

Nominácie na Ceny Inakosti 2019:

 

 1. Cena za pozitívne zviditeľnenie (určená pre LGBTI osobu, ktorej identita je verejná a svojou činnosťou v danom roku, ktorá priamo nesúvisela s LGBTI aktivizmom, pozitívne zviditeľnila seba a tým aj komunitu): 
  • Matia/B-complex – úspešná hudobníčka, producentka a dídžejka, v slovenskom verejnom diskurze je neprehliadnuteľným hlasom rovnosti a slobody pre všetkých ľudí, 
  • Dušan Martinčok – svojím aktivizmom prepája susedské a medzigeneračné komunity, zakladateľ iniciatív Zrejme a Susedia na dvore,
  • Roman Švantner – dlhoročný starosta Mýta pod Ďumbierom, jasne stojí na protifašistických pozíciách.
 2. Cena za počin roka (za iniciatívu/aktivitu, ktorá prispela k zlepšeniu života LGBTI ľudí, presadzovaniu ich ľudských práv, odstraňovaniu predsudkov a diskriminácie):
  • Festival transrodovej kultúry: Svet podľa Gabriela – organizátor Waldemar Švabenský sa ním rozhodol upozorniť na kritickú situáciu transrodových ľudí a priblížiť ich životy väčšinovému publiku,
  • Stojíme pri kultúre – študentská iniciatíva protestovala proti diskriminačným rozhodnutiam v rezorte kultúry a dokázala pritom prepojiť rozličné oblasti kultúrnej scény naprieč Slovenskom,
  • PRIZMA – komunitné a poradenské centrum pre LGBT+ ľudí v Košiciach. 
 3. Cena pre médiá (za objektívnu a nestereotypnú prezentáciu tém súvisiacich s LGBTI ľuďmi v médiách):
  •  Ria Gehrerová – séria článkov v Denníku N, v ktorých dlhodobo a systematicky sleduje vývoj v oblasti práv LGBTI ľudí, 
  • Reportéri RTVS – citlivé spracovanie témy transrodových ľudí,
  • Soňa Jánošová – spracovanie témy coming outu v denníku SME, 
 4. Cena za umenie (za kultúrne a umelecké spracovanie tém súvisiacich s LGBTI ľuďmi):
  • Príbeh geja, príbeh lesby – hra divadla Nomantinels,
  • Gregor Valentovič: Kid – film v ktorom je hlavnou postavou gej, pričom jeho homosexualita už nie je témou, 
  • Anna Daučíková: Work in Progress: 7 situácií / 7 Situations – prierezová výstava v SNG 
 5. Cena pre podnikateľský sektor (za iniciatívu alebo aktivitu vo firemnom sektore, ktorá prispela k zlepšeniu života LGBTI ľudí, presadzovaniu ich ľudských práv, odstraňovaniu predsudkov a diskriminácie):
  • IBM – za dlhodobú podporu diverzity a najstaršia zamestnanecká skupina LGBTI ľudí na Slovensku,
  • Slovenská sporiteľňa – za bezprecedentnú iniciatívu a sanovanie úlohy štátu pri podpore kultúry znevýhodnených skupín,  
  • Accenture – poskytuje zamestnanecké benefity pre všetky typy rodín. 
 6. Sieň slávy (za celoživotný prínos pre tému): Imrich Matyášwww.matyas.sk.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Veľvyslanectva USA na Slovensku a programu Open Society Initiative For Europe organizácie Open Society Foundations.