Predstavujeme nominácie na Ceny Inakosti 2022! 

Už po tretíkrát oceníme osobnosti a aktivity, ktoré pozitívne zviditeľnili LGBTI+ ľudí na Slovensku alebo pomohli zlepšiť ich postavenie v našej spoločnosti. Rok 2022 sa bezprecedentne negatívnym spôsobom zapísal do dejín slovenskej LGBTI+ komunity. Teroristický útok pred podnikom Tepláreň si vyžiadal životy Juraja Vankuliča a Matúša Horvátha. Tragédia však vyvolala aj vlnu solidarity s LGBTI ľuďmi v celej spoločnosti a množstvo nových aktivít s cieľom zlepšiť ich postavenie na Slovensku. Odzrkadlilo sa to aj v nomináciách, ktoré práve zverejňujeme. Po poslednom ročníku pribudla nová kategória cien za literatúru. Výsledky budú zverejnené na slávnostnom odovzdávaní Cien Inakosti 2022 v pondelok 30. januára 2023

Nominácie na Ceny Inakosti 2022: 

Cena za pozitívne zviditeľnenie je určená pre LGBTI osobu alebo osoby, ktoré svojou činnosťou pozitívne zviditeľnili seba, a tým aj komunitu.

 1. Liberty Blake Simon je modelkou, šéfredaktorkou magazínu F.O.O.D., ballroom tanečníčkou a influencerkou, ktorá šíri povedomie o transrodovosti.
 2. Adam Pavlovčin sa ako spevák už od začiatku svojej kariéry hrdo hlási k LGBTI+ komunite a pre množstvo jeho fanúšikov a fanúšičiek je jednou z tvárí slovenskej LGBTI+ komunity. Tento rok vydal svoj debutový album AGE OF ADONXS a piesne z neho zaspieval aj na Pochode za odsúdenie nenávisti voči LGBTI komunite. 
 3. Charlotte Srnčik je mladou transrodovou ženou a influencerkou a Alena Srnčíková je jej matkou. Spolu šíria svojím príbehom povedomie o transrodovosti a pravidelne vystupujú za práva transrodových ľudí na Slovensku.

 

Cena za rozvoj komunity sa udeľuje pre osoby alebo organizácie, ktoré svojimi aktivitami prispeli k budovaniu LGBTI komunity na Slovensku. 

 1. Lotosové kvety, o. z. sú stále jediným športovým klubom zameraným na LGBTI+ ľudí na Slovensku. Zapájajú sa aj do medzinárodnej  komunity LGBTI+ športovcov a minulý rok získali cenu za najkrajšie auto na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju.
 2. Light* FiF UK – študentský spolok pôsobiaci na Filozofickej fakulte Univerzite Komenského je bezpečným miestom pre LGBTI+ ľudí na Univerzite Komenského. Spolok organizuje rôzne komunitné, vzdelávacie a aj kultúrne podujatia, ako napríklad LIGHT* KVÍR FESTIVAL.
 3. Kampaň Dúhová stužka organizácie Saplinq, ktorá združila LGBTI+ organizácie a iniciatívy naprieč Slovenskom. Prostredníctvom spoločnej fundraisingovej kampane prispela k udržateľnosti a zviditeľneniu ich aktivít a preukázala verejnú podporu pre LGBTI+ organizácie a iniciatívy.

 

Cena za počin roka sa udeľuje za aktivitu, ktorá prispela k zlepšeniu života LGBTI ľudí.

 1. Riešiteľský kolektív PF UK: Ľubomír Batka, Karin Raková, Matej Horvat, Renáta Kišoňová, Tamara Čipková a kolektív za konferenciu a zborník Postavenie transrodových ľudí na Slovensku – interdisciplinárne pohľady. Ide o prvý dokument, ktorý vznikol v rámci vedeckého projektu na Katedre občianskeho práva PF UK.  Zborník obsahuje príspevky konferencie s názvom Interdisciplinárne aspekty postavenia transrodových ľudí v spoločnosti. Cieľom konferencie bolo zistiť, ktoré rôzne faktory vplývajú na to, ako sa žije transrodovým ľuďom na Slovensku.
 2. Iniciatíva Ide nám o život, ktorá vznikla bezprostredne po vražde Juraja a Matúša a vytvorila výzvu na podporu LGBTI+ ľudí na Slovensku, ktorú podpísalo viac než 32 tisíc ľudí a ktorá sa usiluje dosiahnuť pokrok v právach a vo vnímaní LGBTI+ ľudí na Slovensku.
 3. Jakub Šanko de Ruiz a Mariano Ruiz de Šanko za iniciovanie súdneho procesu so slovenskými štátnymi orgánmi, pretože odmietli udeliť pobyt argentínskemu manželovi slovenského občana. Krajský súd v Žiline im dal minulý rok za pravdu a potvrdil, že zamietnutím žiadosti v tomto prípade došlo k neoprávnenej diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a porušeniu práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života a slobody pobytu

 

Cena pre médiá je za objektívnu a nestereotypnú prezentáciu tém súvisiacich s LGBTI ľuďmi. 

