Bratislava 31. 01. 2023: CENY INAKOSTI ZA ROK 2022 POZNAJÚ SVOJICH VÍŤAZOV A VÍŤAZKY. MEDZI OCENENÝMI SÚ SPEVÁK ADAM PAVLOVČIN, MANAŽÉRKA LUCIA PAŠKOVÁ ČI FESTIVAL SLOVENSKÁ TEPLÁREŇ.

Iniciatíva Inakosť už po tretíkrát ocenila osobnosti a aktivity, ktoré pozitívne zviditeľnili LGBTI+ ľudí na Slovensku alebo pomohli zlepšiť ich postavenie v našej spoločnosti.
Rok 2022 sa bezprecedentne negatívnym spôsobom zapísal do dejín slovenskej LGBTI+ komunity. Teroristický útok pred podnikom Tepláreň si vyžiadal životy Juraja Vankuliča a Matúša Horvátha. “Tragédia našťastie vyvolala aj vlnu solidarity s LGBTI ľuďmi v celej spoločnosti a množstvo nových aktivít s cieľom zlepšiť ich postavenie na Slovensku. Odzrkadlilo sa to aj v nomináciách a cenách, ktoré dnes udelíme.” povedal na úvod Martin Macko (riaditeľ Iniciatívy Inakosť. Oproti minulému roku pribudla nová cena za literatúru a bola udelená aj špeciálna cena.

Cena za pozitívne zviditeľnenie je určená pre LGBTI osobu alebo osoby, ktoré svojou činnosťou pozitívne zviditeľnili seba, a tým aj komunitu. Za rok 2022 bola udelená spevákovi Adamovi Pavlovčinovi, ktorý sa už od začiatku svojej kariéry hrdo hlási k LGBTI+ komunite a pre množstvo jeho fanúšikov a fanúšičiek je jednou z tvárí slovenskej LGBTI+ komunity. Tento rok vydal svoj debutový album AGE OF ADONXS a piesne z neho zaspieval aj na Pochode za odsúdenie nenávisti voči LGBTI komunite.

Cena pre médiá za objektívnu a nestereotypnú prezentáciu tém súvisiacich s LGBTI ľuďmi putovala redakorke Denníka SME Daniele Hajčákovej, za článok 14 svedectiev: Zbili ma, lebo som gej. Podľa rodiny neviem, čo od dobroty. V článku priniesla výpovede a svedectvá LGBTI+ ľudí o tom, akému vytláčaniu z verejného priestoru či diskriminácii na Slovensku čelia.

Cena za umenie a kultúru sa udeľuje za jedinečné kultúrne a umelecké spracovanie tém súvisiacich s LGBTI ľuďmi. Výhercom tejto kategórie sa stal festival Slovenská Tepláreň, ktorého sa zúčastnilo 635 podporujúcich umelcov, kapiel, priestorov, festivalov a organizácií, ktoré svojimi podujatiami vyjadrili spolupatričnosť s blízkymi zavraždených Juraja a Matúša a podporu LGBTI+ ľuďom.

Cena za audiovíziu za jedinečné spracovanie tém súvisiacich s LGBTI+ ľuďmi v audiovizuálnej tvorbe bola udelená Romanovi Stráňaiovi za vytvorenie dokumentárneho filmu Prvý slovenský PRIDE, ktorý odhaľuje históriu PRIDU a mapuje LGBTI+ aktivizmus na Slovensku.

Cena za literatúru za jedinečné spracovanie tém súvisiacich s LGBTI+ ľuďmi v literárnej tvorbe sa tento rok udeľovala po prvýkrát a jej víťazkou sa stala Mia Žureková, ktorá vo svojom knižnom debute Tá bolesť ťa prejde otvára otázky inakosti v znamení zblíženia, ponára do hĺbky krehkej psychiky za odpoveďami pochopenia a vyrovnania.

Cena za rozvoj komunity sa udeľuje pre osoby alebo organizácie, ktoré svojimi aktivitami prispeli k budovaniu LGBTI komunity na Slovensku. V roku 2022 ňou bola kampaň Dúhová stužka organizácie Saplinq, ktorá združila LGBTI+ organizácie a iniciatívy naprieč Slovenskom. Prostredníctvom spoločnej fundraisingovej kampane prispela k udržateľnosti a zviditeľneniu ich aktivít a preukázala verejnú podporu pre LGBTI+ organizácie a iniciatívy.

Cena za líderstvo v biznise je určená aktivite vo firemnom sektore, ktorá prispela k zlepšeniu života LGBTI ľudí, presadzovaniu ich ľudských práv, odstraňovaniu predsudkov a diskriminácie. Cenu za rok 2022 si odniesla manažérka Lucia Pašková, ktorá už roky spája svet biznisu, akademickú pôdu aj mimovládny sektor v záujme dosiahnutia verejnoprospešných cieľov. V roku 2022 sa jej to podarilo až v dvoch iniciatívach: Kto pomôže Ukrajine a Ide nám o život.

Cena za počin roka sa udeľuje za aktivitu, ktorá prispela k zlepšeniu života LGBTI ľudí. Za rok 2022 bola ocenená Iniciatíva Ide nám o život, ktorá vznikla bezprostredne po vražde Juraja a Matúša a vytvorila výzvu na podporu LGBTI+ ľudí na Slovensku, ktorú podpísalo viac než 32 tisíc ľudí a ktorá sa usiluje dosiahnuť pokrok v právach a vo vnímaní LGBTI+ ľudí na Slovensku.

Iniciatíva Inakosť sa tento rok rozhodla udeliť špeciálnu cenu majiteľovi Teplárne Romanovi Samotnému, za dlhoročné, skutočne rôznorodé aktivity spájajúce LGBTI+ komunitu a za prejavenie odvahy po vražde Juraja a Matúša, pri ktorej nepodľahol strachu ale stal sa tvárou boja za zmenu v spoločnosti a za práva LGBTI+ ľudí.

Do siene slávy bol po Imrichovi Matyášovi a Mariánovi Vojtekekovi uvedený Ivan Požgai, ktorý predčasne zomrel v roku 2006 ako 37-ročný. Ivan sa podieľal na zorganizovaní konferencie s názvom Na ceste za registrovaným partnerstvom, pre ktorú vzniklo viacero výskumov a vôbec prvý ucelený výstup k tejto téme. Jazyk vnímal ako politikum, preto pravidelne písal do jazykovedného ústavu a presviedčal jeho predstaviteľov a predstaviteľky, že je dôležité, aby sa slová „gej“ a „gejský“ stali súčasťou oficiálneho spisovného slovenského jazyka. Na základe jeho podnetu bolo podstatné meno gej a príslušné prídavné meno gejský schválené Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.

Zoznam nominovaných nájdete tu: https://inakost.sk/nominacie-na-ceny-inakosti-2022/


 

Podujatie je organizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.