Cena Inakosti za rozvoj komunity putovala tento rok aj Zare Kromkovej, ktorá významne prispela k budovaniu LGBTI+ komunity na Slovensku. 

Zara pochádza zo Spišskej Novej Vsi, kde aj doteraz žije. Jej príbeh je veľmi inšpiratívny. Tranzíciou prechádzala, keď pracovala v tamojšom obchodnom dome. Hoci sa stala aj terčom výsmechu a kyberšikany, odhodlane šla svojou cestou. Vlastná skúsenosť ju priviedla až k LGBTI+ aktivizmu. Dnes je dôležitým hlasom najmä transrodových ľudí a bez zveličenia si dovolíme povedať, že aj takou teplou mamou pre mnohých a mnohé z dúhovej komunity na východnom Slovensku.  

Zara začala pôsobiť v roku 2014 v združení TransFúzia, kde sa venovala podpore a posilňovaniu trans komunity. Neskôr sa stala súčasťou tímu PRIDE Košice, kde doteraz vedie dobrovoľnícky program. Najviac ju však zamestnáva práca v komunitnom a poradenskom centre Prizma v Košiciach, kde sa venuje najmä poradenstvu v oblasti potrieb transrodových ľudí. Sprevádza ľudí pri otázkach spojených s identitou. Pomáha pri získavaní zdravotnej starostlivosti, ktorá súvisí s tranzíciou. Rieši náležitosti a ťažkosti okolo pravnej tranzície. A podá tiež pomocnú ruku, keď príde čas na coming-out smerom k okoliu. Okrem toho Zara organizuje podporné skupiny a venuje sa vzdelávaniu v trans téme cez rôzne školenia a webináre. 

Pravidelne vystupuje v médiách, kde vytrvalo približuje životy a reálne skúseností trans komunity. Snaží sa tak búrať predsudky a zastaviť ponižovanie, ktoré trans ľudia u nás zažívajú. Hoci je známa svojou láskavosťou a ohľaduplnosťou, na neprávosti však reaguje razantne a so spravodlivým hnevom. 

Najväčším problémom je, že sa zabúda, že transrodoví ľudia sú ľudia. To, čo je pre spoločnosť často súkromné a osobné, je pri trans ľuďoch považované za verejné. Cisrodoví ľudia si myslia, že sa ich môžu spýtať na ich genitál a neplatia tam žiadne hranice. Neviem hovoriť za všetkých, ale otázky, či som preoperovaná a či mám vagínu alebo penis, považujem za ofenzívne. Transrodoví ľudia nepotrebujú špeciálny prístup, úplne stačí rešpekt. Žijú úplne rovnaké životy ako všetci ostatní, iba niektoré skúsenosti majú iné,“ uviedla Zara pre denník Sme

Zoznam nominovaných nájdete tu: https://inakost.sk/nominacie-na-ceny-inakosti-2021/


 

Ceny Inakosti 2021 sú organizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za podporu ďakujeme aj Veľvyslanectvu Holandského kráľovstva v SR.