Poradenské centrum inPoradňa otvára rôzne formy podporných skupín, tak aby boli dostupné čo najširšiemu okruhu LGBTI+ ľudí na Slovensku. Lesby, gejovia, bisexuálni, transrodoví a intersexuálni ľudia v nich môžu nájsť lepší pocit zo života, pevnejšie sebavedomie, nových kamarátov a kamarátky, bezpečný priestor na zdieľanie skúseností s riešením životných problémov a pod. 

 

SKUPINA OSOBNOSTNÉHO ROZVOJA je založená na osobných stretnutiach v Bratislave. Začína 11. októbra 2022 a bude prebiehať 12 utorkov vždy od 18:30 do 20:00. Prihlásiť sa môžete e-mailom na osobnyrozvoj@inporadna.sk (Prihlasovanie na rok 2022 už bolo ukončené). 
“V podpornej skupine som spoznala veľa skvelých ľudí, pri ktorých som prestala mať pocity osamelosti,” odkazuje jedna z účastníčok. Zdieľanie vzájomných skúseností, vzájomná podpora a spätná väzba na skupine osobnostného rozvoja môžu významne pomôcť pri sebaprijatí, osobnom raste, nadväzovaní vzťahov a získavaní sociálnych zručností. Skupinu povedú skúsené psychologičky Hana Smitková a Katarína Franeková. „Skupina je pre mnohých miestom, kde prvýkrát stretnú iných LGBT ľudí. Zrazu sú jednoznačnou väčšinou vo svojom priestore, čo je nevídaný zážitok. Rok čo rok som súčasťou toho, ako sa vďaka skupine rodí v ľuďoch odvaha a odhodlanie byť tým, kým sú.“

 

PODPORNÁ SKUPINA PRE TRANSRODOVÝCH ĽUDÍ sa schádza osobne v Bratislave každý štvrtok od 18:30 do 20:00. Skupina sú miestom, kde si môžete zdieľať skúsenosti, vymieňať si informácie, poradiť či zabaviť sa spoločne. Skupinu bude viesť psychológ Andrej Kuruc. V prípade záujmu sa prihláste na formulári: https://inin.sk/trans

 

ONLINE PODPORNÉ SKUPINY sú dostupné pre ľudí, ktorí sa nemôžu alebo nechcú stretávať osobne v Bratislave. Konajú sa každú stredu v čase od 19:00 do 20:30. Cieľom podpornej skupiny je vytvoriť bezpečný, pozitívny a podporný priestor, s možnosťou zdieľať vzájomne svoje skúsenosti spojené najmä so svojou sexuálnou orientáciou a/alebo rodovou identitou. Ide tiež o vzájomnú podporu a spätnú väzbu, ktoré môžu významne pomôcť LGBTI+ ľuďom pri sebaprijatí, osobnom raste, nadväzovaní sociálnych vzťahov a získavaní sociálnych zručností. Registrujte sa tu: https://inin.sk/onlineskupina 

 

Skupiny sa konajú s podporou Nadácie mesta Bratislavy.