Bratislava 13. 12. 2021: Iniciatíva Inakosť odovzdala Ceny Inakosti 2021 pre osobnosti a aktivity, ktoré pozitívne zviditeľnili LGBTI ľudí na Slovensku alebo pomohli zlepšiť ich postavenie v našej spoločnosti. Ceny boli udelené v kategóriách: pozitívne zviditeľnenie, počin roka, médiá, umenie, audiovízia, líderstvo v biznise, rozvoj komunity a Sieň slávy. Záznam z virtuálneho odovzdávania, ktorým sprevádzala komička Simona Salátová, je dostupný na sociálnych sieťach Inakosti

Ceny Inakosti boli po prvýkrát udelené v roku 2019 a po pandemickej prestávke sa vracajú tento rok. Protipandemické opatrenia dopadli mimoriadne ťažko na kultúrne aktivity a skomplikovali aj organizovanie komunitných akcií. Ako zdôraznil Martin Macko (riaditeľ Iniciatívy Inakosť): „Štáty, ktoré si s pandémiou Covidu-19 poradili dobre, spájajú nasledovné veci: politické líderstvo, súdržnosť v spoločnosti a dôvera v inštitúcie a odbornosť. Ukázalo sa, že sú to presne tie veci, ktoré nám akútne chýbajú. Naša politická reprezentácia sa naopak snažila ešte viac spoločnosť rozoštvať. Sem patria aj snahy o zatiaľ najtvrdšie zásahy do ľudských práv LGBTI ľudí, snaha zakázať transrodovým ľuďom právnu zmenu pohlavia, ktorá je možná už minimálne polstoročie, či zakázať tzv. propagáciu homosexuality, a vymazať tak našu komunitu z verejného priestoru úplne. Práve táto bezprecedentná situácia podnietila vznik nových iniciatív a motivovala viac ľudí postaviť sa za LGBTI ľudí na Slovensku. Líderstvo, snahu o súdržnosť v spoločnosti a odbornosť sme hľadali medzi našimi nominovanými ľuďmi a organizáciami a ich zoznam svedčí o tom, že sme ich našli.“ Nominácie prebiehali na základe verejnej výzvy a o ocenených rozhodovala správna rada Iniciatívy Inakosť na základe odporúčaní odborníkov a odborníčok za jednotlivé oblasti.

Cena za pozitívne zviditeľnenie je určená pre LGBTI osobu, ktorá svojou činnosťou pozitívne zviditeľnila seba, a tým aj komunitu. Cenu v tejto kategórii získal František Košarišťan alias Fero Joke, ktorý prenikol z pozície komika na sociálnych sieťach až do slovenského televízneho mainstreamu. Pre množstvo fanúšikov a fanúšičiek je tvárou slovenskej LGBTI komunity. Ako bývalý osobný asistent ľudí s mentálnym znevýhodnením využíva svoje nadobudnuté postavenie na zvyšovanie povedomia o potrebe náležitého ohodnotenia ľudí z pomáhajúcich profesií v našej spoločnosti.

Cena za počin roka sa udeľuje za aktivitu, ktorá prispela k zlepšeniu života LGBTI ľudí. Ocenené bolo Združenie rodičov a priateľov LGBT+ ľudí za otvorený list poslancom a poslankyniam, ku ktorému sa pridalo takmer 10 000 ľudí, a verejnú obhajobu práv svojich detí a priateľov. Prvýkrát tak rodičia LGBTI ľudí vstúpili do verejnej diskusie o postavení svojich detí v slovenskej spoločnosti.

Cena za rozvoj komunity sa udeľuje osobám alebo organizáciám, ktoré svojimi aktivitami prispeli k budovaniu LGBTI komunity na Slovensku. V roku 2021 sme ju zriadili ako novú kategóriu a bola udelená dvom subjektom. Prvú cenu v tejto kategórii získalo OZ Dúhové rodiny za komunitné aktivity pre páry rovnakého pohlavia, ktoré vychovávajú alebo plánujú mať deti, a verejné vystupovanie s cieľom meniť postoje verejnosti. Druhú cenu v tejto kategórii získala Zara Kromková za svoje aktivity v oblasti budovania komunity v Košickom kraji, podporné skupiny pre transrodové osoby a komunitné stretnutia LGBTI ľudí, ako aj dobrovoľnícky program PRIDE Košice.