 1. Daniela Hajčáková z Denníka SME za článok 14 svedectiev: Zbili ma, lebo som gej. Podľa rodiny neviem, čo od dobroty, v ktorom priniesla výpovede a svedectvá LGBTI+ ľudí o tom,  akému vytláčaniu z verejného priestoru či diskriminácii na Slovensku čelia.
 2. Redakcia časopisu Týždeň za číslo 33/2022, ktoré sa podľa hesla Václava Havla LÁSKA MUSÍ ZVÍŤAZIŤ NAD NENÁVISŤOU primárne venovalo LGBTI+ témam vrátane kritickej reflexie postoja slovenského konzervativizmu k tejto komunite.
 3. Monika Tódová za sériu diskusií Denníka N v Teplárni, ktoré rozoberali budúcnosť a bezpečie LGBTI+ ľudí na Slovensku.

 

Cena za umenie a kultúru sa udeľuje za jedinečné kultúrne a umelecké spracovanie tém súvisiacich s LGBTI ľuďmi. 

 1. Ivana Šáteková za vytvorenie grafického symbolu iniciatívy Ide nám o život a symbolu teroristického útoku na Zámockej ulici a takisto za dlhodobé vyjadrovanie sa k xenofóbii a homonegativite vo svojej tvorbe.
 2. Festival Slovenská Tepláreň, ktorého sa zúčastnilo 635 podporujúcich umelcov, kapiel, priestorov, festivalov a organizácií, ktoré svojimi podujatiami vyjadrili spolupatričnosť s blízkymi zavraždených Juraja a Matúša a podporu LGBTI+ ľuďom.
 3. Peter Mazalán za vytvorenie konceptu a réžiu inscenácie Už stačí/Ich habe genug na pôde Opery Štátneho divadla Košice, ktorá nazerá do prežívania LGBTI+ človeka a snaží sa otvoriť diskusiu o rovnosti a tolerancii medzi ľuďmi.

 

Cena za audiovíziu za jedinečné spracovanie tém súvisiacich s LGBTI+ ľuďmi v audiovizuálnej tvorbe.

 1. Lucia Kajánková za vytvorenie online seriálu TBH, ktorý otvorene rozpráva o témach súvisiacimi s psychickým zdravím, šikanou a coming-outom a takisto veľmi citlivo pracuje s témou definovania vlastnej sexuálnej identity.
 2. Roman Stráňai za vytvorenie dokumentárneho filmu Prvý slovenský PRIDE, ktorý odhaľuje históriu PRIDU a mapuje LGBTI+ aktivizmus na Slovensku.
 3. Branislav Špaček za réžiu dokumentárneho filmu More – o inakosti o stave ľudských práv na Slovensku po vražde Juraja a Matúša na Zámockej ulici.

 

Cena za literatúru za jedinečné spracovanie tém súvisiacich s LGBTI+ ľuďmi v literárnej tvorbe.

 1. NOMANTINELS za vydanie knihy Príbehy o coming-oute, ktorá vo svojich 13 textoch od 13 rôznych autorov poukazuje na odvahu a vytrvalosť, ale aj ťažkosti LGBTI+ ľudí na Slovensku pri coming-outoch, ale aj mimo nich.
 2. Mia Žureková, ktorá vo svojom knižnom debute Tá bolesť ťa prejde otvára otázky inakosti v znamení zblíženia, ponára do hĺbky krehkej psychiky za odpoveďami pochopenia a vyrovnania.
 3. Dušan Martinčok za knihu Niekto sa nájde, ktorá poviedkovou formou rozpráva o ľuďoch žijúcich v jednej bratislavskej bytovke. Hlavnou postavou, ktorá prepája všetky poviedky, je Oliver, ktorý postupne rastie, dospieva, mení sa a postupne prichádza na svoju sexuálnu identitu.

 

Cena za líderstvo v biznise je určená aktivite vo firemnom sektore, ktorá prispela k zlepšeniu života LGBTI ľudí, presadzovaniu ich ľudských práv, odstraňovaniu predsudkov a diskriminácie. 

 1. Lucia Pašková – manažérka roka 2019, ktorá už roky spája svet biznisu, akademickú pôdu aj mimovládny sektor v záujme dosiahnutia verejnoprospešných cieľov. V roku 2022 sa jej to podarilo až v dvoch iniciatívach: Kto pomôže Ukrajine a Ide nám o život.
 2. ABSOLUT Slovensko za kampaň Definícia lásky, ktorou iniciovali zmenu zastaranej definície pojmu „láska“ v slovenských kodifikačných slovníkoch na takú, ktorá by nevylučovala páry rovnakého pohlavia.
 3. Pretlak za spustenie iniciatívy JOB NE BOJ, v rámci ktorej označujú zamestnávatelia pracovné ponuky na ich webe značkou rovnoprávnosti #neriešime. Potenciálni zamestnanci a zamestnankyne sa tak môžu priamo uchádzať o prácu vo firme, ktorá deklaruje, že pri výberovom konaní posudzuje uchádzačov spravodlivo a bez rozdielu.

 

Podujatie je organizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.