Radi by ste sa dozvedeli viac o inklúzii LGBTI+ ľudí na pracovisku, coming oute dieťaťa, transrodových ľuďoch,  o diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity a ďalších témach spojených s komunitou? Prihláste sa na jeden (alebo všetky) z našich bezplatných workshopov.

23.8. o 18:00-19:30
Násilie, diskriminácia LGBTI+ ľudí a ako sa brániť

Definovanie základných pojmov, homonegativita, transnegativita, hate crime, hate speech, šikana, diskriminácia na základe sexuálnej orientácie a/alebo rodovej identity, v akých oblastiach, aké má formy, ako postupovať pri riešení násilia, diskriminácie. Workshop vedie psychológ Andrej Kuruc.

Bezplatne sa prihlásiť na tento workshop

Už uskutočnené

9.8. o 18:00-19:30
Coming out LGBTI+ dieťaťa, alebo mladého človeka doma a v škole

Vysvetlenie čo je to vnútorný a vonkajší coming out, kedy k nemu dochádza, ako sa LGBTI+ človek cíti, aké môžu byť vhodné reakcie okolia, ako postupovať pri comig oute doma, alebo v škole, aké reakcie môžu uškodiť LGBTI+ mladému človeku, či dieťaťu, či už doma, alebo v škole. Workshop vedie psychológ Andrej Kuruc.

11.8. o 15:00-16:30
LGBTI+ ľudia v práci – čo môže firma robiť pre svojich zamestnancov a zamestnankyne

Slovenský antidiskriminačný zákon zakazuje na pracovisku diskrimináciu z dôvodu sexuálnej orientácie a rodovej identitfikácie. Samotný zákaz diskriminácie na pracovisku je to najmenej, na čo by mali zodpovední zamestnávatelia brať ohľad. V tomto workshope budeme hovoriť o rôznych spôsoboch akými môžeme budovať inkluzívne pracoviská a angažované firmy, ktorým záleží na kvalite života svojich LGBTI+ zamestnancov a zamestnankýň. Workshop vedie výskumníčka a pedagogička Veronika Valkovičová.

15.8. o 18:00-19:30
Tranzícia a podpora transrodových ľudí

Definovanie základných pojmov, čo predstavuje rodovú nepohodu a ako s ňou pracovať, sociálna, medicínska a právna tranzícia na Slovensku, možnosti podpory transrodových ľudí napr. psychologická, zdravotná a iné. Workshop vedie psychológ Andrej Kuruc.

16.8. o 15:00-16:30
Mikroagresie na pracovisku a LGBTI+ ľudia

Na mnohých pracoviskách sa dnes čoraz zriedkavejšie stretávame s priamou diskrimináciou LGBTI+ ľudí, no to neznamená, že naše pracoviská sú úplne inkluzívne. Skúsenosť so šikanou či neprijatím na pracovisku má podľa aktuálnych prieskumov stále veľa LGBTI+ ľudí. V tomto workshope budeme hovoriť o tzv. mikroagresiách – vedomých i nevedomých prejavoch stereotypov voči LGBTI+ ľuďom, ktoré majú zásadný vplyv na ich kvalitu života i práce, vrátane toho, ako bezpečne a vítane sa na pracovisku cítia. Povieme si tiež viac o tom, ako na mikroagresie reagovať a čo môžeme v takých situáciach robiť. Workshop vedie výskumníčka a pedagogička Veronika Valkovičová.

Séria workshopov sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. (www.employment.gov.sk, www.esf.gov.sk, www.ia.gov.sk) Kód projektu: 312041P468 Názov projektu: Prevencia a ochrana pred diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity.