inKonferencia Iniciatívy Inakosť je naplánovaná na 25. a 26. júna. Jej súčasťou nebudú len osobnosti verejného života, štátnych inštitúcií či vedy, ale aj manažéri a manažérky z firemného sektora. O odborné poznatky sa podelia aj sociológ Michal Vašečka, ústavná právnička Lucia Berdisová či verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.

Ústredným motívom oboch dní konferencie je priniesť odbornú debatu a osvedčené riešenia, ako prejsť od slov o rovnosti k činom, ale aj ako predchádzať radikalizácii, keď sa nenávistné slová menia na fyzické násilie.

„Pred niekoľkými mesiacmi sme ešte často počúvali názor, že firmy a organizácie nemajú záujem venovať sa LGBTI+ téme v pracovnom prostredí. Realita však ukázala, že keď majú zamestnávatelia potrebné nástroje a odhodlajú sa vôbec začať s inklúziou LGBTI+ ľudí, nakoniec to môže výrazne prispieť k vytvoreniu bezpečného pracovného prostredia, k vzájomnému porozumeniu a rešpektovaniu všetkých,“ hovorí manažérka vzdelávania Iniciatívy Inakosť Eva Habánková.

Dnes môžeme sledovať, ako firmy a organizácie úspešne menia firemnú kultúru a premieňajú deklarované hodnoty na skutočné činy, čo môže mať dosah aj na zrovnoprávnenie LGBTI+ ľudí. Ako vysvetľuje Habánková, významné spoločenské zmeny často prichádzajú práve vďaka iniciatíve zamestnávateľov. Keď niečo ide v úspešných firmách, tak to môže fungovať aj na úrovni štátu. Osvedčené príklady z praxe pri inklúzii LGBTI+ ľudí na pracovisku prinesie prvý deň inKonferencie.

Hodnoty ako rovnosť a dôstojný život pre všetkých sú piliermi nielen našej ústavy, ale aj základných dokumentov Európskej únie. Hoci je Slovensko už 20 rokov členskou krajinou, pri ochrane menšín naše inštitúcie zlyhávajú a sľúbená rovnosť zostáva len na papieri. „Mnohí si dnes už ani nepamätajú, čo sa dialo v téme ľudských práv v období predvstupových procesov, po vstupe či v období prijímania Lisabonskej zmluvy, ktorá zmenila postavenie ľudských práv aj v samotnej únii. V retrospektíve 20 rokov členstva v EÚ budeme hľadať objasnenie vývoja v oblasti ľudských práv na Slovensku, pokúsime sa identifikovať úspechy tohto obdobia, avšak nevyhneme sa ani kritike,“ hovorí o programe druhého dňa inKonferencie projektová manažérka Iniciatívy Inakosť Michaela Dénešová.

Záštitu nad podujatím prevzalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Ako pripomína Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia EK na Slovensku, komisia stojí za LGBTI+ komunitou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti zjednotenej v rozmanitosti. „Európska komisia bojuje za rovnosť, či už hovoríme o rovnosti medzi jednotlivcami alebo rovnosti príležitostí. Táto komunita čelí netolerancii, ktorá spolu s diskrimináciou často prináša násilie a obmedzovanie ľudských práv, čo spôsobuje len ďalšiu bolesť. Chceme tvoriť Európsku úniu, ktorá podporuje a chráni rozmanitosť. Úniu, kde môžu byť všetci sami sebou a milovať, koho chcú, a to bez rizika diskriminácie, vylúčenia, nenávisti alebo odsúdenia či násilia,“  pripomína Vladimír Šucha. A ako dodáva, naša spoločnosť sa stane slobodnou, bezpečnou a prosperujúcou, len ak sa spoločne postavíme za práva všetkých.

Štvrtý ročník inKonferencie sa koná 25. a 26. júna 2024 v priestoroch kinosály Slovenskej národnej galérie na Riečnej ulici. Celý program je k dispozícii na inakost.sk/inkonferencia.

inKonferencia sa uskutoční vďaka podpore Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Veľvyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku, Johnson & Johnson, Slovak Parcel Service, Freshfields a Euractiv.

Registrácia akreditácií