Cena pre médiá sa udeľuje za objektívnu a nestereotypnú prezentáciu tém súvisiacich s LGBTI ľuďmi. Už druhýkrát po sebe bola ocenená Ria Gehrerová, a to za sériu článkov v Denníku N, v ktorých dlhodobo a systematicky sleduje vývoj v oblasti práv LGBTI ľudí, pričom ako jediná spracovala aj tému vplyvov pandémie na túto komunitu.

Cena za umenie sa udeľuje za jedinečné kultúrne a umelecké spracovanie tém súvisiacich s LGBTI ľuďmi. Cenu získalo OZ Nomantinels za projekt Odtiahnutie queer opony – 30 rokov demokracie pre LGBTI ľudí (výstava Loading Love a divadelná hra Socializmus s teplou tvárou), ktorý prispieva k vytváraniu kolektívnej pamäte domácej LGBTI komunity a prináša nové informácie a príbehy z minulosti. Vracia nás ku koreňom súčasnej spoločenskej situácie a jej dlhodobým problémom.

Novou kategóriou je aj Cena za audiovíziu, ktorá sa udeľuje za jedinečné spracovanie tém súvisiacich s LGBTI+ ľuďmi v audiovizuálnej tvorbe. Oceneným bol Peter Bebjak a D.N.A. production za televíznu minisériu Herec, ktorá približuje 50. roky 20. storočia ako temné obdobie našich dejín, keď mal tlak komunistického režimu devastačný vplyv na životy a etické princípy mnohých ľudí, vrátane ľudí s homosexuálnou orientáciou.

Cena za líderstvo v biznise je určená aktivite vo firemnom sektore, ktorá prispela k zlepšeniu života LGBTI ľudí, presadzovaniu ich ľudských práv, odstraňovaniu predsudkov a diskriminácie. Ocenenou bola spoločnosť Dedoles za PRIDE kampaň, pre ktorú spolu s LGBTI komunitou čelili nenávistným útokom, a za inovatívnu a prekvapivú reakciu na komentáre hejterov, keď každý komentár na sociálnej sieti premenili na 1 euro na podporu LGBTI organizácií.

Do Siene slávy bol uvedený Marián Vojtek (1951 – 2011), zakladateľ prvého ponovembrového združenia „za rovnoprávnosť homosexuálnych občanov Slovenskej republiky“ – Ganymedes. Márian bol veľmi činorodý človek a uvedomoval si, že dosiahnuť práva nepôjde bez vytvárania sebavedomia komunity – organizoval preto v 90. rokoch stretnutia, zoznamky či výlety, na ktorých si mnohí LGBT ľudia uvedomili, že nie sú sami so svojimi starosťami, ale aj túžbami. Prvý návrh na uzákonenie registrovaného partnerstva predkladal Ganymedes v roku 1997. Na základe písomného dedičstva po Mariánovi si môžeme utvoriť celkom presnú predstavu o tom, ako sa rodilo ponovembrové LGBT hnutie na Slovensku. Pod jeho vedením Ganymedes organizoval rôznorodé aktivity pre verejnosť a komunitu: konferencie a odborné diskusie, poradenskú linku pre ľudí v núdzi, pobočky v regiónoch, športové  a osvetové aktivity či Gay Film Festival (predchodca Filmového festivalu inakosti).

Zoznam nominovaných nájdete tu: https://inakost.sk/nominacie-na-ceny-inakosti-2021/


 

Podujatie je organizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za podporu ďakujeme aj Veľvyslanectvu Holandského kráľovstva v SR.