V období po vražde Juraja a Matúša sa násobne rozrástlo.

Združenie rodičov a priateľov LGBT+ ľudí vzniklo v roku 2020 a odvážne bráni svojich blízkych pred prejavmi nenávisti a diskriminácie. Neformálna skupina buduje silnú a početnú komunitu rodičov, v ktorej si poskytujú vzájomnú podporu. Organizujú školenia, komunitné akcie, online aj víkendové stretnutia, poskytujú informácie. Po tragických udalostiach v októbri 2022 sa združeniu začalo ozývať podstatne viac rodičov, ktorí potrebovali podporu, pretože sa u nich prehĺbil strach o ich deti. „Našli sa však aj nahnevaní rodičia, či priatelia odhodlaní pomáhať. Dobre to ilustruje takmer 300 percentný nárast žiadostí o pridanie do našej facebookovej skupiny za posledný štvrťrok 2022 a prvé mesiace v roku 2023,“ hodnotí Zlatica Maarová zo združenia posledné obdobie. To získalo Cenu inakosti za rozvoj komunity.

„Ponúkli sme rodičom aj častejšiu odbornú psychologickú pomoc cez našich priateľov/ky. Intenzívna, pravidelná a cielená práca s komunitou, kde je vyše 250 členov, je náročná.“ V poslednom roku sa ešte intenzívnejšie snažili prinášať svoje príbehy do verejného priestoru. Okrem toho, že dali mnoho rozhovorov do médií, zúčastnili sa aj diskusií na festivaloch.

„Podstatne viac sme v poslednom roku vyšli na diskusie aj do iných miest na Slovensku. Pre nás bolo veľmi dôležité naše spomienkové rozprávanie na výročie teroristického útoku pred Teplárňou s názvom Stopy v našich srdciach, ktorým sme sa zároveň s týmto miestom rozlúčili. Niekedy reagujeme aj na spoločensko-politické udalosti – pretože sa nedá inak. Našou výzvou nazvanou PROSBA sme vyslali jasnú správu a prosbu všetkým rodičom detí, aby sa postavili na obranu akýchkoľvek detí a nedovolili nikomu po nich šliapať.“

Najsilnejším okamihom pre Zlaticu bol ich vlastný stánok na Dobrom trhu, do tejto aktivity sa zapojilo viacero členov a členiek. „Boli sme priamo v centre verejnosti, viedli sme veľa rozhovorov s návštevníkmi, ponúkali sme brožúry Iniciatívy Inakosť o rodičovských fázach pri coming oute detí, vystavili sme aj tematické plagáty, ako napr. Mýty a fakty o LGBTI+ ľuďoch, či Slávne osobnosti z radov LGBTI+ ľudí. Zorganizovali sme tam stretnutie s autorkou knihy rozhovorov K. Strýčkovou V ženskom rode, kde sú aj rozhovory našich dvoch členiek.“ Dôležitými aktivitami na Dobrom trhu bolo aj písanie pohľadníc pre poslancov a poslankyne NRSR s témou ľudských práv, do ktorej sa zapojilo veľa návštevníkov a návštevníčok, ako aj diskusia s rodičmi združenia.

V kategórii za rozvoj komunity boli okrem združenia nominovaní aj divadelný festival Drama Queer a športový klub Lotosové kvety.

✍️ Autor článku: Marek Hudec  |   📷 Fotografie: Monika Kováčová


 

Ceny Inakosti 2023 sú organizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Podujatie takisto finančne podporila Férová Nadácia a Veľvyslanectvo USA na Slovensku.