Svet je rodovo rozmanitý a veľmi pestrý, ale vnímame, že nie vždy je ľahké v ňom nájsť bezpečné miesto pre svoje sebavyjadrenie. Preto, ak sa cítiš osamelo, potrebuješ viac informácií o procese tranzície, pomoc pri sprevádzaní samotným procesom tranzície, alebo hľadáš bezpečné priestory, kde stretneš ďalších transrodových a nebinárnych ľudí, napíš nám do InPoradne na email: napisnam@inporadna.sk, alebo do Prizmy Košice na email: napisnam@prizma-kosice.sk

V našich poradniach sa môžeš dozvedieť o skúsenostiach iných transrodových a nebinárnych ľudí, ktorí môžu byť pre teba inšpirujúcimi vzormi, ako zvládnuť pohyb aj v prostredí, ktoré je menej prijímajúce. U nás môžeš byť tým kým si, volať sa tak ako si praješ, nosiť oblečenie, ktoré je pre teba príjemné a robí ti radosť. U nás si v bezpečí.

Naše zásady:

 • veríme tomu, čo hovoríš, čo cítiš a čo prežívaš
 • rešpektujeme tvoje požiadavky ohľadom mena, zámen a tvoju rodovú identitu
 • rešpektujeme tvoje súkromie a anonymitu

Čo môžeš získať:

 • vieme ti pomôcť zorientovať sa v tvojej identite a podporiť ťa v jej prijatí a sebavyjadrení;
 • vieme ti poskytnúť informácie ako povedať svojim blízkym, čo cítiš a ako to urobiť bezpečne, alebo ti pomôžeme vytvoriť si bezpečnostný plán v prípade menej priaznivých reakcií;
 • vieme ti poskytnúť bezpečný priestor, kde môžeš otvorene hovoriť o svojich pocitoch – hneve, smútku, bolestiach, ale aj radostiach;
 • vieme poskytnúť poradenstvo a podporu aj tvojim rodičom, môžeš im odporučiť, aby sa na nás obrátili;
 • vieme ti poskytnúť informácie o zdravotníckej pomoci;
 • vieme ti poskytnúť informácie o tranzícii a sprevádzať ťa ňou aj pri kontakte s lekármi a lekárkami;
 • vieme ti pomôcť ak sa necítiš bezpečne v škole a poradiť ti, ako komunikovať tvoje potreby vo vzťahu k škole, a vieme ťa pritom aj sprevádzať;
 • môžeš s nami komunikovať osobne, telefonicky alebo online, podľa toho, čo je pre teba bezpečnejšie – všetky kontakty s nami sú bezpečné a dôverné.

 

Ak chceš na týchto stránkach môžeš nájsť množstvo inšpiratívnych príbehov:

www.inakost.sk/som

www.pridekosice.sk

https://duhovyrok.sk/qys/

www.queerslovakia.sk

 

Ak sa nachádzaš v situácii, ktorá je pre teba náročná, môže sa zdať, že pomoc nie je až tak dostupná. Chcem ti však povedať, že pomoc dostupná je, sme tu, budeme ťa počúvať a podporíme ťa. V našich poradniach, či už v InPoradni https://inporadna.sk/ alebo v Prizme  https://www.prizma-kosice.sk/aktualne.html dostane priestor každá tvoja emócia a každý tvoj pocit. Je v poriadku rozprávať o čomkoľvek, čo ti víri hlavou. Ver v seba a ver v to, že u nás nájdeš komunitu ľudí, ktorí ťa podporia a porozumejú ti. Nemusíš zostávať osamote. Je množstvo transrodových a nebinárnych ľudí, ktorí žijú šťastné a naplnené životy. Mnohých spája a podporuje práve komunita, do ktorej patria a v ktorej nájdu podporu vždy, nech im je akokoľvek. Niekedy však môžu prísť situácie, kedy sa pod ťarchou udalostí môžeš cítiť skľúčene a práve vtedy vedz, že sa máš na koho obrátiť. 

V prípade ak máš pocit, že si chceš ublížiť alebo rozmýšľaš nad ukončením života, môžeš kontaktovať niektorú z bezplatných non-stop liniek pomoci:

—————————————————————————————————————————

Pre rodičov

Transrodoví a nebinárni mladí ľudia musia vo svojom vývine riešiť mnohé neštandardné situácie, čo ich vystavuje väčšej záťaži. Pri jej nezvládnutí sú vo väčšej miere ohrození samovraždou.

