/* Iniciat�va Inakos�
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Bookmark and Share
Informan materily ICM na stiahnutie
Dtum pridania:: 15.01.2012, Autor: redakcia
Na tomto mieste vám ponúkame informané materiály z produkcie Zdruenia Informaných a poradenských centier mladých v SR, ktoré vystupuje aj pod znakou ICM – Informané centrum mladých.

Nájdete tu letáky, broúrky, plagáty a alšie formáty publikácií, prehadne rozdelené poda tematického zamerania. Máte monos stiahnu si ich v elektronickej podobe, ale aj objedna poštou, a to celkom zdarma. Tak a teraz sa u nedajte  ruši, nájdite, o hadáte, o vás zaujíma, a najmä to, o vám pomôe!

Informaný a pracovný servis:
- Ako správne napísa iados o prijatie do zamestnania a motivaný list
- Ako správne napísa ivotopis

Sexualita mladých:
- Sexualita dievat (broúrka)
- Sexualita chlapcov (broúrka)
- STOP AIDS (broúrka)
- STOP AIDS (plagát, A2)
- Je normálne by iný (leták, skladaka)
- COMING OUT – sprievodca obdobím neistoty pre chlapcov a dievatá (broúrka)

udské práva:
- Antisemitizmus (leták, skladaka)
- Kadý iný – všetci rovní (leták, skladaka)
- Kadý iný – všetci rovní (pracovný zošit pre študentov a mladých udí)

Prevencia voi negatívnym vplyvom:
- Mladí a drogy – otázky a odpovede (leták, skladaka)
- NEDROGUJ! (leták, skladaka – prevencia drogových závislostí)
- NEDROGUJ! (plagát, A2)
- Posledný list (leták, skladaka – prevencia drogových závislostí)
- Mýty a fakty – Týranie, sexuálne zneuívanie a zanedbávanie (leták, skladaka)
- Nikdy nie si sám (leták, skladaka – problematika šikanovania)

Všeobecné Informané materiály:
- Vyui šancu by informovaný! (leták o ICM)
- Infopas zaujímavých www pre mladých 2010

Informácie sú urené vám. Pri ich tvorbe vemi pomôete vyplnením jednoduchého dotazníka. Zhodnoti môete ich obsah, grafické riešenie, formát, i praktické vyuitie, a do budúcna tak prispie k ešte vyššej kvalite publikácií. Viac informácií o Informaných centrá mladých nájdete na ich web stránke a na Facebooku.


*/