Vďaka pomoci ľudí, ako ste Vy, sme mohli v roku 2023 realizovať rôzne aktivity na podporu rovnosti a LGBTI+ komunity na Slovensku. Poďme sa spolu pozrieť na najväčšie z nich.
Podpora prostredníctvom inPoradne

inPoradňa sa zameriava na podporu a sociálne, psychologické a právne poradenstvo  pre lesby, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí  v oblastiach, ktoré súvisia s ich sexuálnou orientáciou a rodovou identitou. V minulom roku sme poskytli podporu 199 ľuďom.

Školenia a osvetové aktivity

Usporiadali sme školenia pre viac ako 500 účastníčok a účastníkov z celého Slovenska, ktoré sa zameriavali na osvetu a zvyšovanie povedomia o otázkach LGBTI+ komunity. Školili sme aj 17 významných zamestnávateľov, ako je Volkswagen Slovakia, Kancelária prezidenta SR, SPP, IKEA či Dopravný podnik Bratislava, aby sme podporili vytváranie bezpečných a inkluzívnych pracovných prostredí pre LGBTI+ ľudí.

Komunitné centrum

Začali sme prípravy na vytvorenie nového komunitného centra pre LGBTI+ ľudí z celého Slovenska, ktoré plánujeme otvoriť už v priebehu roku 2024.

Právne kroky

Spolupracovali sme so skupinou poslancov a poslankýň NR SR pri podaní žaloby proti štátu na Ústavný súd SR za neuznávanie párov rovnakého pohlavia a ich rodín.

Kultúrne a spoločenské udalosti

Ďalšou našou aktivitou bola organizácia Filmového festivalu inakosti, ktorý navštívilo vyše 2600 divákov a diváčok. Na inKonferencii sme zase priniesli praktické riešenia a diskutovali sme o tom, ako tvoriť súdržnú spoločnosť, v ktorej sa LGBTI+ ľudia cítia vítaní. Taktiež sme prostredníctvom Cien Inakosti ukázali pozitívne príklady, ktoré je dobré nasledovať pri vytváraní férovej a inkluzívnej krajiny.

Podpora a obhajoba komunity prostredníctvom médií

Napokon sme aktívne bránili rovnosť v spoločnosti a obhajovali sme práva menšín. Tento cieľ sme dosiahli prostredníctvom rôznych médiálnych výstupov, tlačových správ a účasti v diskusiách, čím sme sa snažili zvýšiť povedomie a podporu pre témy LGBTI+ komunity.

Tento rok budeme v našich rozbehnutých aktivitách pokračovať. Vďaka podpore ľudí, ako ste Vy, v priebehu roka otvoríme prvé plnohodnotné komunitné centrum pre LGBTI+ komunitu v Bratislave, v rámci ktorého nájdu bezpečie, rešpekt a odborné poradenstvo. Zorganizujeme ďalší ročník podujatí, akými sú Filmový festival inakosti, Ceny Inakosti či odborná inKonferencia, aby sme upriamili pozornosť verejnosti na príbehy a práva LGBTI+ ľudí na Slovensku a pomáhali tak tvoriť spravodlivejšiu spoločnosť. 

Politická a spoločenská situácia na Slovensku sa nevyvíja smerom, ktorý by bol pre rovnosť priaznivý. Namiesto zrovnoprávnenia sledujeme, ako sa LGBTI+ komunita stáva čoraz častejšie terčom vysokopostavených politikov a časti spoločnosti. Nenecháme to tak. V Inakosti budeme aj naďalej hájiť práva LGBTI+ ľudí a poskytovať im odbornú pomoc, aby pre svoju identitu nemuseli trpieť. Budeme na to však potrebovať pomoc ľudí, ako ste Vy.

Ako nás môžete podporiť?

V nadchádzajúcom období budete mať možnosť poukázať 2 % dane z príjmu ľubovoľnej organizácií. Budeme Vám veľmi vďační, ak sa rozhodnete venovať ich práve nám.

Ako nám môžete darovať 2 %?

Počas celého roka môžete na naše aktivity prispieť aj priamym finančným darom a to buď jednorázovo alebo pravidelne. Môžete si vybrať, ktorú z našich aktivít podporíte.

Prispejte nám svojím darom

Vaša podpora nám omôže zabezpečiť budúcnosť Inakosti a našich služieb pre komunitu. Ďakujeme, že ste v tom s nami!