Bratislava, 17. máj 2023 – Slovensko dlhodobo nevie právne uznať páry rovnakého pohlavia a pomôcť im tak v riešení bežných životných situácií. V niektorých krajinách, kde politici neboli schopní sa posunúť ďalej na ceste k rešpektovaniu práv menšín, napomohol ústavný súd. Touto dobrou praxou sa inšpirovala skupina poslancov NR SR pod vedením SASKY a v úzkej spolupráci s Iniciatívou Inakosť vzniklo podanie na Ústavný súd SR. Práve to je tá inštitúcia, ktorá môže politikom nastaviť zrkadlo a zaujať jasné stanovisko, že neschopnosť parlamentu prijať právnu úpravu uznávajúcu páry rovnakého pohlavia a rešpektujúcu a chrániacu vzťahy týchto párov, je v rozpore s ústavou ako aj medzinárodnými záväzkami Slovenska.

Väčšina štátov Rady Európy, ako aj prevažná väčšina štátov Európskej únie a demokratického sveta poskytuje určitú formu právneho uznania párom rovnakého pohlavia. Manželstvá párov rovnakého pohlavia sú legalizované vo vyše tridsiatke krajín sveta. Prevažná väčšina obyvateľov EÚ (vyše 373 miliónov ľudí, čo predstavuje 83,5 %) žije v krajinách, ktoré nejakou formou uznali partnerstvá a rodiny párov rovnakého pohlavia. Manželstvá pre páry rovnakého pohlavia sú legalizované v takmer všetkých krajinách západnej Európy. Mnohé štáty Európy, ktoré nemajú legalizované manželstvá gejov a lesieb, im umožňujú uzavrieť registrované partnerstvá, pričom v niektorých prípadoch v nich majú partneri rovnaké práva, ako keby sa zosobášili. Slovensko však stále zostáva medzi niekoľkými krajinami v EÚ, ktoré neumožňujú žiadnu z týchto možností.

„Pred dvoma týždňami sme si pripomenuli 30 rokov od vznesenia požiadavky na prijatie zákona o partnerstvách párov rovnakého pohlavia organizáciami LGBTI ľudí“, povedal riaditeľ Iniciatívy Inakosť Martin Macko. „Za tri desaťročia prebiehala na Slovensku celospoločenská a aj odborná diskusia, realizovali sa výskumy a prieskumy, uskutočnili demonštrácie, verejné zhromaždenia, spisovali petície, výzvy a využili všetky formy občianskeho aktivizmu. Legislatívne návrhy boli opakovane prerokovávané parlamentom, žiadny ale neuspel. Výsledkom je, že štát dnes zaostáva nielen v európskom kontexte, ale aj v porovnaní so slovenskou spoločnosťou. Prieskumy verejnej mienky už od roku 2015 ukazujú, že inštitút životných partnerstiev pre všetky páry má podporu väčšiny ľudí na Slovensku“, dodal Macko. Pozitívne zmeny nastali aj vo firemnom sektore a viaceré firmy dnes nad rámec existujúcich zákonov priznávajú partnerské a rodinné benefity aj pre páry rovnakého pohlavia. Práve dnes vyzvalo 25 firiem (vrátane veľkých zamestnávateľov) politikov na zlepšenie postavenia LGBTI ľudí, vrátane zmeny legislatívy.

Národná rada vykazuje dlhodobú legislatívnu nečinnosť tým, že neprijala právnu úpravu uznávajúcu páry rovnakého pohlavia a rešpektujúcu a chrániacu vzťahy párov rovnakého pohlavia. Ide pritom o záväzok, ktorý štátu vyplýva tak z ústavy, ako aj z medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov. Väčšinu slovenských politikov v parlamente k zmene názoru, žiaľ, nepomkol ani teroristický útok na príslušníkov a príslušníčku LGBTI+ menšiny z 12. októbra 2022, ktorý viedol k úmrtiu Juraja Vankuliča a Matúša Horvátha a k zraneniu Radky Trokšiarovej. Krátko po ňom vznikla výzva Ide nám o život, ktorá požaduje aj prijatie životných partnerstiev, a ktorú podporilo vyše 100 organizácií a firiem a takmer 35 000 ľudí.

Naplniť ľudskoprávne štandardy uznania a ochrany vzťahov párov rovnakého pohlavia by teraz mohol Ústavný súd SR, na ktorý sa s podaním obrátilo vyše 30 poslancov Národnej rady SR.

„Chcela by som touto cestou poďakovať Lucii Berdisovej, rešpektovanej odborníčke na ústavné právo, ktorá nám kľúčovo pomohla s ústavnou argumentáciou, na ktorej stojí celé podanie. Je rovnako veľmi dôležité, že sa pri tomto podaní zišli poslanci, ktorí nie sú len z poslaneckého klubu SaS (i keď celý poslanecký klub SaS je pod týmto podaním podpísaný), ale pridali sa k nám aj Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska, poslanci z občiansko-demokratickej platformy okolo pani poslankyne Moniky Kozelovej a takisto poslanci z politickej strany Demokrati, osobitne Miroslav Kollár a Kristián Čekovský. Ďakujem im za to,” uviedla v tejto súvislosti tímlíderka pre spravodlivosť strany SaS, Mária Kolíková.

Výsledkom konania by mohol byť nález, v ktorom Ústavný súd SR skonštatuje, že nečinnosť Národnej rady SR spočívajúca v neprijatí právnej úpravy uznávajúcej páry rovnakého pohlavia a rešpektujúcej a chrániacej vzťahy párov rovnakého pohlavia a vzťahy založené v rámci práva na rodinný život, nie je v súlade s Ústavou SR. Išlo by o významný odkaz pre Národnú radu SR, aby si naplnila tento záväzok štátu.

“Sme presvedčení, že Ústavný súd je tá inštitúcia, ktorá môže vyslať jasný odkaz Národnej rade, aby prijala právnu úpravu, ktorá bude v súlade s ústavou, zaručí týmto ľuďom uznanie a prizná im práva, ktoré im patria, aby sa vysporiadali s bežnými životnými situáciami ako napríklad dedenie, vdovské a vdovecké dôchodky, pokračovanie v živnosti po smrti partnera alebo partnerky, úrazové dávky, ošetrovanie chorého partnera a chorej partnerky, peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, či informovanosť o zdravotnom stave partnera. Toto je presne to, čo chceme vyriešiť, “ doplnila Mária Kolíková.