Komunikácia firiem má silu, ak je úprimná, premyslená a odráža aj jej reálne činy, vysvetľuje odborníčka na komunikáciu

7. JÚLA 2024 | BY ALŽBETA KYSELICOVÁ

Ako majú firmy a organizácie komunikovať hodnotové a ľudskoprávne postoje v momentálne náročnej spoločenskej atmosfére? A prečo sa firmám oplatí komunikovať práva LGBTI+ ľudí? Na tieto otázky odpovedala na inKonferencii 2024 v prezentácii Slová (nie) sú činy odborníčka na komunikáciu Alexandra Katkinová zo spoločnosti Seesame. 

 

Reprezentatívny prieskum Ako sa máte, Slovensko? agentúr Seesame a MNFORCE so Slovenskou akadémiou vied ukázal, že až 62 percent Slovákov a Sloveniek vníma tému práv LGBTI+ ľudí ako polarizujúcu. V takomto spoločenskom nastavení by sa mohli firmy rozhodnúť, že je pre ne pohodlnejšie tému nekomunikovať. Odborníčka na komunikáciu Alexandra Katkinová však v nasledujúcich bodoch vysvetľuje, prečo je v záujme firiem hovoriť o zrovnoprávnení LGBTI+ ľudí, a prečo je dôležité, aby práve firmy tieto témy komunikovali.

 

Prečo je v záujme firiem komunikovať témy spojené s právami LGBTI+ ľudí? 

 

Samotní zamestnanci a zamestnankyne očakávajú, že firmy budú podporovať inklúziu a diverzitu. „Podľa prieskumu Seesame a agentúry MNFORCE z mája 2024 až 58 percent mladých ľudí vo veku 18 až 29 rokov považuje podporu diverzity a inklúzie na pracovisku za dôležitú pri rozhodovaní o tom, či budú pre firmu pracovať, alebo nie, približuje situáciu Alexandra Katkinová. 

 

Podľa Katkinovej inkluzívne pracovné prostredie prispieva k lepšiemu fyzickému a psychickému zdraviu zamestnanectva, čo vedie k lepšej produktivite a kreativite. Nemusia pociťovať menšinový stres, môžu sa cítiť sami sebou a lepšie sa sústrediť na samotnú prácu. „Zníženie takéhoto rizika sa vie odraziť aj v ekonomickom napredovaní firmy, pretože takýto zamestnanci/kyne sú aj lojálnejší, vysvetľuje.

 

Zákazníci tiež podľa nej preferujú nákup od spoločensky zodpovedných firiem. Prieskum agentúry Focus z minulého septembra ukázal, že 70 percent ľudí považuje zdravé a bezpečné pracovné podmienky za jedny z najdôležitejších atribútov zodpovedného podnikania. „Podpora diverzity a inklúzie dokáže v rámci firmy prispieť k pozitívnemu imidžu značky, čo zvyšuje dôveru zákazníkov aj ochotu nakupovať jej produkty, dodáva Katkinová.

 

Prečo je dôležité, aby práve firmy komunikovali tému zrovnoprávnenia LGBTI+ ľudí? 

 

„Pri témach s rozdielnymi názormi sme ochotní diskutovať s ľuďmi,  ktorým dôverujeme, a s ktorými máme zdieľanú spoločnú skúsenosť mimo konfliktnej témy. Môže to byť rodina, priatelia, ale aj firmy, hovorí Katkinová.

 

Dáta z prieskumu Ako sa máte, Slovensko? ukazujú, že firmy sú dlhodobo považované za najdôležitejší zdroj informácií. Aj preto je podľa Katkinovej dôležité, aby si uvedomili, aký majú obrovský mandát hovoriť o postavení LGBTI+ ľudí a je na nich, ako s touto dôverou naložia. 

Ako tému LGBTI+ ľudí priniesť do firiem a ako o nej hovoriť?

 

„Téma práv LGBTI+ ľudí si vyžaduje extrémne citlivý a premyslený prístup. O to viac v dnešnej polarizovanej spoločnosti, vraví Katkinová. Úplným minimom je podľa nej vytvárať rešpektujúce a bezpečné prostredie pre svojich zamestnancov a zamestnankyne. Začína pevným záväzkom vedenia firmy a otvoreným hlásením sa k hodnotám diverzity a inklúzie. Vedenie by malo mať jasne stanovenú stratégiu a následne tieto hodnoty pretavovať do praxe. 

 

Základom je tiež presadzovať a komunikovať politiku nulovej tolerancie diskriminácie voči LGBTI+ zamestnanectvu a používať rešpektujúci a nezraňujúci jazyk naprieč celou komunikáciou firmy. „Pokiaľ nie je vedenie v zásadách autentické a zostáva len pri prázdnych vyjadreniach, zamestnanci/kyne sa nebudú cítiť motivovaní vyznávať tieto hodnoty. Nebudú tiež cítiť podporu a bezpečie v pracovnom prostredí, dodáva Katkinová. 

 

Vo väčšej firme je vyššia pravdepodobnosť rozmanitosti kolektívu. Neoddeliteľnou súčasťou je podľa Katkinovej vzdelávanie v podobe workshopov, školení alebo interných kampaní. Firma môže mať tiež zamestnancov/kyne, ktoré sú ambasádormi týchto tém. Dávajú im ľudskú tvár a aktívne ich komunikujú dovnútra. Firmy si taktiež vedia zavolať na pomoc aj externých expertov, v čom pomáha aj Iniciatíva Inakosť. 

 

Rovnako dôležité je vytvárať ľuďom bezpečný priestor pre spätnú väzbu a zdieľanie skúseností. Dobrým nástrojom je anonymný dotazník medzi zamestnancami, na základe ktorého vedia firmy upraviť svoje politiky. 

 

Firmy však musia rátať aj s negatívnou spätnou väzbou. „Vedenie by malo byť pripravené rozprávať sa otvorene s kolegami s iným názorom a vypočuť si ich kritické postoje, pokiaľ nie sú nebezpečné a extrémistické. Je potrebné, aby aj oni dostali priestor, cítili sa vypočutí a podporovaní, približuje Katkinová. 

 

Podľa jej slov je tiež v poriadku, ak sa firma rozhodne tému práv LGBTI+ ľudí externe nekomunikovať, pokiaľ sa na to necíti, alebo na to nie je pripravená. „Oveľa dôležitejšie je mať pevný základ vo vnútri firmy. Ak firma komunikuje externe bez internej komunikácie, môže získať od zamestnancov/kýň negatívnu spätnú väzbu. Zamestnanci/kyne sú pritom najlepší ambasádori/ky tém firmy, dodáva.Alexandra Katkinová

Pôsobí v komunikačnej agentúre Seesame ako odborníčka na komunikáciu pre firmy, neziskové organizácie a zástupcov verejného sektora. Komunikácii tém inklúzie a diverzity sa venuje od teroristického útoku v Teplárni. Začala pomáhať so strategickou komunikáciou vtedy vzniknutej iniciatíve Ide nám o život a radila tiež firmám, ako sa k situácii postaviť. Z toho vznikla aj Firemná výzva na zlepšenie práv a života LGBTI+ ľudí na Slovensku.


inKonferenciu organizuje Iniciatíva Inakosť s cieľom podporiť odbornú a vecnú debatu o postavení LGBTI+ ľudí a prispieť tak k ich akceptácii a zrovnoprávneniu v spoločnosti. Štvrtý ročník konferencie sa uskutočnil vďaka podpore Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Veľvyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku, Johnson & Johnson, Slovak Parcel Service, Freshfields a Euractiv.