Odmietame zavádzajúce spájanie Istanbulského dohovoru s témou práv LGBTI ľudí. Neexistuje štát, v ktorom by boli manželstvá pre páry rovnakého pohlavia zavedené na základe ratifikácie Istanbulského dohovoru, či ešte absurdnejšie na základe definície rodu. Všade sa tak udialo na základe rovnosti v právach a dôstojnosti, čo je základný princíp našej ústavy a teda aj nášho štátu. A na základe tohto princípu budú manželstvá sprístupnené pre páry rovnakého pohlavia aj na Slovensku. Rovnako právo na uznanie pred zákonom nemajú transrodoví ľudia na základe Istanbulského dohovoru, ale na základe toho, že sú ľudia (a tým automaticky nositelia práv), a to už nejaké to storočie aj u nás znamená, že štát má ich identitu rešpektovať a nie im ju určovať.

My v Iniciatíve Inakosť, aj napriek tomu, že Istanbulský dohovor priamo nepomáha pri napĺňaní našich cieľov, podporujeme a naďalej budeme podporovať jeho ratifikáciu, lebo násilie na ženách je závažným problémom našej krajiny a všetkým sa nám bude lepšie žiť bez neho.