Bratislava, 14. december 2023 – Iniciatíva Inakosť už štvrtýkrát ocenila osobnosti a aktivity, ktoré pozitívne zviditeľnili LGBTI+ ľudí na Slovensku alebo pomohli zlepšiť ich postavenie v spoločnosti.

Rok 2023, ktorý Ceny Inakosti reflektujú, zhodnotil riaditeľ Iniciatívy Inakosť Martin Macko vo svojom úvodnom príhovore: „Máme za sebou rok po teroristickom útoku a vražde Juraja Vankuliča a Matúša Horvátha. Rok úsilia rekordného počtu ľudí, organizácií a firiem o zlepšenie života LGBTI+ ľudí na Slovensku. Rok mimoriadne úspešnej fundraisingovej kampane, vďaka ktorej sa stane realitou komunitné centrum pre LGBTI+ ľudí v Bratislave. Rok, keď predstavitelia štátu neboli schopní nič pozitívne presadiť a výsledkom nedôstojnej a nenávistnej predvolebnej kampane je parlament s prevahou strán presadzujúcich opatrenia proti LGBTI+ ľuďom. Dnes oceňujeme ľudí, ktorí to nenechali tak, a je nás viac ako kedykoľvek predtým.“

Organizácií a jednotlivcov, ktorí sa snažia vytvoriť na Slovensku lepšie podmienky pre život LGBTI+ ľudí, pribúda. Takisto vznikajú nové združenia a podujatia, ktoré sa venujú LGBTI+ témam, čo sa odrazilo aj na nomináciách a následnom náročnom výbere víťazov a víťaziek Cien Inakosti 2023.

Cena za pozitívne zviditeľnenie je určená pre LGBTI+ človeka alebo ľudí, ktoré svojou činnosťou pozitívne zviditeľnili seba, a tým aj komunitu. Za rok 2023 bola táto cena udelená preživšej teroristického útoku na Zámockej ulici Radke Trokšiarovej za občiansku statočnosť a prejav nesmiernej odolnosti po teroristickom útoku. Radka Trokšiarová sa stala symbolom sily, ktorý môže byť inšpiráciou pre mnohých LGBTI+ ľudí a ich podporovateľov a podporovateľky.

Cena za rozvoj komunity sa udeľuje ľuďom alebo organizáciám, ktoré svojimi aktivitami prispeli k budovaniu LGBTI+ komunity na Slovensku. V roku 2023 získalo toto ocenenie Združenie rodičov a priateľov LGBT+ ľudí za intenzívne budovanie komunity rodičov a priateľov, s ktorou aktívne pracuje prostredníctvom pravidelných online stretnutí, workshopov či vzájomnej podpory. V uplynulom roku sa aktívne prezentovali na viacerých verejných podujatiach a organizovali aktivity, ako napríklad písanie pohľadníc poslancom, diskusie a rozhovory pre médiá, a zvyšovali tak povedomie o tom, ako sa žije v rodine s LGBTI+ deťmi a príbuznými.

Cena pre médiá za objektívnu a nestereotypnú prezentáciu tém súvisiacich s LGBTI+ ľuďmi si prevzalo Rádio_FM, za dlhodobú snahu zahŕňať LGBTI+ ľudí a témy ako prirodzenú súčasť spoločnosti a vysielania. Rádio_FM napĺňa už roky podstatu verejnoprávneho média, keď ukazuje rôznorodosť krajiny v celom jej rozsahu, dáva priestor aj rôznym menšinám a ich umeleckému vyjadreniu.

Cena za umenie a kultúru sa udeľuje za jedinečné kultúrne a umelecké spracovanie tém súvisiacich s LGBTI+ ľuďmi. Výhercom tejto kategórie sa stal spevák Vojtik so svojím singlom Detviansky sen. V piesni opisuje život a dospievanie mladého queer Róma. Skladba si získala obrovskú pozornosť nielen v LGBTI+ kruhoch a stala sa inšpiráciou pre mnohých mladých ľudí.

Cena za audiovíziu za jedinečné spracovanie tém súvisiacich s LGBTI+ ľuďmi v audiovizuálnej tvorbe bola udelená Miroslavovi Šifrovi za scenár k filmu Úsvit, v ktorom citlivo poníma tému intersexuality (človeka s nejednoznačnou pohlavnou charakteristikou), čo je prelomové nielen v našej krajine.

Cena za líderstvo v biznise je určená aktivite vo firemnom sektore, ktorá prispela k zlepšeniu života LGBTI+ ľudí, presadzovaniu ich ľudských práv, odstraňovaniu predsudkov a diskriminácie. Cenu za rok 2023 získala Firemná výzva. Stoja za ňou desiatky firiem vrátane najväčších zamestnávateľov a poukazuje na to, prečo je inklúzia ekonomicky a spoločensky výhodná, a zároveň upozorňuje na možné riziká v prípade, že sa právna akceptácia a postavenie LGBTI+ ľudí nezmenia.

Cena za počin roka sa udeľuje za aktivitu, ktorá prispela k zlepšeniu života LGBTI+ ľudí. Za rok 2023 bolo ocenené prijatie štandardného postupu pre medicínsku tranzíciu dospelých transrodových ľudí. Zaslúžil sa oň autorský kolektív štandardného postupu, ktorý bol schválený odbornou komisiou a podpísaný ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským v marci 2023. Postup bol vypracovaný na základe akútnej potreby vychádzajúcej od odbornej medicínskej obce, ako aj poradenských centier, a najmä od samotných transrodových ľudí. Umožnil zvýšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre transrodových ľudí.

Do siene slávy bola po Imrichovi Matyášovi, Mariánovi Vojtekovi a Ivanovi Požgaiovi uvedená Hana Fábry, dlhoročná aktivistka, publicistka, komentátorka, fotografka a feministka. S teplým aktivizmom začala už krátko po revolúcii a po vzniku prvej ponovembrovej slovenskej LGBT organizácie Ganymedes. Štyri roky od jej vzniku, v roku 1994, Hana Fábry založila prvé lesbické združenie tiež s príznačným gréckym názvom – Museion. V roku 2000 bola súčasťou redakcie teplého mesačníka Atribút a v roku 2009 stála pri zrode prvého PRIDE na Slovensku.

Zoznam nominovaných nájdete tu: https://inakost.sk/nominacie-na-ceny-inakosti-2023/


 

Podujatie je organizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Podujatie takisto finančne podporila Férová Nadácia a Veľvyslanectvo USA na Slovensku.