Vieme pomenovať niekoľko faktorov, ktoré môžu viesť k takýmto myšlienkam, prípadne pokusom:

 • Inštitucionálne predsudky ako zákony a politiky, ktoré sa prejavujú v reálnom živote a vytvárajú nerovnosti a/alebo neposkytujú     ochranu pred diskrimináciou.
 • Opakované vlastné alebo sprostredkované skúsenosti s diskrimináciou (transnegativita) vo forme nevhodných poznámok, šikanovania,  verbálneho alebo fyzického obťažovania, prípadne napadnutia, alebo až sexuálneho útoku. Môže sa udiať vo verejných priestranstvách, v školskom prostredí, ale aj doma.
 • Nedostatok pociťovanej podpory zo strany rodičov a ostatných rodinných príslušníkov.
 • Stres súvisiaci so strachom zo samotnej tranzície, z možných reakcií okolia, obavy z možných ťažkostí v živote, ako aj zvažovanie skutočných či vnímaných rizík tranzície.  Traumatizujúcim faktorom môže byť aj príliš dlhý čas tranzície, ktorá u nás trvá roky.
 • Rodová nepohoda alebo úzkosť súvisiaca s rodom a telom získaným pri narodení, ktoré nie je v súlade s ich prežívanou rodovou identitou.

 

Hlavné odporúčania pre rodičov transrodových a nebinárnych mladých ľudí

 • Verte svojmu dieťaťu a tomu, čo vám hovorí, je to pre neho dôležité.
 • Vaše dieťa by malo vedieť, že sa na vás môže kedykoľvek s dôverou obrátiť a porozprávať sa s vami o čomkoľvek.
 • Uistite svoje dieťa, že má vo vás oporu a na žiadny problém nie je samé. Dávajte mu najavo, že mu so všetkým pomôžete a stojíte pri ňom.
 • Komunikujte so svojim dieťaťom otvorene, úprimne a pravidelne. Je dôležité, aby ste veľa počúvali čo hovorí a snažili sa mu porozumieť. Podporte a povzbuďte ho.
 • Hovorte s dieťaťom otvorene aj o témach, ktoré vás znepokojujú, hovorte i o vlastných skúsenostiach a obavách, ktorými ste prechádzali, keď ste boli dospievajúcimi.
 • Úzkosť, obavy, strach, depresia a iné ťažkosti spojené so psychickým zdravím, ktoré sa u mladých transrodových a nebinárnych ľudí vyskytujú, nie sú ojedinelé a často sú spojené s tzv. menšinovým stresom (zvýšený stupeň stresu, ktorému čelia členovia stigmatizovanej menšinovej skupiny) a s transnegatívnymi postojmi okolia. Dajú sa však riešiť porozprávajte sa s detským lekárom vášho dieťaťa, psychiatričkou a zástupcami školy vášho dieťaťa o tom, aké informácie a podporu môžu vášmu dieťaťu poskytnúť a tiež sa poraďte s organizáciami ako InPoradňa https://inporadna.sk/ a Prizma Košice https://www.prizma-kosice.sk/.
 • Dôveryhodná skupina priateľov môže pomôcť chrániť vaše dieťa.
 • Buďte pozorní k správaniu svojho dieťaťa, mladého človeka. Dospievanie je obdobím prechodu a zmien, ale závažné, dramatické alebo náhle zmeny v správaní dieťaťa môžu byť silnými indikátormi vážnych problémov duševného zdravia.

 

Varovné signály

 • Nechuť žiť, pravidelné intenzívne myšlienky na smrť.
 • Smútok, emočná labilita, podráždenosť, uzavretosť.
 • Apatia, nadmerný spánok presahujúci obvyklú tínedžerskú únavu, ktorá by mohla naznačovať depresiu alebo zneužívanie návykových látok; ťažkosti so spánkom, nespavosť a iné poruchy spánku.
 • V prípade traumy miera emočného zranenia dieťaťa.
 • Strata sebaúcty.
 • Opustenie alebo strata záujmu o obľúbené hobby.
 • Neočakávaný a dramatický pokles záujmu o školu a zhoršenie prospechu v škole.
 • Strata hmotnosti a strata chuti do jedla alebo naopak prejedanie sa – môže naznačovať poruchy príjmu potravy.
 • Osobnostné zmeny a zmeny nálad, ako je agresivita a nadmerný hnev, ktoré sa výrazne vymykajú zvyčajnému správaniu.
 • Nízka miera opory zo strany blízkeho okolia, opakované konflikty.
 • Sebapoškodzovanie napr. rezné rany na rukách či nohách a skrývanie ich pod dlhým oblečením napr. aj počas leta / teplého počasia.

 

V prípade, ak majú vaše deti myšlienky na ukončenie života, pomoc existuje. Môžete kontaktovať nasledovné bezplatné, non-stop linky pomoci:

 

V prípade, ak vaše dieťa potrebuje sprevádzať tranzíciou, môžete kontaktovať inPoradňa https://inporadna.sk/  a Prizma Košice https://www.prizma-kosice.sk/.