Prinášame dúhu

Sme organizácie, združenia a iniciatívy, ktoré hľadajú riešenia pre zlepšenie života LGBTI ľudí na Slovensku. 


Iniciatíva Inakosť

Inakosť je platformou slovenských organizácií, aktivistov a aktivistiek so spoločným programom zrovnoprávnenia lesieb, gejov, bisexuálynch, transrodových a intersexuálych ľudí na Slovensku. Spoločne sa snažia o dosiahnutie právneho uznania párov rovnakého pohlavia a ich rodín, právne uznanie rodovej identity transrodových ľudí bez nutnosti sterilizácie a iných nie nevyhnutných lekárskych procedúr, inkluzívny a bezpečný vzdelávací systém, v ktorom nebude hroziť mladým LGBTI ľuďom šikanovanie, budú mať prístup k objektívnym informáciám o rôznych sexuálnych orientáciách a rodových identitách a budú v ňom môcť plne uplatniť svoj potenciál a pod. Experti a expertky z Iniciatívy Inakosť sú členmi vládnych poradných orgánov ako napr. Výboru pre práva LGBTI osôb, ktorý bol zriadený v roku 2013 na náš podnet. S cieľom presadiť právne uznanie párov rovnakého pohlavia a ich rodín sme v roku 2015 založili platformu Životné partnerstvo.

Vetko o Iniciatíve Inakosť

Poďme spolu tvoriť férové Slovensko

Pomôžte nám splniť sen. Vďaka vašej podpore môžeme v Iniciatíve Inakosť meniť Slovensko, aby bolo krajinou, v ktorej sa so všetkými zaobchádza rovnoprávne, bez ohľadu na to, kým sú alebo koho milujú.

Podporiť Iniciatívu Inakosť finančne

Filmový Festival Inakosti

Filmový Festival Inakosti je festivalom pre lesby, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí (LGBTI menšina), ich rodičov, deti a priateľov. V roku 2022 sa uskutoční už 16. ročník podujatia, od roku 2007 ho na báze ročnej periodicity organizuje Iniciatíva Inakosť. FFi je kultúrnou a osvetovou aktivitou, ktorá je zameraná na zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti o živote LGBTI ľudí. Snaží sa prispieť k eliminácii homofóbnych a xenofóbnych postojov v spoločnosti, poskytnúť LGBTI minorite ako aj jej jednotlivcom kultúrno-spoločenský rámec pre sebapoznávanie.

Viac o FFi

Ide nám o život

Ide nám o život iniciatívou organizácií na podporu práv LGBTI+ ľudí t, ktorou chcú vládu a parlament vyzvať, aby vytvorili bezpečné prostredie pre život LGBTI+ ľudí, ich rodín a detí, a zároveň ich zrovnoprávnili s celou našou spoločnosťou. Súčasťou výzvy, ktorú môže podporiť aj verejnosť, je súbor požiadaviek na zlepšenie situácie LGBTI+ ľudí v našom štáte.

Všetko o iniciatíve Ide nám o život

inPoradňa

Od roku 2018 Iniciatíva Inakosť formou inPoradne poskytuje podporu a sociálne, psychologické a právne poradenstvo pre lesby, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí  v oblastiach, ktoré súvisia s ich sexuálnou orientáciou a rodovou identitou.

Viac o inPoradni

Dúhový PRIDE Bratislava

Občianske združenie Dúhový PRIDE Bratislava je mimovládnou neziskovou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je podpora viditeľnosti komunity lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí v ich plnej rozmanitosti na Slovensku. Jeho zakladajúcimi organizáciami sú Queer Leaders Forum a Iniciatíva Inakosť.
Prejsť na stránku Dúhového PRIDE

Združenie rodičov a priateľov LGBT+ ľudí

Združenie bolo založené v roku 2020 v reakcii na nepriaznivú situáciu práv LGBTI+ na Slovensku. Cieľom združenia je spojiť rodiny a priateľov LGBTI+ ľudí do jednej skupiny pre silnejší hlas, poskytnúť podporu rodičom detí v procese ich prijatia a pomôcť zmeniť názory spoločnosti na LGBTI+ ľudí. Združenie tiež aspiruje na scitlivenie spoločnosti a zmeny v legislatíve. V roku 2022 ZRP LGBT+ obdržalo ocenenie Cena inakosti v kategórii Počin roka za Otvorený list poslancom a poslankyniam Národnej rady Slovenskej republiky.

Všetko o ZRP

Dúhový kompas

Dúhový kompas je súbor štyroch nástrojov pre médiá, organizácie aj jednotlivcov, ktorí chcú o LGBTI+ ľuďoch a témach hovoriť citlivo, s rešpektom a bez predsudkov.

Stránka Dúhového kompasu

Dúhová stužka

Kampaň, ktorá na Slovensku vznikla k príležitosti Medzinárodného dňa proti homo, bi, trans a intersexfóbii (IDAHOBIT). V roku 2023 prebiehal už jej tretí ročník.  Cieľom je viditeľne vyjadriť solidaritu LGBTI+ komunite a podporiť dúhové organizácie a iniciatívy pôsobiace na Slovensku.

Všetko o Dúhovej stužke