Buďte si istý, istá

Ak si nie ste istí, či sa zdôveriť alebo nie, vezmite si radšej čas na premyslenie, ako by ste sa mali správať impulzívne. Čítajte knihy, alebo magazíny pre LGBT mladých ľudí. Pozerajte videá o LGBT problematike, pripojte sa k online komunite, alebo mládežníckej skupine  alebo zavolajte na LGBT  linku dôvery, do poradne.

Dôsledky coming outu môžu byť negatívne, ak druhí ľudia:

  • netolerujú rozdiely, či už z hľadiska statusu (rod, etnicita, sociálna trieda), alebo správania (neakceptujú netradičné presvedčenia a postoje),
  • vyjadrujú negatívne postoje k homosexualite, robia vtipy a nemajú LGBT priateľov/priateľky, – uprednostňujú autoritárske správanie a nevedia spracúvať odchýlky od svojej bežnej životnej rutiny alebo od svojich presvedčení,
  • užívajú drogy alebo alkohol atď .

 

Ak sú vaši blízky veriaci buďte  pripravený na argument „že zhoríte v pekle a budete večne zatratení“.  Vzdelávajte sa a pripravte sa na jednoduché odpovede na to, čo budú ich hlavné argumenty. Nemusia porozumieť, čo chcete povedať, alebo súhlasiť s vami, ale prinajmenšom budú vedieť, že ste o tom veľa rozmýšľali a budete vedieť ako na nich reagovať v neskorších rozhovoroch .

 

Myslite na to, ako začať rozhovor. To bude zrejme najťažšia časť, pretože urobiť prvý krok je vždy veľkou výzvou.

Myslite na to, ako to poviete. V hlase majte pokoj a hovorte len vtedy, keď vám druhá osoba venuje plnú pozornosť. Svoje pocity, že ste LGBT, vyjadrujte jednoznačne. Po coming oute s ľuďmi komunikujte otvorene, aj keď je ich reakcia negatívna.

„Mám niečo, čo vám potrebujem povedať, držala som to tajomstvo v sebe po dlhú dobu. Cítim sa pripravená o tom teraz hovoriť.“

„Mám niečo na srdci už dlhú dobu, aj teraz je pre mňa ťažké o tom hovoriť.“

„Potrebujem s vami hovoriť o niečom, čo je pre mňa  veľmi dôležité. Chcem byť k vám úprimný.“

 

Zdôverte sa vaším rodičom tak, že im osvetlíte vašu sexuálnu orientáciu a/alebo rodovú identitu.

Nie je správny, alebo nesprávny spôsob ako to povedať, povedzte čo cítite, čo vám vyhovuje. Napr. obavy rodičov  môžu byť rôznorodé  „Budeme mať niekedy vnúčatá?“ až po“ Prosím Bože, nenechaj môjho syna aby mal AIDS.“ Čokoľvek sa stane, snažte sa nechať otvorené dvere, aj keď, vy alebo vaši rodičia máte pocit, že ich zatvárate.

„Som gej. Som lesba. Som bisexuálna. Som tansrodový človek. Som dievča. Som chlapec. Viem to o sebe už dlhšiu dobu.“

„Priťahujú ma ľudia rovnakého pohlavia a  som si  tým istý, chcem byť šťastný taký aký som.“ „Cítim, že som chlapec. Myslím, že sa budem cítiť lepšie ako chlapec, keď budem robiť veci, ktoré robia chlapci.“

„Odkedy som mal x rokov, vedel som, že som gej/lesba/bisexuálny človek/transrodový človek.“

 

Vysvetlite  váš pohľad, vašu situáciu s cieľom pomôcť lepšie pochopiť to rodičom. Čím viac im pomôžete pochopiť vás, tým lepšie.

Vyzbrojte sa odpoveďami pred rozhovorom. Vaši blízki budú pravdepodobne reagovať na základe mylných informácií, mýtov a predsudkov získaných o homosexuálnej orientácii a transrodovej identite počas života. Preto si naštudujte overené informácie z dobrých kníh, výskumov, webstránok, letákov, LGBT organizácií.  Ide o témy, o ktorých druhí ľudia vedia málo. Premyslite si, čo vám druhí, najmä blízki ľudia, môžu povedať, a pripravte si odpovede a argumenty.

 

„Je to pre mňa prirodzené. Tak ako pre vás je prirodzené byť heterosexuálnymi. Nevybral som si to, som jednoducho taký.“

„Som stále tá istá osoba, aká som bola predtým. Rozhodla som sa aj navonok teraz identifikovať ako lesba, pretože vnútorne som sa tak identifikovala už dávno.“

„Priťahujú ma chlapci aj dievčatá. Hovorím vám to, lebo cítim, že trestám seba, keď tieto pocity potláčam a chcem byť úprimný o tom, kto som.“

„Chcem robiť aktivity, ktoré robia dievčatá. Viac ma zaujímajú a sú pre mňa prirodzené, ale teraz to vyzerá neprirodzene, pretože podľa občianskeho som chlapec.“

 

Vysvetlite rodičom, prečo ste sa im predtým nezdôverili. To bude veľká pomôcka pre nich, aby vás lepšie pochopili. 

