Počas dvoch novembrových víkendov sme poskytli vzdelávanie v oblasti LGBTI+ práv pre tých, ktorí majú záujem vzdelávať, advokovať a realizovať osvetové a vzdelávacie aktivity pre rôzne cieľové skupiny a chceli si tak prehĺbiť svoje vedomosti a zručnosti. 

Školenie viedli Christián Havlíček a Jana Jablonická Zezulová, ktorí sa oblasti vzdelávania ľudských práv LGBTI+ ľudí venujú dlhodobo. Školenie pozostávalo z viacerých blokov zameraných na vyjasnenie si pojmov, pochopenie významu ich správneho používania ako aj rôzne príklady z praxe. Tréning sa zameral aj na prehlbovanie komunikačných a argumentačných zručností.

Christián Havlíček sa v jednej časti programu sústredil na vyjasnenie a prehĺbenie znalostí o právach trans ľudí a procese tranzície a poukázal na najčastejšie hoaxy a nenávistnú rétoriku, ktorej trans ľudia aktuálne čelia.

Jana J. Zezulová sa zamerala aj na historické pozadie obhajoby práv LGBTI+ ľudí, ako aj objasnenie príčin a dôsledkov celosvetového konšpiračného hnutia „rodovej ideológie“. Celé školenie bolo vedené interaktívnym spôsobom s využitím diskusných metód a vo veľmi príjemnej atmosfére, čo ocenili aj samotní účastníci a účastníčky školenia.

Realizácia školenia bola podporená prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis.