Slovenská Tepláreň združila viac ako 600 umelcov, kapiel, priestorov, festivalov a organizácií a získala Cenu za umenie a kultúru.

Festival Slovenská Tepláreň začal 12. novembra 2022 Koncertom pre Matúša a Juraja na Zámockej ulici a pokračoval naprieč Slovenskom ďalších 30 dní. Vznikol pod záštitou Festivalu Pohoda ako reakcia na Teroristický útok na Zámockej ulici v októbri minulého roka. Ciele festivalu boli: 

  • vyjadriť spolupatričnosť rodinám a blízkym Matúša a Juraja, ktorí boli zavraždení z nenávisti v bare Tepláreň v Bratislave,
  • vyjadriť úctu a rešpekt tým, ktorí z Teplárne vytvorili otvorené miesto na stretávanie sa slobodných ľudí,
  • vyjadriť podporu LGBTI+ ľuďom,
  • túžba, aby bolo Slovensko krajinou, kde sa každý a každá môže cítiť bezpečne a kde je príslušnosť k akejkoľvek menšine prijímaná s rešpektom ako prirodzená súčasť spoločnosti,
  • túžba dosiahnuť zmenu legislatívy tak, aby zabezpečila plnohodnotný život všetkým ľuďom na Slovensku vrátane LGBTI+ menšiny,
  • túžba kráčať cestou nenásilia, spolupatričnosti a tolerancie.

Do festivalu sa zapojilo 642 podporujúcich umelcov, kapiel, priestorov, festivalov a organizácií a vzniklo 222 akcií v 172 priestoroch (medzi nimi napr. na ministerstve kultúry a univerzitách). 

Festival bol najväčšou kultúrnou akciou v histórii Slovenskej republiky. Časopis .týždeň zaradil medzi osobnosti kultúry za rok 2022 všetkých, ktorí sa do Slovenskej Teplárne zapojili. 

Herečka Táňa Pauhofová označila v ankete Denníka N za kultúrnu udalosť roka aj festival Slovenská tepláreň: „Za veľkú kultúrnu udalosť považujem aj diskusie a koncerty Slovenská Tepláreň a Tepláreň Nahlas. Po strašnej tragédii, ktorá sa stala, dokázali organizátori a účinkujúci priniesť veľa nádeje, solidarity a podpory, diskusiami zase kultivujú naše veľakrát nekultúrne prostredie naprieč celým Slovenskom.“ 

Zoznam nominovaných nájdete tu: https://inakost.sk/nominacie-na-ceny-inakosti-2022/


 

Ceny Inakosti 2022 sú organizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.