Spolu môžeme dosiahnuť zmenu!

My v Iniciatíve Inakosť sme presvedčení, že osobné príbehy majú silu meniť srdcia a postoje ľudí. Slovensko potrebuje počuť príbehy gejov, lesieb, trans a bisexuálnych ľudí, ich rodičov, detí, priateľov a kolegýň z práce. Vaše 2 % z daní nám umožnia viesť efektívnu kampaň za udržateľnú zmenu.

Aj v roku 2018 môžete darovať svoje 2% z dane z príjmu Iniciatíve Inakosť. Ak tak nespravíte, Vaše 2% zostanú štátu. Venovať 2% je pritom jednoduché a anonymné. Údaje o Iniciatíve Inakosť na účely poukázania 2% z dane, ktoré je potrebné vyplniť do daňového priznania (fyzické a právnické osoby zvyčajne do 31.3.2018, zamestnanci do 30.4.2018):

Názov: Iniciatíva Inakosť
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Rajská 4, 811 08 Bratislava
IČO: 37 995 545

Postup pre poukázanie 2% (3%) z dane pre zamestnancov + predvyplnené tlačivo Vyhlásenia
Postup pre poukázanie 2% z dane pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie
Postup pre poukázanie 1% (2%) z dane pre právnické osoby

Dôležité: Zamestnanci sa nemusia obávať 2% z dane darovať komukoľvek, od zamestnávateľa dostanú iba Potvrdenie o zaplatení dane. Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane zamestnávateľ nevidí a teda ani nevie, komu ste 2% dane darovali, ani obdarovaná organizácia nevie, od koho príspevky prišli, pokiaľ daňovému úradu na to nedáte súhlas. Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2017, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce. Potvrdenie spolu s Vyhlásením zasiela zamestnanec priamo na daňový úrad podľa svojho trvalého bydliska najneskôr do 30. 4. 2018. Ak by ste potrebovali pomô cť alebo poradiť, obráťte sa na nás e-mailom: inakost@inakost.sk.

Ďakujeme za Vašu podporu!