Už tretíkrát udelíme Ceny Inakosti, ktoré sú venované pre osobnosti a aktivity, ktoré pozitívne zviditeľnili LGBTI+ ľudí na Slovensku alebo pomohli zlepšiť ich postavenie v našej spoločnosti.

Viete o nejakej osobe či aktivite, ktorú by ste radi nominovali v niektorej z kategórií? Dajte nám o tom vedieť!

Kategórie cien:

Cena za pozitívne zviditeľnenie je určená pre LGBTI+ osobu, ktorá svojou činnosťou pozitívne zviditeľnila seba a tým aj komunitu.

Cena za počin roka sa udeľuje za aktivitu, ktorá prispela k zlepšeniu života LGBTI+ ľudí.

Cena za rozvoj komunity sa udeľuje osobám alebo organizáciám, ktoré svojimi aktivitami prispeli k budovaniu LGBTI komunity na Slovensku.

Cena pre médiá je za objektívnu a nestereotypnú prezentáciu tém súvisiacich s LGBTI+ ľuďmi.

Cena za umenie je pre jedinečné kultúrne a umelecké spracovanie tém súvisiacich s LGBTI+ ľuďmi.

Cena za audiovíziu, ktorá sa udeľuje za jedinečné spracovanie tém súvisiacich s LGBTI+ ľuďmi v audiovizuálnej tvorbe.

Cena za líderstvo v biznise je určená aktivite vo firemnom sektore, ktorá prispela k zlepšeniu života LGBTI ľudí, presadzovaniu ich ľudských práv, odstraňovaniu predsudkov a diskriminácie.

Nominovať je možné za aktivity uskutočnené v roku 2022 a treba tak urobiť do 10. januára 2023.

Chcem vytvoriť nomináciu