Štvrtý ročník LGBTI+ konferencie pozná svoj termín a koncom júna opäť podnieti odbornú diskusiu o postavení LGBTI+ ľudí na Slovensku.

Od 25. do 26. júna 2024 sa v priestoroch kinosály Slovenskej národnej galérie uskutoční už 4. ročník inKonferencie, ktorá si dáva za cieľ priniesť fakty a odborné poznatky do debaty o postavení LGBTI+ ľudí. Dôležitou súčasťou bude aj prezentácia osvedčenej praxe pri inklúzii queer menšiny a hľadanie odpovedí na aktuálne spoločenské výzvy. 

„Myšlienka začať organizovať pravidelnú konferenciu o LGBTI+ ľuďoch na Slovensku vznikla pred piatimi rokmi. Reagovali sme tak na potrebu odbornej diskusie na tému, s ktorou je vo verejnom priestore spojených množstvo dezinformácií a neprávd. Žiaľ, situácia sa odvtedy zhoršila, a to aj nárastom prejavov nenávisti. O to dôležitejšie je dať priestor ľuďom, ktorí sa snažia o prekonanie rozdielov medzi nami a vytvorenie súdržnejšej spoločnosti,“ hovorí riaditeľ Iniciatívy Inakosť Martin Macko.  

Prvý deň inKonferencie sa sústredí na firmy a organizácie a ich vplyv na inklúziu LGBTI+ ľudí. Dôležité spoločenské zmeny urýchľujú často práve zamestnávatelia. Ich aktivity majú celospoločenský dopad, čo vidno napríklad pri dosahu na kvalitu života LGBTI+ ľudí. Čomu musia zamestnávatelia čeliť? Čo sú pre nich najväčšie výzvy interne a čo pri komunikácii navonok? Dokážu zamestnávatelia ovplyvniť aj prístup štátu a zabrániť odlivu ľudského kapitálu? Odpovede na tieto, ale aj ďalšie otázky spojené s firmami a organizáciami zaznejú už 25. júna 2024. 

Hlavnou témou druhého dňa bude vstup do Európskej únie a reálny dopad členstva na kvalitu života LGBTI+ ľudí. Dvadsať rokov od vstupu Slovenska do Európskej únie patrí Slovensko medzi krajiny s najhoršou právnou ochranou LGBTI+ ľudí a ich rodín v rámci únie. Ukazuje sa, že situácia nemá tendenciu sa zlepšovať. K chýbajúcemu legislatívnemu zrovnoprávneniu LGBTI+ ľudí sa navyše pridáva nárast nenávistných prejavov a rovnako aj útoky voči občianskym združeniam, ktoré sa venujú ľudským právam. Prečo sme ani 20 rokov od vstupu nedokázali uviesť do praxe základné hodnoty EÚ? Aké sú naše najväčšie výzvy a čo pre ich naplnenie robí, prípadne môže robiť únia? Druhý deň inKonferencie sa bude snažiť tieto otázky zodpovedať a taktiež sa bude venovať slovenskému aktivizmu, celospoločenským otázkam a ľudským právam. 

inKonferenciu organizuje Iniciatíva Inakosť s podporou Veľvyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku.

Registrácia akreditácií