Iniciatíva Inakosť spustila online výstavu o Imrichovi Matyášovi na stránke www.matyas.sk. Výstava zachytáva život a aktivity Bratislavčana Imricha Matyáša (1896-1974), ktorý sa celých 40 rokov svojho života snažil o to, aby sa homosexuálnym ľuďom navrátila ich dôstojnosť.

Jednou z príčin pretrvávajúcich predsudkov a nerovného postavenia LGBTI ľudí v slovenskej spoločnosti bola aj historická skúsenosť s trestaním a perzekúciou homosexuálnych ľudí zo strany štátu. „Je preto dôležité vedieť, že k odtrestneniu homosexuality u nás začiatkom 60. rokov minulého storočia nedošlo len na základe vedeckého pokroku alebo úsilia homosexuálnych hnutí v zahraničí, ale že aj tu minimálne od čias prvej Československej republiky existovala táto komunita, hlásiaca sa o svoje základné práva,“ hovorí riaditeľ Iniciatívy Inakosť Martin Macko.

Autorkou výstavy je Jana Jablonická Zezulová, ktorá sa historickému výskumu Imricha Matyáša venuje od objavu jeho denníkov v roku 2012. Jeho denníky nám odkrývajú dobu perzekúcie homosexuálov, ukážky z ich každodenného života, snahy prvých priekopníkov, ale aj úvahy plné argumentov, ako je možné, že sa nová republika ešte nezaradila ku kultúrnym štátom, čiže tým, ktoré homosexualitu netrestali. „Už dve tretiny ľudstva homosexuálnych pred zákonom zrovnoprávnili a v praxi sa dokázalo, že tým záujem štátu nijak, teda rozhodne poškodený nebol. No nebolo to teda ani k škode celku ani jednotlivcovi a – čoho sa i dnešní potentáti strachujú – žiadna demoralizácia nenastala ani počet homosexuálnych nevzrástol. … U homosexuality sa teda jedná: o lásku, ktorá je takisto šľachetná, aká je takzvaná „normálna láska.““, napísal.

Samotný Matyáš počas svojho života zažil mnoho útrap a dehonestácie. Výsluchy na polícii, nedôstojné zaobchádzanie s ním, ktoré trvalo niekoľko rokov, ako aj ďalšie negatívne skúsenosti z osvetovej činnosti mohli človeka doviesť k zatrpknutosti a uzatvoreniu sa pred svetom. „Aj keď sa kvôli tomu musel často cítiť osamotený a nepochopený, nevzdával sa. Skutočný vzor občianskej angažovanosti. Od čias Matyáša sa veľa vecí zmenilo, ľudia sú viac otvorenejší a mnohí sa neboja prihlásiť k svojej homosexualite. Nakoniec k tomu vyzýval celý život a platí to dodnes. Pretože podľa neho len taký život, život v pravde je život šťastný,“ uzatvára Jana Jablonická Zezulová.

Online výstava vznikla v rámci projektu „Imrich Matyáš – prvý slovenský aktivista za zrovnoprávnenie LGBTI ľudí“ vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci dotačného programu Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2017 a Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy Ars Bratislavensis.