Slovensko je už 20 rokov členskou krajinou Európskej únie. Pri vstupe sme sa zaviazali k rešpektu voči základným hodnotám EÚ, vrátane ochrany ľudských práv. Dnes je však jasné, že mnohé slová zostali na papieri a prísľuby o dôstojnom živote pre všetkých sa nepremenili na realitu. Trend je dokonca opačný, radikalizácia veľkej časti spoločnosti ukazuje na odklon od základných hodnôt EÚ. Ak chceme zabrániť, aby nenávistné prejavy ohrozovali bezpečnosť a súdržnosť krajiny, musíme pridať aj na opačnej strane. Je načase pohnúť sa od rozprávania o inklúzii a diverzite aj ku konkrétnym činom, ktoré sú nevyhnutné k tomu, aby bolo Slovensko férovou krajinou, kde sa dobre žije aj LGBTI+ ľuďom.  Od slov k činom, to je slogan štvrtého ročníka inKonferencie od Iniciatívy Inakosť. Jej cieľom je podnietiť odbornú diskusiu o postavení LGBTI+ ľudí, priniesť dôležité fakty o ich živote, prezentovať osvedčenú prax pri inklúzii a hľadať odpovede na aktuálne spoločenské výzvy.

Chcem sa prihlásiť

Slovensko je už 20 rokov členskou krajinou Európskej únie. Pri vstupe sme sa zaviazali k rešpektu voči základným hodnotám EÚ, vrátane ochrany ľudských práv. Dnes je však jasné, že mnohé slová zostali na papieri a prísľuby o dôstojnom živote pre všetkých sa nepremenili na realitu. Trend je dokonca opačný, radikalizácia veľkej časti spoločnosti ukazuje na odklon od základných hodnôt EÚ. Ak chceme zabrániť, aby nenávistné prejavy ohrozovali bezpečnosť a súdržnosť krajiny, musíme pridať aj na opačnej strane. Je načase pohnúť sa od rozprávania o inklúzii a diverzite aj ku konkrétnym činom, ktoré sú nevyhnutné k tomu, aby bolo Slovensko férovou krajinou, kde sa dobre žije aj LGBTI+ ľuďom.  Od slov k činom, to je slogan štvrtého ročníka inKonferencie od Iniciatívy Inakosť. Jej cieľom je podnietiť odbornú diskusiu o postavení LGBTI+ ľudí, priniesť dôležité fakty o ich živote, prezentovať osvedčenú prax pri inklúzii a hľadať odpovede na aktuálne spoločenské výzvy.

Firmy a organizácie a ich vplyv na inklúziu LGBTI+ ľudí

Dôležité spoločenské zmeny urýchľujú často práve zamestnávatelia. Aj v súčasnosti sme svedkami toho, že firmy a organizácie dokážu efektívne meniť firemnú kultúru a pretaviť deklarované hodnoty na žitú realitu. Ich aktivity majú celospoločenský dopad, čo vidno napríklad pri vplyve na kvalitu života LGBTI+ ľudí. Čomu musia zamestnávatelia čeliť? Čo sú pre nich najväčšie výzvy interne a čo pri komunikácii navonok? Dokážu zamestnávatelia ovplyvniť aj prístup štátu a zabrániť odlivu ľudského kapitálu? Diskutovať o tom budeme v prvý deň inKonferencie, ktorý sa venuje predovšetkým firmám a organizáciám.

Vstup do EÚ a reálny dopad na kvalitu života LGBTI+ ľudí

Dvadsať rokov od vstupu Slovenska do EÚ patríme medzi krajiny s najhoršou právnou ochranou LGBTI+ ľudí a ich rodín v rámci únie. Ukazuje sa, že situácia nemá tendenciu sa zlepšovať. K chýbajúcemu legislatívnemu zrovnoprávneniu LGBTI+ ľudí sa navyše pridáva nárast nenávistných prejavov nielen v online prostredí a rovnako aj útoky voči občianskym združeniam, ktoré sa venujú ľudským právam. Prečo sme ani 20 rokov od vstupu nedokázali uviesť do praxe základné hodnoty EÚ?  Aké sú naše najväčšie výzvy a čo pre ich naplnenie robí, prípadne môže robiť únia? Ako sa vyvíjal LGBTI+ aktivizmus a čomu čelí dnes? O tom budeme diskutovať počas druhého dňa inKonferencie, ktorý sa venuje najmä aktivizmu, celospoločenským otázkam a ľudským právam.

Firmy a organizácie a ich vplyv na inklúziu LGBTI+ ľudí

Dôležité spoločenské zmeny urýchľujú často práve zamestnávatelia. Aj v súčasnosti sme svedkami toho, že firmy a organizácie dokážu efektívne meniť firemnú kultúru a pretaviť deklarované hodnoty na žitú realitu. Ich aktivity majú celospoločenský dopad, čo vidno napríklad pri vplyve na kvalitu života LGBTI+ ľudí. Čomu musia zamestnávatelia čeliť? Čo sú pre nich najväčšie výzvy interne a čo pri komunikácii navonok? Dokážu zamestnávatelia ovplyvniť aj prístup štátu a zabrániť odlivu ľudského kapitálu? Diskutovať o tom budeme v prvý deň inKonferencie, ktorý sa venuje predovšetkým firmám a organizáciám.

Vstup do EÚ a reálny dopad na kvalitu života LGBTI+ ľudí

Dvadsať rokov od vstupu Slovenska do EÚ patríme medzi krajiny s najhoršou právnou ochranou LGBTI+ ľudí a ich rodín v rámci únie. Ukazuje sa, že situácia nemá tendenciu sa zlepšovať. K chýbajúcemu legislatívnemu zrovnoprávneniu LGBTI+ ľudí sa navyše pridáva nárast nenávistných prejavov nielen v online prostredí a rovnako aj útoky voči občianskym združeniam, ktoré sa venujú ľudským právam. Prečo sme ani 20 rokov od vstupu nedokázali uviesť do praxe základné hodnoty EÚ?  Aké sú naše najväčšie výzvy a čo pre ich naplnenie robí, prípadne môže robiť únia? Ako sa vyvíjal LGBTI+ aktivizmus a čomu čelí dnes? O tom budeme diskutovať počas druhého dňa inKonferencie, ktorý sa venuje najmä aktivizmu, celospoločenským otázkam a ľudským právam.