Dôležitým nástrojom zvyšovania povedomia mladých ľudí o ľudských právach vo všeobecnosti sú scitlivovacie tréningy, ktoré robí množstvo mimovládnych organizácií. V oblasti ľudských práv LGBT ľudí sa realizácii takýchto tréningov venuje už niekoľko rokov aj Iniciatíva Inakosť, ktorá ma za cieľ zlepšenie postavenia LGBT ľudí v spoločnosti. V rámci projektu podporeného Nadáciou pre deti Slovenska organizácia vytvorila vzdelávací kurz zameraný na predchádzanie homofóbie a transfóbie v školskom prostredí, ktorý bol akreditovaný na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Je určený pre mladých ľudí, študentov a študentky SŠ a VŠ, ale aj pre učiteľov a učiteľky. Cieľom je poskytnúť objektívne informácie o sexuálnej orientácii a rodovej identite, o tom aká je situácia LGBTI ľudí v spoločnosť, ako citlivo riešiť v škole homofóbnu a transfóbnu šikanu. Celý kurz je rozdelený do troch blokov a trvá 48 hodín.

Obsahom kurzu sú:

  • Základná terminológia ľudských práv LGBTI ľudí
  • Mýty o LGBTI ľuďoch a objektívne informácie/ fakty/výskumy o LGBTI ľuďoch v rôznych oblastiach
  • Dejiny emancipácie ľudských práv LGBTI ľudí.
  • Medzinárodný právny kontext ľudských práv LGBTI ľudí
  • Slovenský právny kontext ľudských práv LGBTI ľudí
  • Homofóbna, bifóbna a transfóbna šikana mládeže
  • Trestné činy z nenávisti a verbálne nenávistné prejavy na základe sexuálnej orientácie a rodovej
  • Nástroje a techniky predchádzania homofó- bie a transfóbie pri práci s mládežou

Zmysel školení potvrdzuje aj to, že mladí ľudia, ktorí nimi prešli, sú angažovaní v téme ľudských práv dodnes a pod ich vplyvom sa odhodlali na absolvovanie lektorských kurzov a zvyšovanie zručností v advokačnej a aktivistickej práci. Jeden učiteľ sa tak rozhodol, že nebude v škole v čase referenda mlčať, dvaja študenti si založili nové občianske združenie a pokračujú v spolupráci s organizáciou – či už na kampaniach, ale hlavne v oblasti vzdelávania, iná študentka sa stala hybným článkom občianskych aktivít v Banskej Bystrici, ďalší boli inšpirovaní v písaní diplomových a dizertačných práv, v napísaní projektu na založenie časopisu. Niektorí sa podujali na najťažšie rozhodnutie svojho života – povedať svojim blízkym, rodinám, spolužiakom, kolegom v práci, že sú gejovia/lesby a že je to tak ok. Takéto osobné príbehy sú dôležité a revolučné, lebo najlepšie sa darí búrať predsudky práve v osobnom kontakte. Vyškolených bolo doteraz necelých 50 ľudí, ale keby len každý z nich preniesol svoje poznatky na 5 ďalších ľudí, už to je veľký úspech.

V prípade záujmu o podobný typ kurzu napíšte mail na inakost@inakost.sk