Rádio sa snažia budovať na hodnotách rešpektu, tolerancie a rozmanitosti.

V budove bratislavskej obrátenej pyramídy sídli viacero rozhlasových staníc. Sú súčasťou RTVS, verejnoprávnej inštitúcie, ktorej obsah ustanovuje zákon. Patrí medzi ne aj Rádio_FM, ktoré je určené pre mladé poslucháčstvo. Hoci zákon stanovuje, že by sa verejnoprávne vysielanie malo zaoberať životom menšín, queer ľudia vlastný program nemajú. Napriek tomu Rádio_FM venuje téme dôstojný priestor. „Dlhodobo zahŕňa LGBTI+ ľudí a témy ako prirodzenú súčasť spoločnosti a vysielanie,“ vyjadrila sa porota Cien inakosti, ktorá Rádio_FM ocenila v kategórii médií.

Svoje najstaršie korene má Rádio_FM ešte vo vysielaní Česko-slovenského rozhlasu, prvým predchodcom bol popoludňajší blok pre mládež, Rádio Elán, ktoré vzniklo v roku 1987. Jeho priamym predchodcom bolo v roku 1991 Rádio Rock_FM. Išlo o prvú rozhlasovú stanicu na Slovensku s 24-hodinovým vysielaním. Svoj názov na Rádio_FM zmenilo v novembri 2004 ako reakciu na zásadnú zmenu programovej štruktúry. Jeho najnovšou riaditeľkou je Janka Imrichová, ktorá v roku 2018 nahradila Maroša Hečka.

FMko (ako sa familiárne zvykne označovať) sa v poslednom roku zapojilo napríklad do projektu Slovenská Tepláreň, upozorňovalo na nenávistné prejavy v spoločnosti, pripomínalo vraždu Juraja a Matúša a prinieslo niekoľko silných rozhovorov s ľuďmi z menšiny. Janka Imrichová počas účasti v Slovenskej Teplárni zdôraznila, že vysielanie Rádia_FM je odrazom hodnôt, ku ktorých sa hlásia, k tolerancii, rešpektu a podpory rozmanitosti a rôznorodosti.

„My si náš verejnoprávny rozmer vážime a naozaj ctíme, v tomto smere v podstate iba dodržiavame literu zákona, pretože naše vysielanie má byť pre všetkých, bez rozdielu veku, pohlavia, viery, atď. Samozrejme, potom je tu ďalší rozmer, ktorí všetci v tíme_FM prirodzene cítime. Hodnotu človeka nedefinuje jeho sexualita či rodová identita,“ povedala Jana Imrichová.

Vo vysielaní odznelo viacero silných príbehov, napríklad v septembri s modelkou Liberty Blake Simon. „Za každým príbehom stojí konkrétna osoba, ktorá každý deň bojuje s nepochopením, zlom a hlúposťou. Nikdy som si nevedela predstaviť, čomu všetkému LGBTI+ ľudia čelia,“ dodáva Imrichová a priznáva, že sa kvôli tomu stretávajú aj s hejtom. „Určite budeme aj naďalej veľmi trpezlivo vysvetľovať a vyvracať nezmysly. Aj k téme LGBTI+.“

V kategórii Cien inakosti pre médiá boli okrem Rádia_FM nominovaní ešte Mia Žureková za minisériu TransFér o živote transrodových ľudí a redakcia portálu Euractiv za dlhodobé mapovanie LGBTI+ témy.

✍️ Autor článku: Marek Hudec  |   📷 Fotografie: Monika Kováčová


 

Ceny Inakosti 2023 sú organizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Podujatie takisto finančne podporila Férová Nadácia a Veľvyslanectvo USA na Slovensku.