Iniciatíva Inakosť zverejnila aktualizovanú verziu príručky pre učiteľov, učiteľky a pracovníkov s deťmi a mládežou Predchádzanie homofóbii a transfóbii prostredníctvom vzdelávania.

Príručka je nabitá informáciami o ťažiskovej terminológii, právnom prehľade, faktoch verzus mýtoch spolu s informáciami o diskriminácii, homofóbii a transfóbii v školskom prostredí. Motiváciou pre jej vydanie nám bolo zistenie, podopreté aj európskymi a našimi prieskumami, že práve školské prostredie patrí k tým, v ktorých najčastejšie dochádza k šikane, a to aj z dôvodu sexuálnej orientácie a rodovej identity. Jej vplyv na životy mladých LGBTI ľudí je rozsiahly a devastujúci. Zároveň sme sa rozhodli zaradiť aj kapitolu o histórii emancipácie homosexuality s dôrazom na československý kontext, keďže ide o údaje, ktoré sa nikde v školských textoch nevyskytujú a môžu byť efektívnym nástrojom pri scitlivovaní mládeže na práva LGBTI ľudí. Vychádzame z toho, že tieto práva sú univerzálne a nie sú v ničom odlišné od ľudských a občianskych práv ostatných. Aj preto si myslíme, že pri odstraňovaní rozšírených predsudkov sú kľúčové, ak nie najdôležitejšie, práve školy a oblasť vzdelávania.

Po každej kapitole (okrem poslednej štvrtej) nasledujú pracovné listy s príkladmi aktivít, ktoré slúžia ako inšpirácia na prácu s mladými ľuďmi, ako diskusné „rozbušky“ či námety na premýšľanie. Okrem toho v závere publikácie uvádzame zoznam literatúry so zdrojmi, v ktorých je možné dohľadať ďalšie metodiky a texty.

Príručku vypracovali Jana Jablonická Zezulová a Andrej Kuruc. Môžete si ju pohodlne prezrieť nižšie.

Stiahnuť PDF verziu publikácie

Prvá verzia príručky vznikla pôvodne v roku 2015 v rámci projektu Predchádzanie homofóbii prostredníctvom vzdelávania, ktorého cieľom bolo prostredníctvom vzdelávania dospelých pracujúcich s mládežou a deťmi  predchádzať homofóbnej šikane a diskriminácii na základe  sexuálnej orientácie a rodovej identity medzi mládežou a deťmi.
Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizovala Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.