Divadlo NOMANTINELS za 12 rokov pripravilo niekoľko zaujímavých historických projektov.

 

„Súdržnosť a vzájomné pomáhanie vo všetkých ťažkostiach nech je krédom všetkých homosexuálnych,“ napísal významný gejský aktivista Imrich Matyáš v jednom zo svojich textov. Jeho slová pripomína aj Róbert Pakan z divadla NOMANTINELS. Počas posledných dvoch rokov pripravilo výnimočný projekt zameraný na historickú pamäť domácich queer ľudí. 

 

Projekt s názvom Odtiahnutie Queer opony – 30 rokov demokracie pre LGBTI+ ľudí mal niekoľko výstupov, zaujal napríklad putovnou výstavou Loading: love mapujúcou teplé dejiny za posledných 100 rokov. Život Imricha Matyáša bol jej súčasťou. Ďalším výstupom projektu bola divadelná hra Socializmus s teplou tvárou, ktorá na základe autentických zážitkov ukazovala aj konverzné terapie v minulom režime. Vznikla aj databáza Queermemory. Tieto aktivity v pondelok získali Cenu Inakosti za umenie. Porota vyzdvihla, že NOMANTINELS prináša nové informácie a príbehy z minulosti. Vďaka tomu nás vracia ku koreňom súčasnej spoločenskej situácie a dlhodobým problémom.

„Naša práca je síce mravčia, ale každá aktivita pre queer ľudí a o nich má zmysel pri budovaní celkového obrazu o našej komunite,“ vraví Róbert. „Povedzme si pravdu, nie sme populárna menšina, niektorí na nás vylievajú vedrá špiny a klamstiev, útočia a dehonestujú naše bytie a naše súkromie. Naše rodiny sú pre mnohých neviditeľné. Ale naopak, naša kultúra a umenie, naše videnie sveta, naša snaha budovať krajšiu, tolerantnejšiu a chápajúcejšiu spoločnosť vie byť a aj je veľkým prínosom.“ 

 

NOMANTINELS založil Róbert pred 12 rokmi s dramatikom a psychológom Adrejom Kurucom ako divadelný súbor. Okrem hier realizovali viacero historických projektov. Zinscenovali napríklad dobové články o LGBTI+ komunite zo socialistického Československa zozbierané pánom Majerským s názvom Značka homosexualita. Na základe objavených denníkov Imricha Matyáša zas realizovali inscenáciu Lab.oratórium sexuality.

Zoznam nominovaných nájdete tu: https://inakost.sk/nominacie-na-ceny-inakosti-2021/


 

Ceny Inakosti 2021 sú organizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za podporu ďakujeme aj Veľvyslanectvu Holandského kráľovstva v SR.