If you are not redirected automatically, follow the link to facebook.com/inakost
Bookmark and Share
Filmov festival inakosti bude, ale o mesiac neskr
Dtum pridania:: 12.09.2012, Autor: Mat Kvasnika, Pravda.sk

Preo festival svoj termín o mesiac posunul? „Ide predovšetkým o pragmatické dôvody spojené s financovaním a organizaným zvládnutím festivalu. Grantové systémy, ktorými je FFi v znanej miere financovaný, majú nastavené rozhodovania komisií na druhú polovicu roka 2012. Bez toho, aby sme vedeli, s akým objemom finanných prostriedkov môeme poíta, nie je moné festival zodpovedne pripravova. V tomto smere teda posun termínu na neskorší dátum súvisí predovšetkým so snahou pripravi po organizanej stránke o najkvalitnejší festival,“ vysvetlila riaditeka festivalu Zita Hosszúová.


Na programe akcie, ktorá premieta filmy s lesbickou, gejskou, bisexuálnou, transgendrovou a intersexuálnou (LGBTI) tematikou, sa zatia pracuje. Riaditeka festivalu však prezradila aspo dva zaujímavé tituly, ktoré festival ponúkne. „Jedným z prvých potvrdených titulov pre FFi 2012 je iránsky film o zakázanej láske dvoch mladých ien Circumstance reisérky Maryam Keshavarz, ktorý zaznamenal úspech na festivaloch po celom svete. Film aí nielen z náronej témy (spracovanie lesbického vzahu v jednej z najkonzerva­tívnejších islamských krajín), ale aj z vemi slušného spracovania a výborných hereckých výkonov,“ povedala Hosszúová.

Festival by do svojho programu chcel zaradi aj srbský film Parade. „Ide o trpkú komédiu o prípravách pochodu Pride v Belehrade. Výnimoný balkánsky film paradoxne premietneme práve preto, e bude na Slovensku od septembra v riadnej kinodistribúcii. Aj týmto uvedením chceme podpori jeho distribunú slovenskú pú,“ povedala riaditeka o filme, ktorý si vlani odniesol niekoko cien z festivalu v Berlíne.

Programová schéma tohto roníka FFi bude podobná ako v minulosti. Sekcia Nové storoie predstaví súasné svetové filmy zamerané na ivot LGBTI menšiny, sekcia Teplé Slovensko ukáe domácu tvorbu, zastúpené budú aj diela zo zlatého fondu queer kinematografie a jedna zo sekcií by mala by venovaná LGBTI seniorom. Program festivalu zverejnia okolo 10 dní pred jeho zaiatkom, informácie o jednotlivých filmoch však budú pribúda u od zaiatku októbra.

Vlani sa festival sústredil v kinosálach Vysokej školy múzických umení, teraz bude centrom festivalového diania kino Lumière. „Vidíme v tom predovšetkým významný posun smerom k celkovej profesionalizácii festivalu, kee ide o regulárne kino pre klubového diváka s dobrou technologickou a personálnou základou,“ povedala riaditeka festivalu, ktorú tie teší, e niektoré z filmov z programovej ponuky FFi sa nebudú premieta iba v Bratislave, ale dostanú sa aj do iných regiónov Slovenska. „Ak všetko dobre pôjde, Filmový festival inakosti zavíta aj do Banskej Bystrice, iliny, Košíc a hádam i alších miest Slovenska.“ Tým chce festival nadviaza na akciu Ozveny FFi, ktorú prvýkrát uskutonil vo februári a marci.

Zdroj: Pravda.sk, 12.9.2012
-->