Vzdelávací program pre firmy a organizácie


Naučte sa budovať inkluzívne pracovné prostredie pre LGBTI+ ľudí vo vašej spoločnosti. Ponúkame vám rozsiahly vzdelávací program pre firmy a organizácie, ktorý im pomôže scitlivieť interné prostredie a efektívne implementovať inklúziu LGBTI+ ľudí.

Vzdelávací program Iniciatívy Inakosť je určený firmám a organizáciám. Program predstavuje súbor školení, ktorých hlavným cieľom naučiť zamestnávateľov scitlivovať interné pracovné prostredie smerom k vyššej akceptácií LGBTI+ ľudí a zároveň upriamiť ich pozornosť na klúčové procesy a oblasti, ktoré majú na inklúziu rozhodujúci vplyv.

Program vychádza z overenej praxe firiem a z odporúčaní ľudskoprávnych organizácií. Zohľadňuje komplexnosť inštitucionálneho prostredia, jeho štruktúr a procesov. Je určený najmä pre ambasádorov zmien vo firmách a organizáciách, ktorí potrebujú získať všetky dostupné nástroje a znalosti, aby tému inklúzie LGBTI+ ľudí mohli efektívne implementovať.

Tento typ vzdelávanie pozostáva zo šiestich ucelených modulov. Každý modul je zameraný na konkrétnu oblasť, o ktorej by každý zamestnávateľ mal mať aspoň základnú vedomosť, ak sa do inklúzie a vytvárania bezpečného pracovného porstredia chce pustiť. Na tomto školení sa zameriavame na nasledujúce oblasti:

1

Ukotvenie LGBTI+ témy v stratégii diverzity a inklúzie

2

Psychologicky bezpečné prostredie a otvorenosť na pracovisku

3

Inkluzívny jazyk a rešpektujúca komunikácia

4

Efektívne nástroje inklúzie LGBTI+ ľudí v organizáciách

5

Kódexy, smernice a legislatívne rámce

6

Debaty a formujúca osobná skúsenosť

Posuňte inklúziu LGBTI+ ľudí na vašom pracovisku na ďalšiu úroveň

Zaujíma vás, ako tvoriť pracovné prostredie, kde sa cítia dobre aj LGBTI+ ľudia? Kontaktujte nás a my vám radi poskytneme bližšie informácie. Alebo sa prihláste do nášho newslettera pre firmy, vďaka čomu získate pravidelné správy o inklúzii LGBTI+ ľudí na pracovisku.
    Polia označené hviezdičkou (*) sú poviné

      Polia označené hviezdičkou (*) sú poviné