30 rokov čakania na dúhu

Presne pred 30 rokmi sa v Košiciach konala prvá tlačová konferencia hnutia Ganymedes pod názvom Homosexualita a tolerancia. Ganymedes bol prvou organizáciou, ktorá sa snažila dosiahnuť rovnoprávnosť pre gejov a lesby na Slovensku a v tom čase existovala už tretí rok. Hosťami na tlačovej konferencii boli prezident hnutia Marián Vojtek, prezident SOHO Jiří Hromada, epidemiologička Mária Kožárová a ďalší aktivisti ako aj členovia Ganymedesu.

Fotografia zo stretnutia slovenských a českých aktivistov. Za vrcholom stola sedia Marián Vojtek a Jiří Hromada. 


Slovenskej verejnosti tak prvýkrát predstavili požiadavky, ktoré by zabezpečili zrovnoprávnenie a slobodný život ľudí s homosexuálnou orientáciou: 

  • prijatie antidiskriminačnej legislatívy,
  • zavedenie registrovaných partnerstiev párov rovnakého pohlavia,
  • zvýšenie informovanosti o sexuálnej orientácii na školách,
  • aby lekári v súlade s aktuálnym vedeckým poznaním nepovažovali homosexualitu za chorobu. 

Ani za 30 rokov života v slobodnom a demokratickom štáte sa nepodarilo naplniť dve z nich: prijať zákon o partnerstvách párov rovnakého pohlavia a zabezpečiť, aby školské vzdelávacie programy obsahovali objektívne informácie o rôznych sexuálnych orientáciách a rodových identitách.

Príďte si s nami pripomenúť toto výročie dnes medzi 16:00 a 17:00 do Teplárne na Zámockej ulici. Počas podujatia 30 rokov čakania na dúhu zverejníme v oknách podniku výstavu o aktuálnej situácii LGBTI+ ľudí na Slovensku po teroristickom útoku v minulom roku a vďaka mestu Bratislava a BKIS odhalíme dúhovú pouličnú lampu.