„Bála som sa, že ma odmietnete.“

„Naša spoločnosť je tak homofóbna a cením si náš vzťah tak veľmi.“

„Bál som sa, že zničím náš vzťah.“

„Naše náboženstvo učí, že byť gejom je hriech a nevedel som ako sa s tým vysporiadať.“

„Cítila som, že to, že som dievča mám tajiť, pretože spoločnosť nám hovorí, že je to zlé.“

 

Podeľte sa s vašimi rodičmi s tým ako vám môžu pomôcť,  ako vás môžu podporiť. Stále sú okolo vás ďalší ľudia, ktorým sa budete chcieť zdôveriť a ich podpora vám môže pomôcť.

„Bola by som rada, keby ste venovali viac času tomu, aby ste sa naučili, čo znamená byť LGBT.“

„Budem rád, ak vám budem môcť povedať viac o mojich priateľoch, a ako sú dôležití pre mňa. Ak sa budete cítiť pripravení, budem rád ak sa s nimi stretnete.“

„Dostala som túto knižku pre vás, aby ste si ju prečítali, aby ste sa viac dozvedeli. Mala by odpovedať na otázky ktoré máte, tak dúfam, že si ju prečítate.“

„Mám pre vás tento zoznam webových stránok, ktoré si môžete prejsť, aby ste získali viac informácií. Bude pre mňa veľa znamenať ak si na to nájdete čas.“

„Existuje podporná skupina pre LGBT ľudí a ich rodiny, Mám informácie o tom, kde sa stretávajú, takže tam môžeme ísť, keď budete pripravení.“

 

Niektorí z rodičov ľudí môžu byť z toho mimo  tak sa pripravte, že budete najprv vystavený možnému tichu. Iní vás môžu vystaviť ťažkým otázkam,  takže budete musieť rozmýšľať čo poviete na záležitosti ako náboženstvo, vaše sexuálna aktivity, váš zdravotný HIV status a vašu ochotu podstúpiť reparatívnu terapiu. Čokoľvek sa vyskytne, nech vás uteší fakt, že väčšina ľudí sa behom času s stane viac akceptujúca a nie je vašou zodpovednosťou zmeniť tých niekoľko ľudí, ktorí by nikdy neotvorili svoje mysle.

 

Pred coming outom rodičom si urobte cvičenie

Pracujte so svojím strachom a obavami s LGBT priateľmi/priateľkami alebo psychológom/psychologičkou. Napíšte si mená  rodičov.  Potom spíšte, čo pred každým tajíte. Papier rozdeľte na dve polovice – do jednej napíšte, čo môžete coming outom stratiť, a do druhej, čo môžete získať. Je dôležité písať všetko, čo vám príde na myseľ, necenzurovať sa. Potom si prejdite všetky výhody a nevýhody a rozhodnite sa, či to mame, alebo otcovi, alebo obom povedať. Predstavte  si najhoršou možnú reakciu, aby ste boli pripravení. Napíšte si, čo by ste im povedali a naplánujte si, akou formou to urobíte. Napíšte si, ako chcete, aby rodič reagoval, čím sa pozitívne naladíte. Neskôr po coming oute mu môžete svoju predstavu prečítať

Príklad: „Dúfam, že ma s otcom podporíte. A že ma budete milovať. Je to pre mňa veľmi dôležité. Stačí, keď mi budete mamou a otcom – tými istými ľuďmi, akými ste vždy boli. Nič iné nechcem.“

 

 

Informácie sú spracované na základe letákov pripravených spolu s PhDr. Hanou Smitkou v rámci projektu Psychologická podpora LGBT ľudí Iniciatívy Inakosť http://www.homofobia.sk/rady a  podľa http://www.wikihow.com/Come-Out-to-Your-Parents

Článok bol uverejnený v Magazíne QYS č.1-2/2017 https://issuu.com/nomantinels/docs/qys_leto17_web

 

Zoznam ďalších odporúčaných webstránok

www.transfuzia.org (zaoberá sa transrodovými ľuďmi)

http://www.homofobia.sk/rady (informácie pre rodičov a o coming oute)

https://www.sbarvouven.cz/  (informácie o coming oute)

http://spoluout.cz/ (informácie pre rodičov LGBT detí)

http://www.transparentprague.cz/new-blog

http://www.lg-filmy.estranky.cz/ (databáza LGBT filmov)