Väčšina lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí, ktorí sa zapojili do celoslovenského LGBT prieskumu, označila svoje presvedčenie ako liberálne (43 %), resp. veľmi liberálne (15,5 %). 18,3 % uviedlo, že sa nachádza niekde medzi liberálnym a konzervatívnym presvedčením, ku konzervatívnemu presvedčeniu sa prihlásilo len 2,5 % opýtaných, možnosť „iné“ označilo 1,7 %. 19 % označilo, že svoje politické presvedčenie nevie jednoznačne zadefinovať.

Zároveň sa ukazuje, že vnímajú politické dianie v kontexte LGBT práv veľmi citlivo. Až 42,2 % opýtaných sa domnieva, že je veľmi dôležité dať hlas tej politickej strane, ktorá podporuje práva LGBT ľudí, že je to čiastočne dôležité, si myslí až 29,2 % respondentov. 71,4 % opýtaných zvažuje, komu dať svoj hlas tak, aby to zároveň nebolo v rozpore s ich identitou LGBT človeka. Len pre 9,3 % je to nepodstatné alebo skoro nepodstatné.

V najbližších parlamentných voľbách by 23 % opýtaných volilo stranu Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko získalo dôveru u 11,6 %. Najviac však – až 39,2 % uviedlo, že ešte nie sú rozhodnutí, 13,7 % označilo, že voliť nepôjdu. Ostatné strany boli proporčne zastúpené na veľmi nízkej percentuálnej úrovni – nad 2 % sa dostali len strany OĽANO (2,3 %) a Most-Híd (2 %). V možnosti „iné“ (2,6 %) respondenti zväčša uvádzali novú stranu Miroslava Beblavého a Jozefa Mihála – Spolu – občianska demokracia, alebo nešpecificky – stranu, ktorá bude podporovať LGBT práva. Väčšina LGBT ľudí (52,9 %) uviedla, že nepôjde voliť alebo nevie koho by volila, čo zjavne súvisí aj s nízkou ponukou zo strany politických strán a ich nezáujmom o problémy tejto skupiny voličov a voličiek.

Celoslovenský LGBT prieskum 2017 je prelomovým a doteraz najväčší prieskum mapujúci život a problémy lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí. Prieskum uskutočnila Iniciatíva Inakosť prostredníctvom online dotazníka s uzávierkou v novembri 2017. So žiadosťou o vyplnenie dotazníka sme oslovili minimálne 30 000 LGBT ľudí. Celkovo sa do neho zapojilo 2088 ľudí, ktorí sa sami identifikujú ako LGBT ľudia, žijú na Slovensku a sú starší ako 15 rokov. Výsledky prieskumu budeme postupne uverejňovať na našej stránke.
Prieskum bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Iniciatíva Inakosť.