If you are not redirected automatically, follow the link to facebook.com/inakost
Bookmark and Share
Predben sprva zbierky Podpora LGBTI ud
Dtum pridania:: 28.10.2016, Autor: j
 1. Prehad vykonávania zbierky:
 

Zbierka sa vykonávala:

  1. zasielaním dobrovoných peaných príspevkov na osobitný úet zbierky,

  2. predajom predmetov a

  3. predajom vstupeniek.

 

2. Prehad hrubého výnosu verejnej zbierky k 31. júlu 20162. Prehad hrubého výnosu verejnej zbierky k 31. júlu 2016

 

PRÍJMY €

do 31.mája 2015

od 01.06.2015 do 31.07.2016

kumulatívne do 31.07.2016

- zo zaslaných príspevkov na úet

0

2 709,11

2709,11

- z predaja predmetov

22

0

22

- z predaja vstupeniek

2 769,81

0

2769,81

HRUBÝ VÝNOS

2 791,81

2 709,11

5500,92


 
-->