Iniciatíva Inakosť realizovala so svojimi partnermi do konca roku 2021 spoločný projekt Zvyšovanie povedomia o inkluzívnych spoločnostiach na prijatie dúhových rodín v Európe (R.I.S.E.). Celkovým cieľom projektu R.I.S.E. bolo zlepšiť uznávanie práv LGBTI rodín v Bulharsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku, v posledných šiestich krajinách EÚ, ktoré ešte nemajú vnútroštátne právne predpisy uznávajúce LGBTI rodiny.

V rámci projektu sa uskutočnil kvalitatívny prieskum problémov každodenného života, ktorým čelia LGBTI rodiny. Jeho výsledky sú zhrnuté v publikácii Posúdenie každodenných problémov LGBTI rodín.  Bulharsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko a Slovensko sú posledné krajiny EÚ, ktoré právne neuznávajú partnerstvá a rodiny párov rovnakého pohlavia v žiadnej podobe, či už ide o manželstvo, registrované partnerstvo alebo inú formu.

Príklady problémov každodenného života

Zamestnanosť:
Antidiskriminačná legislatíva chráni LGBTI ľudí pred diskrimináciou vo všetkých sférach života vrátane zamestnanosti. Keď však príde na sociálne dávky súvisiace so zamestnaním, ľudia v rovnakopohlavných rodinách ich nemôžu preniesť na svojich partnerov. Vzťahuje sa to aj na vdovské/vdovecké dôchodky, pokračovanie v živnosti po smrti partnera/partnerky, úrazové dávky a ošetrovanie chorého partnera/chorej partnerky či dieťaťa.

Zdravotná starostlivosť:
Prístup k zdravotnej starostlivosti je pre LGBTI ľudí stále jednou z najproblematickejších oblastí. Nachádzame tu rôzne prípady nerovného zaobchádzania, od nepovolenia návštev hospitalizovaného partnera rovnakého pohlavia alebo nemožnosti rozhodovania o jeho liečbe až po nemožnosť využívania služieb asistovanej reprodukcie alebo spoločných nemocenských vecných dávok.

Rodičovské práva:
Problémy LGBTI rodičom nastávajú ešte predtým ako majú dieťa, a to z dôvodu nemožnosti osvojenia alebo využitia služieb asistovanej reprodukcie, a pokračujú nepríjemnosťami v oblasti zdravotnej starostlivosti a vo vzdelávacom systéme a nedostatocnou akceptáciou v spoločenskom okruhu najbližších ľudí. Vzhľadom na to sa za rodiča detí považuje len ich biologický alebo adoptívny rodič, pričom jeho partner nemá žiadne práva, povinnosti, ani žiadny zákonný vzťah k deťom, o ktoré sa spolu starajú. Okrem toho často nemajú nárok na sociálne dávky a finančné výhody, ktoré sú určené špeciálne na podporu rodín. Ďalšie nejasnosti vznikajú, ak jeden z biologických rodičov dieťaťa zomrie. Za takých okolností a bez právneho uznania rodinných väzieb nebude dieťa automaticky zverené do starostlivosti žijúcemu rodičovi.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Na prekonanie spomínaných problémov navrhujeme prijať nasledovné opatrenia:

  • Právne uznať rovnakopohlavné páry aspoň vo forme registrovaného partnerstva.
  • Zabezpečiť, aby právny predpis o registrovaných partnerstvách obsahoval možnosť osvojenia dieťaťa druhým partnerom rodiča.
  • Prijať právne predpisy, ktorými sa zabezpečí uznanie a ochrana detí v rovnakopohlavných rodinách na rovnakej úrovni ako v prípade detí v heterosexuálnych rodinách.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Projekt Raising awareness for Inclusive Societies to Embrace rainbow families in Europe (R.I.S.E) realizovali organizácie: LGL (Litva), Mozaika (Lotyšsko); MNW (Poľsko), ACCEPT (Rumunsko), Bilitis (Bulharsko) a Iniciatíva Inakost (Slovensko) s finančnou podporou programu Európskej únie Práva, rovnosť a občianstvo.