Pozývame vás na inKonferenciu! 

inKonferencia je výročná konferencia, ktorá podnecuje odbornú diskusiu o téme ľudských práv LGBTI+ ľudí. Prezentujú sa na nej výsledky výskumov, prebiehajúce aktivity, zdieľa dobrá prax a diskutuje sa na aktuálne témy.

Na inKonferencii budú prezentované:

– výsledky celoslovenského LGBTI prieskumu 2022

– prieskum Profesia.sk o diverzite na pracovisku

– odporúčania pre médiá ako informovať o LGBTI+ témach

– aktivity rôznych MVO firiem a inštitúcií

 

Približný harmonogram konferencie:

09:30 Otvorenie konferencie a úvodné slovo

 • Michaela Dénešová, Iniciatíva Inakosť

09:35 Výskum v oblasti LGBTI+ tém

 • Ing. Mgr. Andrej Kuruc – Iniciatíva Inakosť
 • JUDr. Ing. Karin Raková, PhD., MBA; Prof. Ľubomír Batka, Dr. theol. – Právnická fakulta UK

moderuje: Mgr. Veronika Valkovičová, Phd.

10:45 Iniciatívy a aktivizmus

 • Marek Hudec, Sabrina Katonoff – Príbehy o coming-oute (kniha)
 • Jana Mičeková – Dúhový PRIDE Bratislava
 • Eleonóra Barcziová – kreatívne štúdio Büro Milk, iniciatíva Ide nám o život
 • LIGHT* – študentský spolok pri FiF UK

moderuje: Mgr. Martin Macko

12:45 Súkromný sektor

 • Mgr. Zuzana Pavličková, LL.M. – Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
 • Michal Hrebčík – Diversity PRO
 • Anna Podlesná – Profesia
 • Jakub Kováč – agentúra JANDL, kampaň ABOSLUT

moderuje: Roman Samotný

inKonferencia sa uskutoční v pondelok 30. januára 2023 od 09:30 v priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca (Primaciálne námestie 1, Bratislava).

Partnerom podujatia je Lenovo. Podujatie je organizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.