Doteraz štát nemal žiadne oficiálne údaje o pároch rovnakého pohlavia a LGBTI ľuďoch vo všeobecnosti. A ako sa hovorí, čo oko nevidí, srdce netrápi. Sčítanie obyvateľov 2021 to môže zmeniť. Veríme, že údaje zo sčítania budú argumentom pri snahe zmeniť verejné politiky a zákony tak, aby lepšie zodpovedali skutočnému stavu slovenskej spoločnosti a existencii rôznych rodín. 
 

Si obyvateľom alebo obyvateľkou Slovenskej republiky a žiješ v partnerstve s osobou rovnakého pohlavia? V sčítaní obyvateľov 2021 sa s hrdosťou a bez obáv prihlás ku svojej rodine!

Žiaľ, otázka na rodinný stav vyjadruje právny vzťah platný v SR vo väzbe na manželstvo, a preto neuznáva žiadnu formu spolužitia párov rovnakého pohlavia. A tak jedinou možnosťou, ako sa môžu aj takéto páry sčítať je otázka, s kým bývajú v mieste bydliska. Tu je dôležité, aby si muž vybral možnosť, že žije s „kohabitujúcim partnerom (druhom)“ a žena s „kohabitujúcim partnerom (družkou)“.

Sčítaj sa elektronicky – rýchlo, jednoducho a bezpečne: 

  • sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021,
  • sčítací formulár nájdete na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môžete aj cez mobilnú aplikáciu SODB 2021,
  • bezpečnosť všetkých údajov je základnou podmienkou realizácie sčítania a všetky osobné údaje budú anonymizované.

Ak poznáš niekoho, koho sa tieto informácie týkajú, zdieľaj ich. Ďakujeme!